Geen fysieke kerkdiensten tijdens lockdown, wél kerkdiensten rondom Kerst

In navolging van de maatregelen vanuit de overheid, is het dringende advies vanuit de landelijke kerken gekomen om ook de deuren te sluiten van de kerk. Met ingang van a.s. zondag is er dus geen dienst en zijn er geen bijeenkomsten in groepen. Voor a.s. zondag komt de preek in ieder geval via Youtube. Mark is daar al druk mee doende, zodat we in ieder geval de Adventsperiode goed kunnen afsluiten. 

Het stafteam heeft besloten om met kerst wel een tweetal bijeenkomsten te houden: op kerstavond 24 december een bijeenkomst voor 30 mensen, en een bijeenkomst op eerste kerstdag waarbij de nadruk ligt op de gezinnen met kinderen. Hebben die zich allemaal aangemeld en is er nog plaats over, dan kunnen er meer mensen aanschuiven maar ook hier geldt, 30 is de max en dat is inclusief de kinderen. Nadere informatie voor het aanmelden voor deze diensten volgt nog. 
Na de kerst zullen er dus een paar zondagen geen bijeenkomsten zijn. Hoe en of Menorah dat gaat invullen, daar komen we later op terug. 
Van harte hopen we uiteraard dat we op 12 januari te horen krijgen dat we weer kunnen opstarten. Helaas is het voor nu even niet anders, al doet het best pijn. 
Ook in deze stellen we ons vertrouwen op onze Hemelse Vader.  Hij gaat met ons mee, ook in deze moeilijke, lastige periode.