Preek - Hebreeën 5-10a - DE TUSSENPERSOON

Inleiding

dia 1 - zwart

Je zou het in deze corona-weken bijna vergeten,

maar we zijn deze maand voor Pasen

ook bezig met het bijbelleesproject ‘Hebreeën’.

Misschien staat je hoofd daar niet zo naar, loopt het helemaal over,

(zo verging het mij deze week wel:

ik zei afgelopen zondag dat corona ons dwingt tot rust,

maar heb niet vaak zo’n hectische week gehad…)

maar juist dan is het goed te proberen

elke dag even stil te staan,

even uit de waan en hectiek van de dag,

en even bijbel te lezen en tijd te nemen voor God.

 

Op 8 maart preekte ik over Hebreeën 1-4: 4 hoofdstukken.

Vandaag gaan we verder met de volgende 5 en een half hoofdstukken.

Geen corona-preek dus – maar ‘gewoon’ de bijbel in

(deze preek was al klaar voor de corona-crisis in alle hevigheid op ons af kwam).

Met de Hebreeën-preken schets ik de grote lijnen van het bijbelboek,

zodat je beter kunt plaatsen wat je leest.

Hebreeën 5 tot en met 10a, want dat zijn die hoofdstukken van vandaag,

kun je eigenlijk heel simpel samenvatten: Jezus is een tussenpersoon,

de beste tussenpersoon die je je maar kunt voorstellen.

 

dia 2 - makelaar

Goede tussenpersonen zijn goud waard.

Twee jaar geleden waren Hanneke en ik

heel fanatiek op zoek naar een huis in Zaandam.

We hadden net het beroep naar Menorah aangenomen,

en een huis vinden kon ons niet snel genoeg gaan.

Dus elke  ochtend als de wekker ging, was het eerste wat we deden

kijken op Funda of er nog weer nieuwe huizen werden aangeboden.

Daar heb je al zo’n tussenpersoon: Funda.

Funda brengt kopers en verkopers bij elkaar –

zonder Funda hadden wij niet geweten welke huizen te koop stonden.

 

Misschien nog wel belangrijker was onze aankoopmakelaar,

vooral als we dan eens écht serieus interesse hadden in een huis.

Hij liet ons zien waarom een huis waar we verliefd op geworden waren

wel of geen goed idee was.

Hij adviseerde ons hoeveel we moesten bieden om een kans te maken,

en soms verbood hij ons simpelweg om een bod uit te brengen

omdat een huis het bod niet waard was.

Hij onderhandelde met de verkopende makelaar,

en uiteindelijk is het ons in betrekkelijk korte tijd gelukt een huis te vinden.

 

dia 3 – de tussenpersoon / Heb

Tussenpersonen zijn erg nuttig:

of het nu die klasgenoot is die jou en je geheime liefde koppelt,

of een hypotheekadviseur die namens jou naar de bank gaat,

of de supermarkt waardoor je niet al je boodschappen bij de boer hoeft te halen.

Jezus is ook een tussenpersoon – dat is de boodschap van Hebreeën 5-10a.

Daarbij lezen we een paar kenmerkende delen:

Hebreeën 7:11–28 en 10:11–18.

 

1.    Contact met God

dia 4 – Joods: via het tempelsysteem

Een tussenpersoon, de naam zegt het al, staat ergens tussen.

Dat is bij Jezus ook zo.

Hij staat niet tussen mij en de huizenmarkt,

of al die andere dingen die ik noemde, maar tussen mens en God.

 

De vraag is namelijk: hoe kun je contact hebben met God?

Hebreeën gaat er vanuit dat rechtstreeks contact met God onmogelijk is.

Het zit niet goed tussen God en mensen, en dat valt niet zomaar op te lossen.

We zijn van God vervreemd

en kunnen niet zomaar tegen God zeggen:

‘hallo God, daar zijn we weer,

sorry dat we u vergeten zijn, zand erover dan maar?’

Zo werkt het bij God niet.

 

Maar hoe dan wel?

Dat is waar de hele bijbel over gaat!

De bijbel die de Hebreeën zo goed kennen,

want even wat herhaling van 8 maart:

de Hebreeën waren christenen met Joodse wortels.

Ze staan onder druk hun geloof in Jezus op te geven,

en terug te gaan naar de Joodse godsdienst en Joodse manier van leven.

 

dia 5 - tempel

Op die vraag, hoe kun je contact hebben met God,

was het Joodse antwoord heel duidelijk: de tempeldienst.

De tempel, dat was de plaats waar God woonde.

In de tempel was contact tussen God en mensen mogelijk.

Dat werd mogelijk gemaakt door tussenpersonen: priesters.

De priesters hadden namens het volk contact met God,

stonden letterlijk tussen God en de mensen in.

Voor dat contact moesten ze wel offers brengen,

wat dan ook een belangrijk onderdeel is van de Joodse godsdienst.

Offers in alle soorten en maten, met als hoogtepunt de Grote Verzoendag.

Op die dag, en alleen op die dag,

ging de hogepriester het heiligste van de tempel in,

om daar een offer te brengen zodat God de zonden vergeeft.

Een heel systeem dus, waar in ieder duidelijk wordt

dat vergeving, dat contact met God, niet vanzelf gaat!

 

dia 6 – wat is jouw ‘tempeldienst’?

Wij zijn de Hebreeën niet.

In de vorige preek zei ik al: als deze brief rechtstreeks aan ons geschreven was,

dan hadden er andere dingen in gestaan.

Die hele Joodse tempeldienst zegt ons weinig.

Maar wat zou jij antwoorden op de vraag: ‘hoe kun je bij God komen?’

Wat is jouw ‘tempeldienst’? Wat zijn jouw priesters en offers?

 

Misschien is het wel ‘goed leven’.

Probeer je God tevreden te stellen door goed te leven?

De meeste mensen beseffen best dat als er een God is,

hij niet alles zomaar goed kan vinden.

Prima als God boos is op schurken als Assad en Kim Jong Un.

Maar niet op jou, want jij brengt het er toch best aardig vanaf,

en God ziet ook wel dat jij probeert goed te leven.

In de kerk hebben we dan nog een paar regels over wat goed leven is,

en als je je daar aan houdt, dan kan God tevreden zijn.

Is dat hoe je probeert bij God te komen?

 

De kerk zelf kan ook zo’n tempelsysteem worden.

Wat is het toch dat we makkelijker over Menorah praten dan over Jezus?

Voor je het weet is de dominee weer een priester geworden,

een tussenpersoon tussen God en mensen.

Van die kerk kun je een heel systeem maken, van de regels en organisatie,

en denken dat als we dat systeem maar goed vasthouden,

het wel goed zit tussen God en ons.

Nu is Menorah een betrekkelijk jonge kerk,

in de huidige vorm zijn we in 2004 begonnen,

maar vergis je niet: in die 16 jaren zijn al heel wat gewoonten gevormd,

waar je ook echt aan gehecht geraakt kunt zijn.

En dat is prima – maar maak het niet te belangrijk.

Want voor je het weet wordt de kerk je manier om met God om te gaan.

(Wat dat betreft is het helemaal niet zo gek

dat corona onze routine eens even goed in de war schopt.)

 

2.    De tussenpersoon

dia 7 – de tussenpersoon

Maar dan zouden we met Jezus uiteindelijk niets zijn opgeschoten!

Het is tempeldienst in een ander jasje.

Hebreeën 5-10a zegt: maar er is iets veel beters!

Vergeet die tempel, die priesters en offers,

vergeet al die systemen: Jézus is de ultieme tussenpersoon.

 

dia 8 – Windows

‘Beter’: dat woord kom je in Hebreeën vaak tegen.

Steeds wijst Hebreeën op het verschil tussen oud en nieuw.

De tempel, met alles er omheen, is oud, Jezus is nieuw.

Niet dat oud slecht is en nieuw goed: oud was goed, nieuw is beter.

Misschien is het te vergelijken met Windows op je computer.

Regelmatig verschijnt er een nieuwe versie van Windows.

Windows XP was een prima besturingssysteem.

Windows 10 is alleen zoveel beter dat Windows XP achterhaald is.

Het heeft zijn nut bewezen maar is nu verouderd.

Zo is het met Jezus en de tempel ook:

de tempel was prima, God zelf heeft die tempeldienst gegeven,

maar de tempeldienst was nooit bedoeld als Gods definitieve oplossing.

Met de komst van Jezus is die tempeldienst een achterhaald systeem.

 

dia 9 – wie de tussenpersoon is: Jezus

Dat werkt Hebreeën uit in hoofdstuk 5-10a.

Die hoofdstukken kun je weer in tweeën delen:

5-7 gaat over wie de tussenpersoon is,

8-10a over wat die tussenpersoon doet.

Om het nog ingewikkelder te maken:

in dat eerste stuk, 5-7, vind je nog een lang zijspoor

over dat je best moeite mag doen om meer van het christelijk geloof te begrijpen.

Dus laat je niet afschrikken door dat Hebreeën best een ingewikkeld boek is!

 

Eerst Hebreeën 5-7: wie is de tussenpersoon?

Daar wordt een uitgebreide vergelijking getrokken

tussen de priesters van Israël en Jezus.

Die priesters van Israël, zegt Hebreeën, waren ook maar gewone mensen.

Mensen die hun best deden, zeker,

maar ook mensen met hun fouten en hun zonden.

Voordat ze als tussenpersoon namens het volk offers konden brengen,

moesten ze een offer brengen voor hun eigen zonden.

Wat een verschil met Jezus: Jezus is zonder zonde!

 

Dan begint Hebreeën over Melchisedek.

Je komt hem voor het eerst tegen in Genesis 14.

Hij is een van de meest mysterieuze figuren uit de bijbel.

Hij is koning en priester tegelijk, hij zegent Abraham,

en verder weten we bijna niets van hem.

Maar in Psalm 110 duikt hij opeens weer op:

er zal een priester als Melchisedek komen.

Hebreeën zegt: dat gaat over Jezus!

Jezus is de nieuwe hogepriester die God ons geeft,

ook al komt Jezus, net als Melchisedek, niet uit een priesterfamilie.

Dat was voor priesters heel belangrijk:

alleen Joden die van Levi afstamden konden priester worden.

Maar Jezus staat daar, net als Melchisedek, boven:

Jezus is door Gód aangesteld als priester voor eeuwig,

niet in de tempel, maar in de hemel.

 

Best ingewikkeld allemaal…

Maar denk nog even terug aan die tussenpersonen,

die tussen 2 partijen in staan.

De beste tussenpersonen zijn die tussenpersonen

die dicht bij allebei de partijen staan.

Dus in het geval van de aankoopmakelaar:

die snapt wat onze woonwensen zijn,

maar die ook precies weet hoe de huizenmarkt werkt.

Dat maakt Jezus de tussenpersoon bij uitstek:

hij is mens geworden, hij begrijpt ons beter dan we onszelf begrijpen,

maar hij is ook kind aan huis bij God – dichter bij God kan niet!

 

dia 10 – wat de tussenpersoon doet: het offer (offer)

Vervolgens, in Hebreeën 8-10a gaat het over wat Jezus dan doet.

Priesters brengen offers, dus dan zal Jezus ook wel offers brengen…

Nou, om precies te zijn: 1 offer.

En dat offer, dat is hij zelf.

Deze priester wordt zelf het offer!

Om de logica daarachter te vatten  moet je volgens mij God heten,

maar laat het even inwerken: Jezus offert zichzelf!

Het is het enige offer dat echt werkt,

dat het echt goed maakt tussen God en mensen.

 

Nog weer even die tussenpersonen.

Het is fijn als zo iemand met je meedenkt,

niet alleen doet waar je hem voor betaalt,

maar even een extra stap voor je zet.

En óf Jezus een extra stap voor je zet!

Hij doet nog veel meer:

als tussenpersoon geeft hij zijn eigen leven voor jouw zaak.

Dat maakt Jezus de ultieme tussenpersoon.

 

Met resultaat: door Jezus begint Gods nieuwe relatie met mensen.

God wil veel meer dan met mensen omgaan via een religieus systeem.

Die tempeldienst van vroeger houdt God op een afstand:

slechts een keer per jaar komt alleen de hogepriester dicht bij God.

En wat in de tempel gebeurt staat los van het verdere leven.

Dat kan met de kerk en met ons goede leven ook gebeuren:

een mooi systeem, veilig en vertrouwd,

maar door het systeem houd je God op afstand.

Maar het nieuwe van Jezus is nu juist dat God écht met je wil omgaan,

niet in een of ander systeem, maar van hart tot hart!

Niet alleen in de tempel of de kerk, maar altijd en overal.

Dat is wat Jezus doet: hij maakt de verbinding met God.

 

3.    Via het kruis

dia 11 – via het kruis (kruis)

Jezus brengt ons weer in verbinding met God –

hij is de beste tussenpersoon die er is.

Zijn offer, zijn kruis, is dé manier om een relatie met God te hebben.

En het mooie: via dat kruis heeft iedereen altijd en overal toegang tot de Vader.

Juist in deze corona-tijden is dat goed nieuws:

je hoeft niet in een kerk te zitten om met God te kunnen omgaan,

de dominee/evangelist is niet de enige met een ‘lijntje naar boven’-

iedereen kan door het kruis van Jezus met God omgaan!

 

Als dit een ‘gewone’ kerkdienst was geweest,

had ik jullie nu aan het  werk gezet:

er is een houten kruis gemaakt,

waar we allemaal onze gebedsbriefjes op hadden mogen spijkeren.

Daarmee wilde ik 2 dingen tastbaar maken:

1: onze relatie met God, al ons contact met God, loopt via het kruis;

en 2: dat contact is niet voorbehouden aan een enkeling,

zoals de priesters in het Oude Testament,

maar door het kruis mag iedereen contact met God hebben.

 

Nu we allemaal thuis zitten,

doe ik een beroep op jullie creativiteit:

misschien kun je zelf  een kruis maken,

en daar je gebeden bij brengen – gesproken of geschreven.

In ieder geval is er meer dan genoeg genoeg om voor te bidden!

En al bidden we vandaag niet samen in één gebouw,

ons gebed mag gewoon doorgaan –

want Jezus is onze Tussenpersoon!

Amen.

Hebreeën 5-10a - DE TUSSENPERSOON

Inleiding

dia 1 - zwart

Je zou het in deze corona-weken bijna vergeten,

maar we zijn deze maand voor Pasen

ook bezig met het bijbelleesproject ‘Hebreeën’.

Misschien staat je hoofd daar niet zo naar, loopt het helemaal over,

(zo verging het mij deze week wel:

ik zei afgelopen zondag dat corona ons dwingt tot rust,

maar heb niet vaak zo’n hectische week gehad…)

maar juist dan is het goed te proberen

elke dag even stil te staan,

even uit de waan en hectiek van de dag,

en even bijbel te lezen en tijd te nemen voor God.

 

Op 8 maart preekte ik over Hebreeën 1-4: 4 hoofdstukken.

Vandaag gaan we verder met de volgende 5 en een half hoofdstukken.

Geen corona-preek dus – maar ‘gewoon’ de bijbel in

(deze preek was al klaar voor de corona-crisis in alle hevigheid op ons af kwam).

Met de Hebreeën-preken schets ik de grote lijnen van het bijbelboek,

zodat je beter kunt plaatsen wat je leest.

Hebreeën 5 tot en met 10a, want dat zijn die hoofdstukken van vandaag,

kun je eigenlijk heel simpel samenvatten: Jezus is een tussenpersoon,

de beste tussenpersoon die je je maar kunt voorstellen.

 

dia 2 - makelaar

Goede tussenpersonen zijn goud waard.

Twee jaar geleden waren Hanneke en ik

heel fanatiek op zoek naar een huis in Zaandam.

We hadden net het beroep naar Menorah aangenomen,

en een huis vinden kon ons niet snel genoeg gaan.

Dus elke  ochtend als de wekker ging, was het eerste wat we deden

kijken op Funda of er nog weer nieuwe huizen werden aangeboden.

Daar heb je al zo’n tussenpersoon: Funda.

Funda brengt kopers en verkopers bij elkaar –

zonder Funda hadden wij niet geweten welke huizen te koop stonden.

 

Misschien nog wel belangrijker was onze aankoopmakelaar,

vooral als we dan eens écht serieus interesse hadden in een huis.

Hij liet ons zien waarom een huis waar we verliefd op geworden waren

wel of geen goed idee was.

Hij adviseerde ons hoeveel we moesten bieden om een kans te maken,

en soms verbood hij ons simpelweg om een bod uit te brengen

omdat een huis het bod niet waard was.

Hij onderhandelde met de verkopende makelaar,

en uiteindelijk is het ons in betrekkelijk korte tijd gelukt een huis te vinden.

 

dia 3 – de tussenpersoon / Heb

Tussenpersonen zijn erg nuttig:

of het nu die klasgenoot is die jou en je geheime liefde koppelt,

of een hypotheekadviseur die namens jou naar de bank gaat,

of de supermarkt waardoor je niet al je boodschappen bij de boer hoeft te halen.

Jezus is ook een tussenpersoon – dat is de boodschap van Hebreeën 5-10a.

Daarbij lezen we een paar kenmerkende delen:

Hebreeën 7:11–28 en 10:11–18.

 

1.    Contact met God

dia 4 – Joods: via het tempelsysteem

Een tussenpersoon, de naam zegt het al, staat ergens tussen.

Dat is bij Jezus ook zo.

Hij staat niet tussen mij en de huizenmarkt,

of al die andere dingen die ik noemde, maar tussen mens en God.

 

De vraag is namelijk: hoe kun je contact hebben met God?

Hebreeën gaat er vanuit dat rechtstreeks contact met God onmogelijk is.

Het zit niet goed tussen God en mensen, en dat valt niet zomaar op te lossen.

We zijn van God vervreemd

en kunnen niet zomaar tegen God zeggen:

‘hallo God, daar zijn we weer,

sorry dat we u vergeten zijn, zand erover dan maar?’

Zo werkt het bij God niet.

 

Maar hoe dan wel?

Dat is waar de hele bijbel over gaat!

De bijbel die de Hebreeën zo goed kennen,

want even wat herhaling van 8 maart:

de Hebreeën waren christenen met Joodse wortels.

Ze staan onder druk hun geloof in Jezus op te geven,

en terug te gaan naar de Joodse godsdienst en Joodse manier van leven.

 

dia 5 - tempel

Op die vraag, hoe kun je contact hebben met God,

was het Joodse antwoord heel duidelijk: de tempeldienst.

De tempel, dat was de plaats waar God woonde.

In de tempel was contact tussen God en mensen mogelijk.

Dat werd mogelijk gemaakt door tussenpersonen: priesters.

De priesters hadden namens het volk contact met God,

stonden letterlijk tussen God en de mensen in.

Voor dat contact moesten ze wel offers brengen,

wat dan ook een belangrijk onderdeel is van de Joodse godsdienst.

Offers in alle soorten en maten, met als hoogtepunt de Grote Verzoendag.

Op die dag, en alleen op die dag,

ging de hogepriester het heiligste van de tempel in,

om daar een offer te brengen zodat God de zonden vergeeft.

Een heel systeem dus, waar in ieder duidelijk wordt

dat vergeving, dat contact met God, niet vanzelf gaat!

 

dia 6 – wat is jouw ‘tempeldienst’?

Wij zijn de Hebreeën niet.

In de vorige preek zei ik al: als deze brief rechtstreeks aan ons geschreven was,

dan hadden er andere dingen in gestaan.

Die hele Joodse tempeldienst zegt ons weinig.

Maar wat zou jij antwoorden op de vraag: ‘hoe kun je bij God komen?’

Wat is jouw ‘tempeldienst’? Wat zijn jouw priesters en offers?

 

Misschien is het wel ‘goed leven’.

Probeer je God tevreden te stellen door goed te leven?

De meeste mensen beseffen best dat als er een God is,

hij niet alles zomaar goed kan vinden.

Prima als God boos is op schurken als Assad en Kim Jong Un.

Maar niet op jou, want jij brengt het er toch best aardig vanaf,

en God ziet ook wel dat jij probeert goed te leven.

In de kerk hebben we dan nog een paar regels over wat goed leven is,

en als je je daar aan houdt, dan kan God tevreden zijn.

Is dat hoe je probeert bij God te komen?

 

De kerk zelf kan ook zo’n tempelsysteem worden.

Wat is het toch dat we makkelijker over Menorah praten dan over Jezus?

Voor je het weet is de dominee weer een priester geworden,

een tussenpersoon tussen God en mensen.

Van die kerk kun je een heel systeem maken, van de regels en organisatie,

en denken dat als we dat systeem maar goed vasthouden,

het wel goed zit tussen God en ons.

Nu is Menorah een betrekkelijk jonge kerk,

in de huidige vorm zijn we in 2004 begonnen,

maar vergis je niet: in die 16 jaren zijn al heel wat gewoonten gevormd,

waar je ook echt aan gehecht geraakt kunt zijn.

En dat is prima – maar maak het niet te belangrijk.

Want voor je het weet wordt de kerk je manier om met God om te gaan.

(Wat dat betreft is het helemaal niet zo gek

dat corona onze routine eens even goed in de war schopt.)

 

2.    De tussenpersoon

dia 7 – de tussenpersoon

Maar dan zouden we met Jezus uiteindelijk niets zijn opgeschoten!

Het is tempeldienst in een ander jasje.

Hebreeën 5-10a zegt: maar er is iets veel beters!

Vergeet die tempel, die priesters en offers,

vergeet al die systemen: Jézus is de ultieme tussenpersoon.

 

dia 8 – Windows

‘Beter’: dat woord kom je in Hebreeën vaak tegen.

Steeds wijst Hebreeën op het verschil tussen oud en nieuw.

De tempel, met alles er omheen, is oud, Jezus is nieuw.

Niet dat oud slecht is en nieuw goed: oud was goed, nieuw is beter.

Misschien is het te vergelijken met Windows op je computer.

Regelmatig verschijnt er een nieuwe versie van Windows.

Windows XP was een prima besturingssysteem.

Windows 10 is alleen zoveel beter dat Windows XP achterhaald is.

Het heeft zijn nut bewezen maar is nu verouderd.

Zo is het met Jezus en de tempel ook:

de tempel was prima, God zelf heeft die tempeldienst gegeven,

maar de tempeldienst was nooit bedoeld als Gods definitieve oplossing.

Met de komst van Jezus is die tempeldienst een achterhaald systeem.

 

dia 9 – wie de tussenpersoon is: Jezus

Dat werkt Hebreeën uit in hoofdstuk 5-10a.

Die hoofdstukken kun je weer in tweeën delen:

5-7 gaat over wie de tussenpersoon is,

8-10a over wat die tussenpersoon doet.

Om het nog ingewikkelder te maken:

in dat eerste stuk, 5-7, vind je nog een lang zijspoor

over dat je best moeite mag doen om meer van het christelijk geloof te begrijpen.

Dus laat je niet afschrikken door dat Hebreeën best een ingewikkeld boek is!

 

Eerst Hebreeën 5-7: wie is de tussenpersoon?

Daar wordt een uitgebreide vergelijking getrokken

tussen de priesters van Israël en Jezus.

Die priesters van Israël, zegt Hebreeën, waren ook maar gewone mensen.

Mensen die hun best deden, zeker,

maar ook mensen met hun fouten en hun zonden.

Voordat ze als tussenpersoon namens het volk offers konden brengen,

moesten ze een offer brengen voor hun eigen zonden.

Wat een verschil met Jezus: Jezus is zonder zonde!

 

Dan begint Hebreeën over Melchisedek.

Je komt hem voor het eerst tegen in Genesis 14.

Hij is een van de meest mysterieuze figuren uit de bijbel.

Hij is koning en priester tegelijk, hij zegent Abraham,

en verder weten we bijna niets van hem.

Maar in Psalm 110 duikt hij opeens weer op:

er zal een priester als Melchisedek komen.

Hebreeën zegt: dat gaat over Jezus!

Jezus is de nieuwe hogepriester die God ons geeft,

ook al komt Jezus, net als Melchisedek, niet uit een priesterfamilie.

Dat was voor priesters heel belangrijk:

alleen Joden die van Levi afstamden konden priester worden.

Maar Jezus staat daar, net als Melchisedek, boven:

Jezus is door Gód aangesteld als priester voor eeuwig,

niet in de tempel, maar in de hemel.

 

Best ingewikkeld allemaal…

Maar denk nog even terug aan die tussenpersonen,

die tussen 2 partijen in staan.

De beste tussenpersonen zijn die tussenpersonen

die dicht bij allebei de partijen staan.

Dus in het geval van de aankoopmakelaar:

die snapt wat onze woonwensen zijn,

maar die ook precies weet hoe de huizenmarkt werkt.

Dat maakt Jezus de tussenpersoon bij uitstek:

hij is mens geworden, hij begrijpt ons beter dan we onszelf begrijpen,

maar hij is ook kind aan huis bij God – dichter bij God kan niet!

 

dia 10 – wat de tussenpersoon doet: het offer (offer)

Vervolgens, in Hebreeën 8-10a gaat het over wat Jezus dan doet.

Priesters brengen offers, dus dan zal Jezus ook wel offers brengen…

Nou, om precies te zijn: 1 offer.

En dat offer, dat is hij zelf.

Deze priester wordt zelf het offer!

Om de logica daarachter te vatten  moet je volgens mij God heten,

maar laat het even inwerken: Jezus offert zichzelf!

Het is het enige offer dat echt werkt,

dat het echt goed maakt tussen God en mensen.

 

Nog weer even die tussenpersonen.

Het is fijn als zo iemand met je meedenkt,

niet alleen doet waar je hem voor betaalt,

maar even een extra stap voor je zet.

En óf Jezus een extra stap voor je zet!

Hij doet nog veel meer:

als tussenpersoon geeft hij zijn eigen leven voor jouw zaak.

Dat maakt Jezus de ultieme tussenpersoon.

 

Met resultaat: door Jezus begint Gods nieuwe relatie met mensen.

God wil veel meer dan met mensen omgaan via een religieus systeem.

Die tempeldienst van vroeger houdt God op een afstand:

slechts een keer per jaar komt alleen de hogepriester dicht bij God.

En wat in de tempel gebeurt staat los van het verdere leven.

Dat kan met de kerk en met ons goede leven ook gebeuren:

een mooi systeem, veilig en vertrouwd,

maar door het systeem houd je God op afstand.

Maar het nieuwe van Jezus is nu juist dat God écht met je wil omgaan,

niet in een of ander systeem, maar van hart tot hart!

Niet alleen in de tempel of de kerk, maar altijd en overal.

Dat is wat Jezus doet: hij maakt de verbinding met God.

 

3.    Via het kruis

dia 11 – via het kruis (kruis)

Jezus brengt ons weer in verbinding met God –

hij is de beste tussenpersoon die er is.

Zijn offer, zijn kruis, is dé manier om een relatie met God te hebben.

En het mooie: via dat kruis heeft iedereen altijd en overal toegang tot de Vader.

Juist in deze corona-tijden is dat goed nieuws:

je hoeft niet in een kerk te zitten om met God te kunnen omgaan,

de dominee/evangelist is niet de enige met een ‘lijntje naar boven’-

iedereen kan door het kruis van Jezus met God omgaan!

 

Als dit een ‘gewone’ kerkdienst was geweest,

had ik jullie nu aan het  werk gezet:

er is een houten kruis gemaakt,

waar we allemaal onze gebedsbriefjes op hadden mogen spijkeren.

Daarmee wilde ik 2 dingen tastbaar maken:

1: onze relatie met God, al ons contact met God, loopt via het kruis;

en 2: dat contact is niet voorbehouden aan een enkeling,

zoals de priesters in het Oude Testament,

maar door het kruis mag iedereen contact met God hebben.

 

Nu we allemaal thuis zitten,

doe ik een beroep op jullie creativiteit:

misschien kun je zelf  een kruis maken,

en daar je gebeden bij brengen – gesproken of geschreven.

In ieder geval is er meer dan genoeg genoeg om voor te bidden!

En al bidden we vandaag niet samen in één gebouw,

ons gebed mag gewoon doorgaan –

want Jezus is onze Tussenpersoon!

Amen.