Preken

Daniël 6 - HOOP HOUDEN

Hoop is iets moois: je bent er van overtuigd dat het goed komt. Maar hoop wordt ook vaak beproefd, bijvoorbeeld als je wordt geconfronteerd met de dood. Hoe ontwikkel je hoop en houdt je dat vast?

Daniël 5 - HET LAATSTE FEEST

Hoe ga je om met angst voor de toekomst? Koning Belsassar vlucht ervoor weg in in een enorm feest. Want de toekomst is te bedreigend - dan liever nog een keer volop genieten. Maar God roept hem ter verantwoording. Want vluchten in genot is niet alleen tragisch - met God is het ook nog eens nergens voor nodig.

1 Petrus 2 en 3 - GELOOF VERANTWOORDEN

Je geloof verantwoorden: waarom zou je dat doen? Is dat voor elke christen? En hoe kom je eigenlijk in gesprek? Dit is een korte overdenking uit een creatieve dienst - de overdenking werd gevolgd door oefeningen in je geloof verwoorden/verbeelden.

Daniël 4 - MEER DAN WOKE

Hoogmoed is de gedachte dat je alles wat jij bereikt hebt, zelf hebt gepresteerd. Terwijl er heel wat meer factoren een rol spelen. Gelijkheidsbewegingen laten dat vaak scherp zien. Maar wat is de oplossing? Moeten we uit onszelf wat nederiger worden? Wie gaat dat dan doen? Daar heeft juist het christelijk geloof een prachtig antwoord op, en daarom is geloven 'meer dan woke'. In Jezus maakt God zich nederig, en in zijn spoor wordt je weer mens!