Vertrouwenspersoon

Een kerk hoort boven alles een veilige plaats te zijn, voor gemeenteleden, vrijwilligers, stafteamleden en voorganger. Toch kunnen er soms moeilijke en gevoelige situaties voordoen die met een vertrouwenspersoon kunnen worden besproken. Denk hierbij aan situaties rondom:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie, misbruik en/of ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie

De vertrouwenspersoon heeft een training gevolgd om goed toegerust te zijn voor deze taak. Zowel Menorah als de Zaankerk hebben een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit zijn voor Menorah Kirsten Douma, en voor de Zaankerk Joke Parre-Hartog. Je kunt ook bij de vertrouwenspersoon van de andere kerk terecht mocht je dat prettiger vinden. 

De vertrouwenspersoon is te benaderen via het e-mailadres: vertrouwenspersoonmenorah@gmail.com