Preek - Lucas 24:1-12 - ANDERSOM!

Inleiding

dia 1 – notre dame

Wat we net in het klein zagen,

een blokkentoren die omvalt, een ei dat kapot valt,

dat zien we helaas maar al te vaak in het groot.

Deze week nog in Parijs.

Daar was het geen blokkentoren, maar de Nôtre Dame.

Probeer je eens een voorstelling te maken van alle uren

die vakmensen van de middeleeuwen tot nu gewerkt hebben

om de Nôtre Dame te maken tot wat het was.

Eén vonk, en het is weg, foetsie.

En het wordt nooit meer zoals het was: het is onomkeerbaar.

 

Net zoals de dood.

Hoe je het ook wendt of keert:

uiteindelijk loopt alles uit op de dood,

en niemand kan het terugdraaien.

Ik heb eens ergens gelezen dat vanaf je 20e het verval al inzet,

en vanaf dan is het een aflopende zaak…

 

dia 2 – andersom!  Lucas 24

Of niet?

Vandaag vieren we het feest dat Jezus leeft.

Het feest dat God alles omkeert.

Vandaar het thema: ‘andersom!’

Laten we luisteren naar het goede nieuws van Lucas 24:1-12.

 

1.    Bij de doden?

dia 3 – nog even bij Jezus (graf)

‘Waarom zoekt u de levende onder de doden?’

Wat een gekke vraag is dat eigenlijk!

Ik bedoel, waar hadden ze anders moeten zoeken?

 

Het was allemaal ook zo snel gegaan!

Niemand had rekening gehouden met de dood van Jezus.

Laat staan dat ze een begrafenis hadden voorbereid.

Toen Jezus vrijdag stierf, was het haastwerk geweest

om Jezus’ lichaam nog in het graf te krijgen voor de sabbat begon.

Niks geen waardig afscheid of emotionele toespraken:

het was aanpoten geblazen.

 

De vrouwen willen gewoon nog even bij Jezus zijn.

Zoals wij dat ook willen als iemand is overleden.

Nog even kijken, nu het nog kan.

Nog even aanraken.

Nog even samen zijn.

 

Zo komen de vrouwen bij het graf.

Ze willen waardig afscheid nemen van Jezus.

Ze willen rouwen, in zijn aanwezigheid.

Ze willen, nog een keer, aan de voeten van hun meester zitten –

van de man die hun leven op de kop had gezet.

Want nog even, en ze zullen het moeten doen met herinneringen: ‘weet je nog?’

 

dia 4 – alleen de herinnering blijft (grafkerk)

Dát is Jezus bij de doden zoeken: alleen de herinnering blijft.

En in die valkuil stappen we vandaag net zo hard als toen.

Jezus bij de doden zoeken, dat is niet alleen maar dat je Jezus op een begraafplaats zoekt.

Al vind ik het op zijn minst opmerkelijk dat het bij de Heilig Grafkerk in Jeruzalem

nog drukker is dan het afgelopen weken op de Zaanse Schans was.

Alsof Jezus’ graf je dichter bij Jezus brengt…

 

dia 5 – (afbeelding weg)

Maar Jezus bij de doden zoeken,

dat kan ook als je gewoon thuis de bijbel leest.

Als de verhalen uit de bijbel de herinnering aan Jezus levend moeten houden.

Als Jezus iemand van vroeger is, die niet vergeten mag worden.

Zelfs de opstanding van Jezus kan een historisch feitje worden:

iets van vroeger, voor in de geschiedenisboeken.

 

En als we het met herinneringen moeten doen,

dan is het aan ons om Jezus’ gedachtegoed verder te brengen.

Om in de geest van Jezus verder te gaan.

Jezus is er niet meer, maar in ons leeft hij voort.

Zoiets…

 

2.    Jezus is de Levende!

dia 6 – de eerste Paaspreek

Maar de twee mannen, engelen, vegen dat met een grote zwaai van tafel:

‘waarom zoeken jullie de levende onder de doden?’

Het is de allereerste Paaspreek,

en het is onmogelijk de impact van die woorden te overschatten.

Deze woorden zetten alles op zijn kop!

 

dia 7 - zandloper

Misschien is dat ook wel de beste manier om het je voor te stellen:

als een zandloper die wordt omgedraaid.

Het bovenste glas van de zandloper is het leven,

het onderste glas is de dood.

Al het zand stroomt naar beneden: van het leven naar de dood.

Het is een van de weinige dingen in het leven die zeker zijn:

elke dag dat je leeft, is een dag dichter bij je dood.

Tot nog toe liep elk leven altijd uit op de dood.

Maar nu wordt de zandloper omgedraaid.

Onze grootste zekerheid, dat we allemaal een keer dood gaan,

wordt hier op losse schroeven gezet.

Het leven loopt niet meer uit op de dood –

de dood loopt juist uit op het leven!

Vanaf nu stroomt het zand van de dood naar het leven.

 

dia 8 – zó anders dan verwacht (verwarring)

‘Waarom zoeken jullie de levende onder de doden?’

Die vraag klinkt als een verwijt:

‘wat doen jullie hier, jullie weten toch dat Jezus hier niet is?’

Inderdaad, ze hadden het kunnen weten.

Misschien hadden ze het zelfs moeten weten.

Want Jezus had het écht al gezegd.

Maar ik snap dat ze dat niet hebben onthouden.

Want het was zo anders dan het plaatje dat zij voor zich zagen, dat ze er niets mee konden.

 

Natúúrlijk zijn de vrouwen van streek!

Ik zou ook van streek zijn

als ik de dag na een begrafenis bij het graf zou kijken,

om tot de ontdekking te komen dat de grafkist weg is.

En als er dan ook nog 2 mannen verschijnen in stralende kleding,

dan is de verwarring echt wel compleet!

 

Eerlijk gezegd vind ik dat het kwartje bij de vrouwen behoorlijk snel valt!

Sneller dan bij de mannen in ieder geval, zoals wel vaker,

die denken dat de vrouwen beginnen te hallucineren.

Ook daar kan ik me wat bij voorstellen…

 

Dit is zó anders dat het niet anders kan dan dat het je verwart.

Op die ochtend klinkt geen ‘halleluja’.

Langzaam dringt door dat ze getuige zijn geweest van het keerpunt in de geschiedenis.

Er zijn veel meer vragen dan antwoorden.

Net als een film met een totaal ander slot dan je had gedacht.

Zo’n film moet je nog eens kijken, en nog eens,

en langzamerhand zie je de aanwijzingen, en begint het kwartje te vallen.

 

dia 9 – goed nieuws: Jezus gaat door

‘Waarom zoeken jullie de levende onder de doden?’

Dat is het beste nieuws dat je ooit hebt gehoord!

Jezus leeft niet voort in onze herinneringen, en als wij in zijn geest verder gaan.

Nee: Jezus is de Levende!

Een naam die trouwens ook voor God zelf wordt gebruikt: hij is de Levende!

 

dia 10 - Beethoven

Jezus zegt niet: ‘ik heb jullie het voorbeeld gegeven, maak het maar af.’

Dat zou wreed zijn.

Alsof Beethoven het begin van een prachtig pianoconcert had geschreven,

en dan tegen mij zou zeggen: ‘en maak jij het maar af.’

Dat kan ik helemaal niet.

Maar het grote nieuws is dat Jezus gewoon verder gaat!

Hij leeft! Vandaag!

Ik breng zijn koninkrijk niet dichterbij.

De kerk brengt zijn koninkrijk niet dichterbij.

Jezus doet het zelf!

 

dia 11 – (afbeelding weg)

Dát is zó mooi aan het christelijk geloof.

Het is niet dat Jezus het heeft voorgedaan, en nu wij aan zet zijn.

Het is geen levensfilosofie.

Het is fantastisch  nieuws: Jezus leeft,

en vanaf nu gaat het de goede kant op!

 

3.    Andersom kijken

dia 12 – andersom kijken! (open graf)

En dan is de vraag: zie je dat?

Durf jij andersom te kijken?

Jezus te zoeken, niet bij de doden, maar als de Levende?

 

Het is een keuze hoe je naar de wereld en het leven kijkt.

Pasen is het punt waar God alles op de kop zet,

en tegelijk lijkt er nog heel veel bij het oude te blijven.

We gaan nog steeds dood – om maar eens wat te noemen.

Ervoor kiezen Jezus niet bij de doden te zoeken

betekent niet dat alles opeens glashelder is.

Nee: er blijven nog heel wat vragen te stellen.

 

Maar je kunt wel kiezen: hoe kijk je?

Zie je een wereld waar het alleen maar verder achteruit gaat?

Een wereld die van de ene oorlog in de andere rolt,

waar machtige mannetjes het voor het zeggen hebben,

waar angst en pijn regeren,

en het uitloopt op de dood?

Of zie je in die wereld een andere lijn?

Een lijn van hoop, van vreugde, van leven?

Zie je die andere werkelijkheid,

dat Jezus leeft en zijn koninkrijk vestigt

en dat al die andere dingen daarbij in het niet vallen?

Geloof je dat Pasen het begin is van de nieuwe schepping?

 

Zo willen we vandaag Jezus’ maaltijd vieren.

Niet als mensen die alles weten.

Wél omdat we de Levende zoeken en hem daar mogen ontmoeten.

Omdat het een voorproef is van het nieuwe leven,

en het ons helpt andersom te kijken.

Echt waar: de Heer is opgestaan!

Amen.

Lucas 24:1-12 - ANDERSOM!

Inleiding

dia 1 – notre dame

Wat we net in het klein zagen,

een blokkentoren die omvalt, een ei dat kapot valt,

dat zien we helaas maar al te vaak in het groot.

Deze week nog in Parijs.

Daar was het geen blokkentoren, maar de Nôtre Dame.

Probeer je eens een voorstelling te maken van alle uren

die vakmensen van de middeleeuwen tot nu gewerkt hebben

om de Nôtre Dame te maken tot wat het was.

Eén vonk, en het is weg, foetsie.

En het wordt nooit meer zoals het was: het is onomkeerbaar.

 

Net zoals de dood.

Hoe je het ook wendt of keert:

uiteindelijk loopt alles uit op de dood,

en niemand kan het terugdraaien.

Ik heb eens ergens gelezen dat vanaf je 20e het verval al inzet,

en vanaf dan is het een aflopende zaak…

 

dia 2 – andersom!  Lucas 24

Of niet?

Vandaag vieren we het feest dat Jezus leeft.

Het feest dat God alles omkeert.

Vandaar het thema: ‘andersom!’

Laten we luisteren naar het goede nieuws van Lucas 24:1-12.

 

1.    Bij de doden?

dia 3 – nog even bij Jezus (graf)

‘Waarom zoekt u de levende onder de doden?’

Wat een gekke vraag is dat eigenlijk!

Ik bedoel, waar hadden ze anders moeten zoeken?

 

Het was allemaal ook zo snel gegaan!

Niemand had rekening gehouden met de dood van Jezus.

Laat staan dat ze een begrafenis hadden voorbereid.

Toen Jezus vrijdag stierf, was het haastwerk geweest

om Jezus’ lichaam nog in het graf te krijgen voor de sabbat begon.

Niks geen waardig afscheid of emotionele toespraken:

het was aanpoten geblazen.

 

De vrouwen willen gewoon nog even bij Jezus zijn.

Zoals wij dat ook willen als iemand is overleden.

Nog even kijken, nu het nog kan.

Nog even aanraken.

Nog even samen zijn.

 

Zo komen de vrouwen bij het graf.

Ze willen waardig afscheid nemen van Jezus.

Ze willen rouwen, in zijn aanwezigheid.

Ze willen, nog een keer, aan de voeten van hun meester zitten –

van de man die hun leven op de kop had gezet.

Want nog even, en ze zullen het moeten doen met herinneringen: ‘weet je nog?’

 

dia 4 – alleen de herinnering blijft (grafkerk)

Dát is Jezus bij de doden zoeken: alleen de herinnering blijft.

En in die valkuil stappen we vandaag net zo hard als toen.

Jezus bij de doden zoeken, dat is niet alleen maar dat je Jezus op een begraafplaats zoekt.

Al vind ik het op zijn minst opmerkelijk dat het bij de Heilig Grafkerk in Jeruzalem

nog drukker is dan het afgelopen weken op de Zaanse Schans was.

Alsof Jezus’ graf je dichter bij Jezus brengt…

 

dia 5 – (afbeelding weg)

Maar Jezus bij de doden zoeken,

dat kan ook als je gewoon thuis de bijbel leest.

Als de verhalen uit de bijbel de herinnering aan Jezus levend moeten houden.

Als Jezus iemand van vroeger is, die niet vergeten mag worden.

Zelfs de opstanding van Jezus kan een historisch feitje worden:

iets van vroeger, voor in de geschiedenisboeken.

 

En als we het met herinneringen moeten doen,

dan is het aan ons om Jezus’ gedachtegoed verder te brengen.

Om in de geest van Jezus verder te gaan.

Jezus is er niet meer, maar in ons leeft hij voort.

Zoiets…

 

2.    Jezus is de Levende!

dia 6 – de eerste Paaspreek

Maar de twee mannen, engelen, vegen dat met een grote zwaai van tafel:

‘waarom zoeken jullie de levende onder de doden?’

Het is de allereerste Paaspreek,

en het is onmogelijk de impact van die woorden te overschatten.

Deze woorden zetten alles op zijn kop!

 

dia 7 - zandloper

Misschien is dat ook wel de beste manier om het je voor te stellen:

als een zandloper die wordt omgedraaid.

Het bovenste glas van de zandloper is het leven,

het onderste glas is de dood.

Al het zand stroomt naar beneden: van het leven naar de dood.

Het is een van de weinige dingen in het leven die zeker zijn:

elke dag dat je leeft, is een dag dichter bij je dood.

Tot nog toe liep elk leven altijd uit op de dood.

Maar nu wordt de zandloper omgedraaid.

Onze grootste zekerheid, dat we allemaal een keer dood gaan,

wordt hier op losse schroeven gezet.

Het leven loopt niet meer uit op de dood –

de dood loopt juist uit op het leven!

Vanaf nu stroomt het zand van de dood naar het leven.

 

dia 8 – zó anders dan verwacht (verwarring)

‘Waarom zoeken jullie de levende onder de doden?’

Die vraag klinkt als een verwijt:

‘wat doen jullie hier, jullie weten toch dat Jezus hier niet is?’

Inderdaad, ze hadden het kunnen weten.

Misschien hadden ze het zelfs moeten weten.

Want Jezus had het écht al gezegd.

Maar ik snap dat ze dat niet hebben onthouden.

Want het was zo anders dan het plaatje dat zij voor zich zagen, dat ze er niets mee konden.

 

Natúúrlijk zijn de vrouwen van streek!

Ik zou ook van streek zijn

als ik de dag na een begrafenis bij het graf zou kijken,

om tot de ontdekking te komen dat de grafkist weg is.

En als er dan ook nog 2 mannen verschijnen in stralende kleding,

dan is de verwarring echt wel compleet!

 

Eerlijk gezegd vind ik dat het kwartje bij de vrouwen behoorlijk snel valt!

Sneller dan bij de mannen in ieder geval, zoals wel vaker,

die denken dat de vrouwen beginnen te hallucineren.

Ook daar kan ik me wat bij voorstellen…

 

Dit is zó anders dat het niet anders kan dan dat het je verwart.

Op die ochtend klinkt geen ‘halleluja’.

Langzaam dringt door dat ze getuige zijn geweest van het keerpunt in de geschiedenis.

Er zijn veel meer vragen dan antwoorden.

Net als een film met een totaal ander slot dan je had gedacht.

Zo’n film moet je nog eens kijken, en nog eens,

en langzamerhand zie je de aanwijzingen, en begint het kwartje te vallen.

 

dia 9 – goed nieuws: Jezus gaat door

‘Waarom zoeken jullie de levende onder de doden?’

Dat is het beste nieuws dat je ooit hebt gehoord!

Jezus leeft niet voort in onze herinneringen, en als wij in zijn geest verder gaan.

Nee: Jezus is de Levende!

Een naam die trouwens ook voor God zelf wordt gebruikt: hij is de Levende!

 

dia 10 - Beethoven

Jezus zegt niet: ‘ik heb jullie het voorbeeld gegeven, maak het maar af.’

Dat zou wreed zijn.

Alsof Beethoven het begin van een prachtig pianoconcert had geschreven,

en dan tegen mij zou zeggen: ‘en maak jij het maar af.’

Dat kan ik helemaal niet.

Maar het grote nieuws is dat Jezus gewoon verder gaat!

Hij leeft! Vandaag!

Ik breng zijn koninkrijk niet dichterbij.

De kerk brengt zijn koninkrijk niet dichterbij.

Jezus doet het zelf!

 

dia 11 – (afbeelding weg)

Dát is zó mooi aan het christelijk geloof.

Het is niet dat Jezus het heeft voorgedaan, en nu wij aan zet zijn.

Het is geen levensfilosofie.

Het is fantastisch  nieuws: Jezus leeft,

en vanaf nu gaat het de goede kant op!

 

3.    Andersom kijken

dia 12 – andersom kijken! (open graf)

En dan is de vraag: zie je dat?

Durf jij andersom te kijken?

Jezus te zoeken, niet bij de doden, maar als de Levende?

 

Het is een keuze hoe je naar de wereld en het leven kijkt.

Pasen is het punt waar God alles op de kop zet,

en tegelijk lijkt er nog heel veel bij het oude te blijven.

We gaan nog steeds dood – om maar eens wat te noemen.

Ervoor kiezen Jezus niet bij de doden te zoeken

betekent niet dat alles opeens glashelder is.

Nee: er blijven nog heel wat vragen te stellen.

 

Maar je kunt wel kiezen: hoe kijk je?

Zie je een wereld waar het alleen maar verder achteruit gaat?

Een wereld die van de ene oorlog in de andere rolt,

waar machtige mannetjes het voor het zeggen hebben,

waar angst en pijn regeren,

en het uitloopt op de dood?

Of zie je in die wereld een andere lijn?

Een lijn van hoop, van vreugde, van leven?

Zie je die andere werkelijkheid,

dat Jezus leeft en zijn koninkrijk vestigt

en dat al die andere dingen daarbij in het niet vallen?

Geloof je dat Pasen het begin is van de nieuwe schepping?

 

Zo willen we vandaag Jezus’ maaltijd vieren.

Niet als mensen die alles weten.

Wél omdat we de Levende zoeken en hem daar mogen ontmoeten.

Omdat het een voorproef is van het nieuwe leven,

en het ons helpt andersom te kijken.

Echt waar: de Heer is opgestaan!

Amen.