Samenkomsten

Elke zondagmorgen gaan de kerkdeuren van Menorah al vroeg open. De muziekgroep houdt nog een laatste repetitie, de koster zorgt ervoor dat de thee vast wordt gezet en dat het koffiezetapparaat vrolijk begint te pruttelen. Vanaf 9.30 druppelen de eerste bezoekers binnen, om elkaar onder het genot van lekker kopje koffie of thee te ontmoeten. Bij de ingang staan de mensen van het ontvangstcomité. Iedere bezoeker wordt welkom geheten en zo nodig de weg gewezen naar de kapstokken, de ruimtes voor de kinderkerk of de toiletten. Ook worden de mededelingenblaadjes uitgedeeld, waarop de laatste nieuwtjes staan vermeld en de liturgie van de dienst. Zo kun je alvast kijken waar de preek over gaat en welke liederen er gezongen gaan worden. Tegen tienen klinkt de kerkbel, een teken om een plekje te gaan zoeken. 

De dienst
De ouderling begint de samenkomst met enkele actuele mededelingen. De predikant zal de dienst vervolgens verder leiden. De samenkomst bestaat over het algemeen uit het zingen van liederen tot eer van God, de aanbidding. In Menorah wordt er deels met een muziekgroep gezongen, en deels met het orgel. Dat leidt tot een mix van psalmen, opwekkingsliederen, gezangen en bijvoorbeeld liederen van Sela, Schrijvers voor Gerechtigheid en Hillsong. Er wordt gebeden en gedankt, een gedeelte uit de bijbel gelezen, en de predikant zal Gods woord laten horen in een praktische en opbouwende overdenking

De kinderen
We beginnen de samenkomst met de hele gemeente, van groot tot klein. Ook baby's en peuters horen er helemaal bij. Na ongeveer een kwartier vindt er een kindermoment plaats in de dienst. We zingen dan met de muziekgroep een kinderlied, en regelmatig komen de kinderen ook naar het podium vooraan in de kerk om gezellig mee te zingen of muziek te maken. Hierna mogen de kinderen tot 12 jaar naar de kinderkerk. Er is een crèche voor kinderen van 0 t/m 3 jaar, de kinderkerk is voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Meer informatie over crèche en kinderkerk lees je hier
Aan het einde van de dienst komen alle kinderen weer terug in de samenkomst, zodat iedereen de zegen van God kan ontvangen. 

Na afloop
Na afloop van de dienst helpen we de stoelenploeg vast een handje door de stoelen te stapelen. Menorah kerkt in een middelbare school, dus de aula dient weer netjes te worden achtergelaten voor de komende schoolweek. De koffie en thee staat inmiddels klaar, met wat lekkers voor erbij. Het is fijn om met elkaar na te praten, dat wordt ook veelvuldig gedaan. Voel je vrij om je verhaal te doen aan mede-bezoekers. 

Nog even praktisch..
Menorah kerkt in een middelbare school, het Pascalcollege (Pascalstraat 4 in Zaandam, vlak bij het ziekenhuis)
Koffiedrinken vanaf 9.30 uur, de samenkomst zelf start om 10.00 uur.
De dienst duurt tussen de 1 à 1,5 uur. 
Parkeren kan gratis in de parkeervakken in de straat voor en naast de school.