Pastoraal team

Binnen Menorah bestaat sinds mei 2015 een pastoraal team (PT). Het team bestaat uit 5 personen en de coördinatie tussen PT en het Stafteam wordt verzorgd door een lid van het Stafteam.


Het doel van het PT is: omzien naar elkaar, een luisterend oor bieden, samen lezen in de Bijbel en bidden voor/met de ander. Veel gemeenteleden hebben 1 of meerdere bezoekjes gehad van iemand van het PT. Mocht u ook behoefte hebben aan bezoekje van 1 van de leden van het PT, aarzel
dan niet om dit kenbaar te maken bij iemand van het Pastoraal Team of het Stafteam.


Momenteel bestaat het PT uit: Corrie Voortman, Hanneke Veurink, Marijke Groenhof en Jan Wim Dekker. De coördinatie tussen PT en Stafteam wordt verzorgd door Janine Knibbe. Uiteraard hebben alle leden van het PT, net als de leden van het Stafteam, geheimhoudingsplicht.