Dorcaswinkel

De Dorcas-winkel gaat door!

Wat een fantastisch nieuws. Wij zijn erg blij dat we kunnen meedelen dat het contract voor het pand aan de Westzijde/Behouden Haven (oude Lidl-pand) is getekend! We kunnen starten met het inrichten van de Dorcas-winkel! De tekeningen zijn al klaar. Met de ondertekening van het contract hebben we ook de sleutel gekregen en kunnen we dus aan de slag. 
Inmiddels wordt er hard geklust in het pand, en er is nog veel hulp nodig om de winkel klaar te maken voor de opening. Wil je meehelpen, laat het dan weten aan één van de leden van het opstartteam (Fred, Marjolein, Tom, Nico, Miriam en Betty) of via menorahzaanstad@gmail.com. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nieuws-update 1 april 2018
Stap voor stap naar een Dorcas-winkel in Zaandam? In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om te kijken of wij een Dorcas-winkel kunnen openen in Zaandam. Het gaat om een pand in de Kogerveldwijk, Hof van Zaenden 232. De eigenaar wil met Dorcas een huurovereenkomst aangaan. Wij zouden dan een gedeelte van de in totaal 3000m2 gaan huren. Helaas bleek echter dat niet de juiste vergunningen op het pand zitten om een Dorcaswinkel te vestigen. Het leek er zelfs op dat Dorcas dit ook niet voor elkaar zou gaan krijgen en we op zoek zouden moeten naar een ander pand. Er is een ontheffing van het huidige bestemmingsplan nodig.


Gelukkig kwamen we via onze eigen contacten bij een wethouder aan tafel. De wethouder vond het initiatief voor een Dorcas-winkel zo goed voor de wijk in sociaal, economisch en maatschappelijk opzicht, dat “Dorcas-winkel Zaandam i.o.” een agendapunt werd bij de vergadering van het college van B. en W. Hierin is besloten dat er op maatschappelijke en politieke gronden geprobeerd moet worden om de Dorcas-winkel daar te krijgen! Al het papierwerk is nu in volle gang. Helaas gaan hier nog wel wat weken overheen en is er na
toestemming van de gemeente nog een bezwaartermijn van 6 weken voor alle belanghebbenden. Tegelijkertijd is Dorcas bezig met
het aangaan van de huurovereenkomst, uiteraard met de ontbindende voorwaarde dat we de juiste vergunningen hebben.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De eerste fase..
Er zijn vergevorderde plannen om een Dorcas winkel te gaan openen in Kogerveldwijk/Hofwijk. Een Dorcas winkel is een winkel met tweedehands kleding en goederen die gerund wordt door vrijwilligers en waar gemiddeld tweederde van de inkomsten direct naar projecten van Dorcas gaat in Afrika, Midden-Oosten en Oost-Europa. De resterende inkomsten worden gebruikt om de draaiende kosten mee te financieren zoals de huur van een pand. Er zijn ondertussen al 30 winkels in heel Nederland.

De Dorcas winkel kan een prachtig middel zijn om een buurtfunctie te krijgen in Kogerveldwijk/Hofwijk. Vrijwilligers uit de wijk kunnen samen met vrijwilligers uit de kerk(en) ingezet worden. Maar er is ook een koffiehoek in iedere winkel waar mensen iets kunnen eten of drinken. Een mooie plek voor ontmoeting en een gesprek.

Inmiddels zijn er veel deuren al opengegaan. Er is een ideaal pand gevonden aan de Hof van Zaenden in Hofwijk. Gods zegen op de mogelijkheid een winkel te starten is zichtbaar aanwezig. Op een eerste informatie-bijeenkomst over de Dorcas-winkel zijn veel mensen afgekomen en er hebben zich voldoende vrijwilligers aangemeld om verder te gaan met de voorbereidingen. Het proces vraagt echter wel geduld. Er is inmiddels gestart met het aanvragen van de vergunning bij de gemeente. Dit kost tijd maar is een belangrijke stap om verder te kunnen. We mogen vertrouwen op Gods hulp, bij Hem is alles mogelijk!

Zoals ook beschreven door het opstartteam: De winkel is niet 'ons' project maar we zien het als een middel om de liefde van God dichtbij mensen te brengen. Vanmorgen sprak een medewerker van Dorcas over zijn bezoek aan een Dorcas winkel in Nederland. Hij vertelde hoe hij daar de liefde van God voelbaar en zichtbaar heeft ervaren toen hij de drempel van de winkel overstapte. Dit had betrekking op de manier waarop de vrijwilligers van de winkel met elkaar omgingen en hoe de bezoekers werden benaderd. Ieder mens was welkom en er was oog voor elkaar. Zo'n plek willen wij graag creëren in Zaandam! Je kunt dus nu al meehelpen door te bidden.

Hou voor meer informatie over de Dorcas-winkel ook de facebookpagina in de gaten.