Preek - 1 Johannes 5 - PEPTALK

Inleiding

dia 1 - zwart

Vanochtend heb ik geen preek.

Nee, maak je geen zorgen,

ik zal echt de komende 20 minuten wel volpraten,

maar niet met een preek maar met een peptalk.

Want een beetje peptalk op zijn tijd kunnen we wel gebruiken!

 

dia 2 - fietsen

Ik oefen dat ook regelmatig op mijn kinderen:

‘kom op, je kunt het, echt, het gaat zó goed!’

Totdat het kinderfietsje weer onderuit gaat, met kind en al…

Dan beginnen we weer van voor af aan,

maar blijf ik zeggen: ‘het gaat supergoed!’

Want dat heeft het kind nodig, dat je het vertrouwen geeft,

zodat het gaat geloven dat het kan fietsen, en opeens lukt het dan ook.

Stel je voor dat ik had gezegd:

‘je kunt het voor geen meter, volgens mij gaat het nooit lukken.’

Dan was het waarschijnlijk ook nooit gelukt…

 

dia 3 - infobord

Niet alleen kinderen hebben peptalk nodig –

dat geldt voor grote mensen net zo goed.

Stel dat Mark Rutte in een persconferentie had gezet:

‘we nemen nu allemaal ellendige maatregelen,

maar we geloven niet dat ze gaan helpen.’

Ik denk niet dat veel mensen zich eraan zouden houden…

In plaats daarvan is de boodschap van de regering:

‘samen krijgen we corona onder controle.’

Oftewel: ‘jullie kunnen het’ – een heuse peptalk dus.

En dat motiveert om je aan de coronaregels te houden,

ook al snakken we ernaar weer gewoon te kunnen doen.

 

dia 4 – peptalk / 1 Johannes 5

Al 4 weken zijn we bezig met de eerste brief van Johannes.

Johannes sluit zijn brief af met een peptalk.

Laten we ernaar luisteren: 1 Johannes 5.

 

1.    Lage verwachting

dia 5 – lage verwachting

Een peptalk houd je nooit zomaar: je wilt er iets mee bereiken.

Ik geef een peptalk zodat mijn kind leert fietsen,

en Mark Rutte pept ons op zodat we ons aan de regels houden.

Wat Johannes wil bereiken,

daar hebben we het in de afgelopen weken over gehad.

Johannes heeft ons voorgehouden dat als je in Jezus gelooft,

dat ook verschil maakt in je gewone leven.

Twee dingen kwamen daarbij steeds terug:

als je in Jezus gelooft, past daar geen zonde bij

en als je in Jezus gelooft, heb je elkaar lief.

 

dia 6 – 1. ‘in deze wereld maakt geloven geen verschil’

De mensen aan wie Johannes schrijft, hebben een veel lagere verwachting.

Daarom ook deze peptalk van Johannes.

Er zijn mensen die zeggen:

‘ja, geloven maakt wel verschil, maar niet in deze wereld.’

Ik zal jullie vandaag niet voor de derde keer met Plato vermoeien,

maar bij de mensen aan wie Johannes schrijft,

leeft de gedachte dat geloven iets geestelijks is.

Jezus zou gekomen zijn om ons te bevrijden uit deze wereld,

om eeuwig te leven in de echte, geestelijke wereld.

Tja, als je er zo in staat, dan is deze wereld totaal onbelangrijk,

en hoeft geloven hier dus ook geen enkel verschil te maken.

Dan kun je uit volle borst zingen over Gods liefde,

zonder te werken aan je eigen liefdeloze houding.

Geloven speelt zich dan af in een soort parallel geestelijk universum,

en is even ontsnappen aan deze wereld.

 

dia 7 – 2. ‘we zijn nu eenmaal slecht’ (Bregman)

Maar deze mensen zijn niet de enigen

die de peptalk van Johannes goed kunnen gebruiken.

Ook degelijke gereformeerde christenen

die de Heidelbergse Catechismus kunnen dromen,

moeten even goed naar Johannes luisteren.

Want die Catechismus zegt dat wij zo verdorven zijn,

dat we helemaal onbekwaam zijn tot iets goeds en uit op elk kwaad.

De Catechismus zegt meer, daar kom ik zo wel op,

maar dit zinnetje is een eigen leven gaan leiden.

Een tijdje geleden verscheen er een boek van journalist Rutger Bregman

met de prachtige titel: ‘de meeste mensen deugen.’

Ik vond het vermakelijk om te zien

hoe sommige gereformeerden dat boek affakkelden,

zonder het te hebben gelezen, puur op de titel,

want mensen deugen niet: ze zijn geneigd tot elk kwaad.

Als je dat maar vaak genoeg hoort, wordt het een selffulfilling prophecy.

Net als wanneer ik tegen mijn kind zou zeggen:

‘dat fietsen van jou, dat word nooit wat.’

Als je steeds weer hoort dat je slecht bent,

dan wordt ‘slecht’ een soort ‘nieuw normaal’,

en maakt geloven geen verschil – je blijft even slecht,

het verschil is alleen dat je het weet,

maar daarmee wordt het alleen maar erger…

 

2.    Geloven is winnen!

dia 8 – de winst is realiteit…

Johannes heeft er in zijn hele brief al op gehamerd

dat geloven álle verschil van de wereld maakt!

Met dit laatste hoofdstuk, deze peptalk,

wil Johannes afrekenen met onze lage verwachtingen:

‘geloven is winnen, als je gelooft in Jezus, ben je een winnaar!

Ja, jullie kunnen het, verschil maken, heilig en liefdevol leven – ga ervoor!’

 

‘Geloof je dat Jezus de Christus is?’ zegt Johannes,

‘dan ben je uit God geboren!

En ben je uit God geboren,

dan heb je de overwinning op de wereld behaald!’

Let op: Johannes zegt niet dat je eens zúlt overwinnen,

maar dat je de overwinning al behaald hebt.

Als je gelooft, bén je al een winnaar – niet straks, maar nu!

De winst is niet iets om naar uit te kijken voor de toekomst,

maar is nú al realiteit:

leven uit liefde voor de ander, leven zonder zonde – het kan, nu al!

En natuurlijk, in de praktijk ga je onderuit,

zoals mijn kinderen op hun fietsjes ook onderuit gingen,

ook al prentte ik hen in dat ze het echt konden.

Johannes prent het ons ook in: ‘jullie kunnen het!

Je kunt liefhebben, je hoeft niet te zondigen.

Laat je niet wijsmaken dat het op deze wereld nooit wat zal worden –

geloven maakt alle verschil in je leven!

Daar is Johannes heel stellig in: hij sluit zijn brief af met 3 keer ‘we weten’.

 

Zit de Catechismus er dan naast?

Met dat de mens uit is op elk kwaad?

Wel als de Catechismus het daarbij zou laten.

Maar er volgt nog iets:

‘behalve wanneer wij door de Geest van God opnieuw geboren worden.’

Dat is precies wat Johannes zegt:

als je uit God geboren bent, dan verandert er wat!

Dus als christen mag je je nooit verschuilen

achter dat je nu eenmaal slecht bent: je bent opnieuw geboren,

en nu kun je de wereld overwinnen.

 

De wereld overwinnen – daar gaat het Johannes om.

En dat is nog best een lastig zinnetje, ‘de wereld overwinnen’,

voor je het weet begrijp je het verkeerd.

Alsof Johannes zegt dat het niet gaat om het leven in deze wereld,

dat we daar juist aan moeten ontsnappen,

omdat het echte leven in de geestelijke wereld bij God is.

Maar dan leg je Johannes precies het tegenovergestelde in de mond

van wat hij werkelijk wil zeggen!

Als Johannes het over de wereld heeft,

dan zet hij daarmee niet de aardse werkelijkheid tegenover de geestelijke.

‘De wereld’ is bij Johannes bijna een synoniem voor ‘het kwaad’.

Het gaat erom dat je het kwaad overwint,

juist ook in het gewone leven op deze aarde.

De wereld overwinnen - dat is de ander liefhebben, met daden,

en het is de zonde achter je laten.

 

Johannes zegt: als je gelooft in Jezus,

dan héb je de wereld overwonnen.

Zo krachtig is geloof in Jezus dus.

Denk niet dat geloven geen verschil maakt:

daarmee doe je jezelf en God zwaar tekort.

De winst is realiteit!

 

dia 9 – …want Jezus is realiteit

…want Jezus is realiteit.

Daarover gaat dat ingewikkelde stuk

over dat Jezus door het water en het bloed gekomen is.

Eerlijk gezegd snap ik dat stuk nog steeds niet helemaal,

terwijl ik er de hele week al op studeer…

Waarschijnlijk, kwam ik ergens tegen,

waren er in die tijd mensen die beweerden

dat Jezus ‘door het water’ gekomen was.

Daarmee zouden ze iets hebben bedoeld

als dat Jezus eerst een heel gewoon mens was, zonder goddelijke kant,

maar dat Jezus goddelijk werd toen hij werd gedoopt.

Die goddelijkheid leverde Jezus weer in vóór hij gekruisigd werd.

Daar tegenover zegt Johannes:

‘nee, Jezus is gekomen door het water én het bloed’.

Water en bloed werden in die tijd gezien

als de belangrijkste elementen van het lichaam.

Zo kom je het tegen in Johannes 19,

waar een soldaat een lans in Jezus’ dode lichaam steekt,

en er water en bloed uit zijn lichaam stroomt:

dat is het bewijs dat Jezus echt dood is.

 

Waar het Johannes om gaat:

Jezus, de Zoon van God, is als echt mens op deze wereld geboren.

In deze wereld heeft hij gestreden voor liefde,

in deze wereld beging hij geen zonde,

hij werd erom gekruisigd, maar heeft de overwinning behaald –

in deze wereld!

Als jij in deze Jezus gelooft,

dan leef jij ook in déze wereld zoals Jezus dat deed,

dan is zijn winst jouw winst,

en vlucht je niet in een geestelijk parallel universum:

dat deed Jezus ook niet.

 

dia 10 – hoe zit het dan met zonde?

Maar hoe zit het dan met zonde?

Johannes zegt: ‘we weten dat iemand die uit God geboren is, niet zondigt.’

Dat kan Johannes mooi zeggen, maar is het zo?

Ik zondig wel, en jij waarschijnlijk ook,

moeten we dan de conclusie trekken dat jij en ik niet uit God geboren zijn?

Maar Johannes zegt toch dat iedereen die in Jezus gelooft,

uit God geboren is? – Hoe zit dat dan?

 

Ik denk dat het helpt om te zien dat dit hoofdstuk peptalk is:

als ik tegen mijn kind zeg dat het supergoed kan fietsen,

sluit dat niet uit dat het 10 seconden later hard onderuit gaat.

Johannes zegt het niet om je te ontmoedigen

en om je te laten twijfelen aan of je wel goed genoeg gelooft,

hij zegt het juist om je moed in te praten!

 

dia 11 - bordje

Je kunt het ook vergelijken met van die teksten die je in huis kunt ophangen,

zoals: ‘In dit huis hebben we lol, lachen en dansen we,

houden we onze beloftes,

knuffelen, kietelen we en genieten we van elkaar.’

Dat betekent niet dat zodra je dat huis betreedt,

je onherroepelijk de kieteldood zult sterven…

Het betekent ook niet dat het daar in huis altijd leuk is,

en dat er nooit een belofte verbroken wordt.

Het is meer een statement: zo gaan we met elkaar om.

Johannes geeft ons ook zo’n bordje:

 ‘in dit huis wordt niet gezondigd.

Doen we het toch, dan vergeven we elkaar,

zoals God ook ons vergeeft.’

 

dia 12 – (afbeelding weg)

Dat maakt het nog geen papieren werkelijkheid,

geen mooi ideaal dat ver van de praktijk staat.

Nee: als christen kun je écht anders leven.

Je bent een nieuw mens waarin het nieuwe leven zichtbaar wordt,

Góds ‘nieuwe normaal’, om het zo maar te zeggen.

 

Ja, christenen zondigen nog steeds.

Maar ze blijven er ook tegen vechten.

Ze leggen zich er niet bij neer

dat aan de zonde nu eenmaal niet te ontsnappen valt –

wat in de wereld van toen en nu wel gedacht wordt.

Daarom maakt Johannes zonde ook onderdeel van het gebedsleven,

ja zelfs van de voorbede voor anderen.

Wij bidden voor anderen als ze ziek zijn,

maar Johannes vraagt voor hen te bidden als ze zondigen!

Zonde is realiteit, maar de overwinning van Jezus is groter!

 

3.    Ga ervoor!

dia 13 – ga ervoor! (je kunt het)

Dit zou een peptalk worden, geen preek.

Dus ik wil in stijl afsluiten: ga ervoor!

Laat je niet ontmoedigen als het eens niet lukt,

als je liefde weer eens geen handen en voeten krijgt,

of als je voor de zoveelste keer dezelfde zonde bij jezelf opmerkt.

Je zou er zomaar door kunnen gaan denken dat je het niet kunt,

dat je een hopeloos geval bent, en dat maar beter kunt accepteren.

En: uit jezelf kún je het ook niet – maar met Jezus wel!

Daarom ben je niet hopeloos,

en hoef je je er niet bij neer te leggen dat je nu eenmaal slecht bent:

in Jezus Christus ben jij een overwinnaar!

Ga er dus voor.

Trek je niet terug in zelfbeklag of op een spiritueel eilandje.

Blijf je juist inzetten,

blijf liefde geven, blijf vechten tegen zonde –

want je kúnt het, door Jezus!

Amen.

1 Johannes 5 - PEPTALK

Inleiding

dia 1 - zwart

Vanochtend heb ik geen preek.

Nee, maak je geen zorgen,

ik zal echt de komende 20 minuten wel volpraten,

maar niet met een preek maar met een peptalk.

Want een beetje peptalk op zijn tijd kunnen we wel gebruiken!

 

dia 2 - fietsen

Ik oefen dat ook regelmatig op mijn kinderen:

‘kom op, je kunt het, echt, het gaat zó goed!’

Totdat het kinderfietsje weer onderuit gaat, met kind en al…

Dan beginnen we weer van voor af aan,

maar blijf ik zeggen: ‘het gaat supergoed!’

Want dat heeft het kind nodig, dat je het vertrouwen geeft,

zodat het gaat geloven dat het kan fietsen, en opeens lukt het dan ook.

Stel je voor dat ik had gezegd:

‘je kunt het voor geen meter, volgens mij gaat het nooit lukken.’

Dan was het waarschijnlijk ook nooit gelukt…

 

dia 3 - infobord

Niet alleen kinderen hebben peptalk nodig –

dat geldt voor grote mensen net zo goed.

Stel dat Mark Rutte in een persconferentie had gezet:

‘we nemen nu allemaal ellendige maatregelen,

maar we geloven niet dat ze gaan helpen.’

Ik denk niet dat veel mensen zich eraan zouden houden…

In plaats daarvan is de boodschap van de regering:

‘samen krijgen we corona onder controle.’

Oftewel: ‘jullie kunnen het’ – een heuse peptalk dus.

En dat motiveert om je aan de coronaregels te houden,

ook al snakken we ernaar weer gewoon te kunnen doen.

 

dia 4 – peptalk / 1 Johannes 5

Al 4 weken zijn we bezig met de eerste brief van Johannes.

Johannes sluit zijn brief af met een peptalk.

Laten we ernaar luisteren: 1 Johannes 5.

 

1.    Lage verwachting

dia 5 – lage verwachting

Een peptalk houd je nooit zomaar: je wilt er iets mee bereiken.

Ik geef een peptalk zodat mijn kind leert fietsen,

en Mark Rutte pept ons op zodat we ons aan de regels houden.

Wat Johannes wil bereiken,

daar hebben we het in de afgelopen weken over gehad.

Johannes heeft ons voorgehouden dat als je in Jezus gelooft,

dat ook verschil maakt in je gewone leven.

Twee dingen kwamen daarbij steeds terug:

als je in Jezus gelooft, past daar geen zonde bij

en als je in Jezus gelooft, heb je elkaar lief.

 

dia 6 – 1. ‘in deze wereld maakt geloven geen verschil’

De mensen aan wie Johannes schrijft, hebben een veel lagere verwachting.

Daarom ook deze peptalk van Johannes.

Er zijn mensen die zeggen:

‘ja, geloven maakt wel verschil, maar niet in deze wereld.’

Ik zal jullie vandaag niet voor de derde keer met Plato vermoeien,

maar bij de mensen aan wie Johannes schrijft,

leeft de gedachte dat geloven iets geestelijks is.

Jezus zou gekomen zijn om ons te bevrijden uit deze wereld,

om eeuwig te leven in de echte, geestelijke wereld.

Tja, als je er zo in staat, dan is deze wereld totaal onbelangrijk,

en hoeft geloven hier dus ook geen enkel verschil te maken.

Dan kun je uit volle borst zingen over Gods liefde,

zonder te werken aan je eigen liefdeloze houding.

Geloven speelt zich dan af in een soort parallel geestelijk universum,

en is even ontsnappen aan deze wereld.

 

dia 7 – 2. ‘we zijn nu eenmaal slecht’ (Bregman)

Maar deze mensen zijn niet de enigen

die de peptalk van Johannes goed kunnen gebruiken.

Ook degelijke gereformeerde christenen

die de Heidelbergse Catechismus kunnen dromen,

moeten even goed naar Johannes luisteren.

Want die Catechismus zegt dat wij zo verdorven zijn,

dat we helemaal onbekwaam zijn tot iets goeds en uit op elk kwaad.

De Catechismus zegt meer, daar kom ik zo wel op,

maar dit zinnetje is een eigen leven gaan leiden.

Een tijdje geleden verscheen er een boek van journalist Rutger Bregman

met de prachtige titel: ‘de meeste mensen deugen.’

Ik vond het vermakelijk om te zien

hoe sommige gereformeerden dat boek affakkelden,

zonder het te hebben gelezen, puur op de titel,

want mensen deugen niet: ze zijn geneigd tot elk kwaad.

Als je dat maar vaak genoeg hoort, wordt het een selffulfilling prophecy.

Net als wanneer ik tegen mijn kind zou zeggen:

‘dat fietsen van jou, dat word nooit wat.’

Als je steeds weer hoort dat je slecht bent,

dan wordt ‘slecht’ een soort ‘nieuw normaal’,

en maakt geloven geen verschil – je blijft even slecht,

het verschil is alleen dat je het weet,

maar daarmee wordt het alleen maar erger…

 

2.    Geloven is winnen!

dia 8 – de winst is realiteit…

Johannes heeft er in zijn hele brief al op gehamerd

dat geloven álle verschil van de wereld maakt!

Met dit laatste hoofdstuk, deze peptalk,

wil Johannes afrekenen met onze lage verwachtingen:

‘geloven is winnen, als je gelooft in Jezus, ben je een winnaar!

Ja, jullie kunnen het, verschil maken, heilig en liefdevol leven – ga ervoor!’

 

‘Geloof je dat Jezus de Christus is?’ zegt Johannes,

‘dan ben je uit God geboren!

En ben je uit God geboren,

dan heb je de overwinning op de wereld behaald!’

Let op: Johannes zegt niet dat je eens zúlt overwinnen,

maar dat je de overwinning al behaald hebt.

Als je gelooft, bén je al een winnaar – niet straks, maar nu!

De winst is niet iets om naar uit te kijken voor de toekomst,

maar is nú al realiteit:

leven uit liefde voor de ander, leven zonder zonde – het kan, nu al!

En natuurlijk, in de praktijk ga je onderuit,

zoals mijn kinderen op hun fietsjes ook onderuit gingen,

ook al prentte ik hen in dat ze het echt konden.

Johannes prent het ons ook in: ‘jullie kunnen het!

Je kunt liefhebben, je hoeft niet te zondigen.

Laat je niet wijsmaken dat het op deze wereld nooit wat zal worden –

geloven maakt alle verschil in je leven!

Daar is Johannes heel stellig in: hij sluit zijn brief af met 3 keer ‘we weten’.

 

Zit de Catechismus er dan naast?

Met dat de mens uit is op elk kwaad?

Wel als de Catechismus het daarbij zou laten.

Maar er volgt nog iets:

‘behalve wanneer wij door de Geest van God opnieuw geboren worden.’

Dat is precies wat Johannes zegt:

als je uit God geboren bent, dan verandert er wat!

Dus als christen mag je je nooit verschuilen

achter dat je nu eenmaal slecht bent: je bent opnieuw geboren,

en nu kun je de wereld overwinnen.

 

De wereld overwinnen – daar gaat het Johannes om.

En dat is nog best een lastig zinnetje, ‘de wereld overwinnen’,

voor je het weet begrijp je het verkeerd.

Alsof Johannes zegt dat het niet gaat om het leven in deze wereld,

dat we daar juist aan moeten ontsnappen,

omdat het echte leven in de geestelijke wereld bij God is.

Maar dan leg je Johannes precies het tegenovergestelde in de mond

van wat hij werkelijk wil zeggen!

Als Johannes het over de wereld heeft,

dan zet hij daarmee niet de aardse werkelijkheid tegenover de geestelijke.

‘De wereld’ is bij Johannes bijna een synoniem voor ‘het kwaad’.

Het gaat erom dat je het kwaad overwint,

juist ook in het gewone leven op deze aarde.

De wereld overwinnen - dat is de ander liefhebben, met daden,

en het is de zonde achter je laten.

 

Johannes zegt: als je gelooft in Jezus,

dan héb je de wereld overwonnen.

Zo krachtig is geloof in Jezus dus.

Denk niet dat geloven geen verschil maakt:

daarmee doe je jezelf en God zwaar tekort.

De winst is realiteit!

 

dia 9 – …want Jezus is realiteit

…want Jezus is realiteit.

Daarover gaat dat ingewikkelde stuk

over dat Jezus door het water en het bloed gekomen is.

Eerlijk gezegd snap ik dat stuk nog steeds niet helemaal,

terwijl ik er de hele week al op studeer…

Waarschijnlijk, kwam ik ergens tegen,

waren er in die tijd mensen die beweerden

dat Jezus ‘door het water’ gekomen was.

Daarmee zouden ze iets hebben bedoeld

als dat Jezus eerst een heel gewoon mens was, zonder goddelijke kant,

maar dat Jezus goddelijk werd toen hij werd gedoopt.

Die goddelijkheid leverde Jezus weer in vóór hij gekruisigd werd.

Daar tegenover zegt Johannes:

‘nee, Jezus is gekomen door het water én het bloed’.

Water en bloed werden in die tijd gezien

als de belangrijkste elementen van het lichaam.

Zo kom je het tegen in Johannes 19,

waar een soldaat een lans in Jezus’ dode lichaam steekt,

en er water en bloed uit zijn lichaam stroomt:

dat is het bewijs dat Jezus echt dood is.

 

Waar het Johannes om gaat:

Jezus, de Zoon van God, is als echt mens op deze wereld geboren.

In deze wereld heeft hij gestreden voor liefde,

in deze wereld beging hij geen zonde,

hij werd erom gekruisigd, maar heeft de overwinning behaald –

in deze wereld!

Als jij in deze Jezus gelooft,

dan leef jij ook in déze wereld zoals Jezus dat deed,

dan is zijn winst jouw winst,

en vlucht je niet in een geestelijk parallel universum:

dat deed Jezus ook niet.

 

dia 10 – hoe zit het dan met zonde?

Maar hoe zit het dan met zonde?

Johannes zegt: ‘we weten dat iemand die uit God geboren is, niet zondigt.’

Dat kan Johannes mooi zeggen, maar is het zo?

Ik zondig wel, en jij waarschijnlijk ook,

moeten we dan de conclusie trekken dat jij en ik niet uit God geboren zijn?

Maar Johannes zegt toch dat iedereen die in Jezus gelooft,

uit God geboren is? – Hoe zit dat dan?

 

Ik denk dat het helpt om te zien dat dit hoofdstuk peptalk is:

als ik tegen mijn kind zeg dat het supergoed kan fietsen,

sluit dat niet uit dat het 10 seconden later hard onderuit gaat.

Johannes zegt het niet om je te ontmoedigen

en om je te laten twijfelen aan of je wel goed genoeg gelooft,

hij zegt het juist om je moed in te praten!

 

dia 11 - bordje

Je kunt het ook vergelijken met van die teksten die je in huis kunt ophangen,

zoals: ‘In dit huis hebben we lol, lachen en dansen we,

houden we onze beloftes,

knuffelen, kietelen we en genieten we van elkaar.’

Dat betekent niet dat zodra je dat huis betreedt,

je onherroepelijk de kieteldood zult sterven…

Het betekent ook niet dat het daar in huis altijd leuk is,

en dat er nooit een belofte verbroken wordt.

Het is meer een statement: zo gaan we met elkaar om.

Johannes geeft ons ook zo’n bordje:

 ‘in dit huis wordt niet gezondigd.

Doen we het toch, dan vergeven we elkaar,

zoals God ook ons vergeeft.’

 

dia 12 – (afbeelding weg)

Dat maakt het nog geen papieren werkelijkheid,

geen mooi ideaal dat ver van de praktijk staat.

Nee: als christen kun je écht anders leven.

Je bent een nieuw mens waarin het nieuwe leven zichtbaar wordt,

Góds ‘nieuwe normaal’, om het zo maar te zeggen.

 

Ja, christenen zondigen nog steeds.

Maar ze blijven er ook tegen vechten.

Ze leggen zich er niet bij neer

dat aan de zonde nu eenmaal niet te ontsnappen valt –

wat in de wereld van toen en nu wel gedacht wordt.

Daarom maakt Johannes zonde ook onderdeel van het gebedsleven,

ja zelfs van de voorbede voor anderen.

Wij bidden voor anderen als ze ziek zijn,

maar Johannes vraagt voor hen te bidden als ze zondigen!

Zonde is realiteit, maar de overwinning van Jezus is groter!

 

3.    Ga ervoor!

dia 13 – ga ervoor! (je kunt het)

Dit zou een peptalk worden, geen preek.

Dus ik wil in stijl afsluiten: ga ervoor!

Laat je niet ontmoedigen als het eens niet lukt,

als je liefde weer eens geen handen en voeten krijgt,

of als je voor de zoveelste keer dezelfde zonde bij jezelf opmerkt.

Je zou er zomaar door kunnen gaan denken dat je het niet kunt,

dat je een hopeloos geval bent, en dat maar beter kunt accepteren.

En: uit jezelf kún je het ook niet – maar met Jezus wel!

Daarom ben je niet hopeloos,

en hoef je je er niet bij neer te leggen dat je nu eenmaal slecht bent:

in Jezus Christus ben jij een overwinnaar!

Ga er dus voor.

Trek je niet terug in zelfbeklag of op een spiritueel eilandje.

Blijf je juist inzetten,

blijf liefde geven, blijf vechten tegen zonde –

want je kúnt het, door Jezus!

Amen.