Preken

1 Tessalonicenzen 4:13-18 - DE GROTE HERENIGIG

Definitief afscheid nemen omdat iemand overlijdt, is misschien wel het moeilijkste dat er is. Logisch dat we elkaar dan willen troosten. Maar met troost krijg je de overledene nog niet terug. Maar Paulus zegt nu juist dat dat wél gebeurt: we worden herenigd! 

1 Tessalonicenzen 5:18 - POSITIEF IN HET LEVEN

Wat een negativiteit is er in ons land... Dankbaarheid is daar een heerlijk medicijn tegen! Paulus zegt: dank God onder alle omstandigheden. Dat is geen onmogelijke opdracht, maar een advies waar je blij van wordt!

2 Koningen 2 - DE OPVOLGER

Het is moeilijk om grote leiders op te volgen. Toch is dat wat Elisa moet doen: Elia opvolgen. Toch is dat wat christenen in zekere zin doen: Jezus opvolgen. Maar hoe doe je dat? Het laatste verhaal over Elia geeft daar handreikingen voor.

2 Koningen 1 - GEPASSEERD

God passeren: dat is wat koning Achazja in 2 Koningen 1 doet. Maar hoe doen wij dat? In bijvoorbeeld de coronacrisis? De wetenschap serieus nemen betekent nog niet dat je God passeert. Dat doe je wel als je al je hoop en vertrouwen op de wetenschap stelt. Terwijl bij God juist hoop en leven te vinden is!