Preken

Hebreeën 1-4 - TERUG NAAR JEZUS

Wie net voor Jezus heeft gekozen, is vaak erg enthousiast. Maar kun je dat enthousiasme ook vasthouden? De Hebreeën vinden dat moeilijk: zij zien dat geloven hun steeds meer kost, terwijl het hen minder oplevert. Dan zegt de schrijver  van de Hebreeën-brief: ga terug naar de kern, terug naar Jezus. Jezus is het beste dat ons kon overkomen. Maar zonder hem wordt je geloof kleurloos. Dus focus op hem!

Marcus 8:27-9:1 - LIJDEN MOET

'Het moet wel leuk blijven.' Met die uitspraak ben je bij Jezus aan het verkeerde adres. De weg van Jezus is niet 'leuk': hij moet lijden en sterven. En ook christen zijn is niet 'leuk': Jezus volgen betekent jezelf verloochenen, je eigen kruis opnemen. Maar júist daar blijkt de kracht van het koninkrijk van God en vind je je leven terug.

2 Samuël 11 - GOD EN #METOO

Deel 4 van serie over relaties: seksueel misbruik. Steeds meer vrouwen en mannen vertellen onder de noemer #MeToo hun verhaal over misbruik. Ook in de bijbel kun je zulke verhalen vinden, bijvoorbeeld het verhaal van Batseba. Er zijn grote overeenkomsten tussen de mechanismen in haar verhaal en de verhalen die vandaag verteld worden. Maar God gaat daar niet in mee: hij moffelt misbruik niet weg, maar doet recht. Bij hem ben je veilig.

Handelingen 8:26-40 - GOD EN LHBT-ZIJN

Deel 3 van serie over relaties: LHBT-zijn. Als LHBT'er kun je -ook in de kerk- te maken krijgen met afwijzing. Net als de eunuch in Handelingen 8. Bovendien past ook hij niet in het traditionele man/vrouw-patroon. En in eerste instantie lijkt het erop dat God hem ook afwijst - zo staat het in de wet. Maar Filippus mag hem verlossend nieuws brengen: door Jezus is iedereen welkom bij God! Dat is goed nieuws voor hetero's én LHBT'ers.