Persbericht - afscheid Pascal College

De Christelijke Gereformeerde kerk Menorah-Zaanstad gaat verhuizen. De afgelopen achttien jaar huurden zij het Pascal College voor de wekelijkse kerkdiensten. Daar komt deze zomer een einde aan. Na de zomer zal Menorah voorlopig op zondag om 11:30 diensten gaan houden in de Zaankerk in ‘t Kalf.

De laatste dienst in het Pascal College (Pascalstraat 4, Zaandam) wordt gehouden op 16 juli om 10:00. Geïnteresseerden zijn van harte welkom, ook bij de maaltijd die aansluitend gehouden wordt.

De geschiedenis van Menorah gaat terug tot eind 19e eeuw. Een groot deel van haar bestaan heeft zij diensten gehouden in de kerk aan de Herengracht, die inmiddels verbouwd is tot appartementen. In 2003 was er een dieptepunt in het gemeenteleven. De kerk was bijna helemaal leeggestroomd. Een frisse nieuwe start was nodig, die plaatsvond onder leiding van de nieuwe voorganger Paul den Hertog die in 2004 aantrad. Algauw werd ook de nieuwe locatie betrokken. De kerk aan de Herengracht werd verkocht en het Pascal College werd het nieuwe thuis van Menorah.

Daar groeide de gemeente weer. Nieuwe initiatieven, zoals de Sonrise sportweek van Athletes in Action, het buurtwerk van Samen Thuis in de Hofwijk en Passie voor Kogerveld zorgden voor nieuw elan.

In 2014 nam Paul den Hertog afscheid waarna Menorah het een aantal jaar zonder predikant moest rooien. In 2018 werd Den Hertog opgevolgd door Mark Veurink als voorganger en zijn vrouw Hanneke Veurink-Malda als kerkelijk werker.

Menorah is een warme gemeenschap, die door de leden en bezoekers als een hechte maar ook heel gastvrije familie wordt ervaren. De zondagse diensten zijn belangrijk als voedingsbodem, en daarnaast wil Menorah er graag zijn om de stad praktisch te dienen. Hoe dat vanaf de nieuwe locatie vorm zal krijgen is een zoektocht, die nog in volle gang is en door de leden gezien wordt als een mooie uitdaging en een goede gelegenheid om opnieuw een frisse wind te laten waaien.