Preek - Lucas 3:1-22 - DE ENTREE

Inleiding

dia 1 - zwart

Belangrijke mensen zorgen voor een groots entree.

Zodat iedereen weet:

hier komt iemand aan die belangrijk is,

iemand met wie je rekening moet houden!

 

dia 2 intocht Sint

Sinterklaas bijvoorbeeld…

Vanuit heel Nederland waren mensen uitgerukt naar de Zaanse Schans

om onze cadeautjesheilige een groots onthaal te geven.

Aangezien dat een kwartier lopen is van ons huis

waren ook wij zo gek om aan de route te gaan staan.

Natuurlijk was het veel te druk,

dus we konden genoegen nemen met een tweederangs plekje.

Daar hebben we bijna een uur staan blauwbekken,

tot Sinterklaas met zijn gevolg er eindelijk was.

En in een flits was het ook weer voorbij…

Want Sinterklaas is natuurlijk veel te belangrijk

om uitgerekend bij ons even stil te staan

en een gesprekje aan te knopen…

Hoe belangrijk Sinterklaas is

werd nog eens onderstreept door alle politie die op de been was.

Ik werd zelfs gefouilleerd

voordat ik überhaupt aan de route mocht staan bibberen…

 

dia 3 - ontvangst

Staatshoofden kunnen er ook wat van.

Als koningen of presidenten ons land bezoeken,

maken zij een grootse entree.

Ze komen aan in een luxe regeringsvliegtuig,

stappen over in een imponerende limousine met geblindeerde ramen,

en maken van de eerste handdruk een hele vertoning.

Mensen staan te zwaaien met vlaggetjes,

de pers is uitgerukt voor die ene perfecte foto,

en overal staan beveiligers quasinonchalant om zich heen te kijken.

 

dia 4 – de entree / Lucas 3

Ook Jezus is zo’n VIP, zo’n belangrijk persoon.

Ik bedoel, dat we het 2000 jaar na zijn komst nog altijd over hem hebben,

dat zegt al genoeg!

Dus je zou verwachten dat als Jezus zijn entree maakt,

hij direct duidelijk maakt hoe belangrijk hij is.

Je voelt hem waarschijnlijk al aankomen: zo ging het dus niet.

Als Jezus voor het eerst in de openbaarheid treedt,

zijn er wel mensen, maar ze kwamen niet eens voor hem.

Er zijn geen camera’s en geen beveiligers.

In eerste instantie hebben de mensen niet eens door dat Jezus er is.

Dat is hoe Jezus zijn entree maakt, hoe Jezus ons leven binnenloopt.

Thema vandaag is ‘de entree’, en we lezen Lucas 3:1-22.

 

1.    Radicaal anders…

dia 5 – Johannes: ‘maak je klaar!’

Zoals gezegd: er waren wel mensen, maar ze waren niet voor Jezus gekomen.

Ze kwamen voor zijn neef, Johannes, ook wel ‘de Doper’ genoemd.

Johannes is een profeet met een radicale boodschap:

‘bekeer je, voor het te laat is!’

 

dia 6 - energietransitie

Dat klinkt niet als een aantrekkelijke boodschap…

Wie hoort er nou graag dat je je leven moet omgooien?

Kijk maar hoeveel tegenstand de boodschap oproept

dat we van het gas af moeten.

We weten misschien wel dat het zo is,

dat we verslaafd zijn aan gas en andere fossiele brandstoffen,

en dat dat dramatische gevolgen heeft voor de wereld,

maar we willen er niet aan.

De overheid doet haar uiterste best die boodschap te laten landen,

maar we willen het niet horen, want veranderen doet pijn.

Je zou dus denken dat Johannes ook alle zeilen bij moet zetten

om zijn boodschap van radicale verandering binnen te laten komen.

Maar nee: de mensen komen in grote getale op Johannes af.

Johannes gaat niet naar de mensen toe – ze komen naar Johannes.

Dat Johannes nogal afgelegen woont, schrikt hen niet af.

Iedereen wil horen wat Johannes te melden heeft!

 

dia 7 – Jordaan

Dat kun je alleen begrijpen als je iets weet van de situatie in Israël,

precies waar Lucas mee begint:

een hele rij namen van mensen die het in Israël voor het zeggen hebben.

Keizer Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, Annas en Kajafas.

Achter die namen gaat een uitzichtloos verhaal schuil.

Israël is speelbal van de grote wereldmachten,

en hun eigen leiders heulen met de vijand en verrijken zichzelf.

In die situatie lijkt voorlopig geen verandering te komen,

dus moet de gewone burger het er maar mee doen en er het beste van maken.

Maar Johannes heeft een boodschap van verandering: ‘God is onderweg!

Binnenkort maakt God zijn entree in deze wereld.’

Daarom noemt Lucas de boodschap van Johannes ook goed nieuws.

Johannes geeft de mensen hoop dat er eindelijk iets verandert,

zodat ze iets van hun leven kunnen maken.

 

Maar als God onderweg is, dan moet je je ook klaarmaken.

En dan wordt Johannes fel.

Niet op de onrechtvaardige leiders die er een potje van maken,

maar op de mensen die zo hopen op verandering!

‘Slangen zijn jullie!

Hoe komen jullie erbij dat jullie aan Gods oordeel ontsnappen?!’

Wonderlijk genoeg slaat zijn boodschappen:

de mensen beseffen dat ze zelf een puinhoop van het leven maken.

Ze willen opnieuw beginnen, met een schone lei,

en dat onderstreept Johannes door ze te dopen:

een vernederend ritueel, eigenlijk bestemd voor heidenen,

waarmee je erkent hoe smerig je bent.

Daarbij geeft Johannes een radicale opdracht mee:

‘nu moet je ook echt veranderen:

als je 2 warme jassen hebt, geef er dan 1 weg.

Want de Rechter van de wereld komt eraan,

God is onderweg met zijn oordeel:

zorg dat je er klaar voor bent.’

 

dia 8 – nooit goed genoeg…

Eerlijk is eerlijk: ik schrik van dat optreden van Johannes.

Het is zo hard!

De mensen komen naar hem toe omdat ze hoop zoeken,

maar ze krijgen te horen dat ze het helemaal verkeerd doen,

dat ze hun leven radicaal moeten omgooien,

want anders zijn ze niet veilig.

Geef alles weg wat je meer hebt dan nodig -

daar kunnen ze het mee doen…

Ik wordt daar zenuwachtig van.

Misschien ook wel omdat ik veel heb wat ik niet nodig heb…

Mij bekruipt het gevoel: ik ben nooit goed genoeg.

 

Misschien is dat ook wel precies waar Johannes je hebben wil.

Dat je beseft:

‘niet alleen de wereld om mij heen is verziekt,

ik doe daar net zo goed aan mee.

En als God zich ermee gaat bemoeien,

als God mijn leven binnenwandelt,

dan heb ik een probleem!’

 

2.    Jezus identificeert zich – met jou!

dia 9 – Jezus identificeert zich – met jou!

Maar als Jezus dan zijn entree maakt,

krijgt het verhaal een radicale wending!

Je denkt: ‘nu gaat het gebeuren, nu vallen we door de mand.’

Maar Jezus doet iets héél anders:

hij gaat aan de kant van de mensen staan,

hij identificeert zich – met jou!

 

dia 10 – Elon Musk

Dat moet ik even uitleggen.

Als je je met iemand identificeert,

dan bewonder je iemand en herken je jezelf in die persoon.

Je kunt je bijvoorbeeld identificeren met Elon Musk, de topman van Tesla.

Je leest alles wat over die man te lezen valt,

je bezoekt alle Tesla-showrooms en kijkt alle voorbijrijdende Tesla’s na.

Boven je bed hangt een grote poster van Elon Musk himself,

en je droomt van een meet en greet met jouw grote held.

Kortom: je hebt een enorme bewondering voor hem.

Maar dat is niet alles: je herkent je ook in hem.

Niet omdat jij ook aan de top wilt komen,

maar omdat je zijn idealen deelt,

en geniet van hoe hij de gevestigde orde een hak zet.

Zo ongeveer werkt identificatie.

Het wonderlijke is: als Jezus zijn entree maakt,

als Jezus voor het eerst in de openbaarheid treedt,

dan identificeert hij zich met jou!

Hij bewondert je, jouw poster hangt boven zijn bed,

en hij ziet dingen van zichzelf in jou terug.

 

dia 11 – Jezus aan jouw kant

Wát een entree is dat!

Niks geen rode loper, dure limousine, beveiligers en persfotografen.

Nee, als Jezus aankomt bij de Jordaan, waar Johannes zijn donderpreken houdt,

gaat Jezus ongemerkt in de massa op.

Jezus wordt één van hen, één van ons.

Hij staat daar gewoon te luisteren naar zijn neef

en knikt vriendelijk naar de mensen om hem heen.

Geen mens heeft door dat hij de messias is

voor wie ze zich klaar moesten  maken.

 

Maar Jezus maakt het nog bonter.

Als Johannes de mensen uitnodigt een nieuw begin met hun leven te maken

door kopje onder te gaan in de Jordaan,

sluit Jezus zich in de rij aan!

Een voor een belijden de mensen voor hem hun zonden

om ze achter te laten in de rivier.

En dan is Jezus aan de beurt…

 

De Jordaan stond al niet bekend als een hygiënisch wonder,

maar vandaag drijft er meer in de rivier dan modder.

De zonden van ieder die Jezus is voorgegaan,

de rotzooi van onze levens,

het drijft allemaal in het water.

En Jezus stapt ons vuil in, en gaat kopje onder!

Dát is Jezus’ entree.

Het is een ongekend statement: ‘ik sta aan jouw kant’.

God komt redden, niet door met een grote megafoon van boven te roepen

hoe wij radicaal anders moeten worden,

maar door in alles aan ons gelijk te worden.

Jezus is God die aan onze kant komt staan.

 

dia 12 – de Vader aan Jezus’ kant (doop Jezus)

Maar er gebeurt meer.

Jezus entree gaat niet onopgemerkt voorbij.

Want als Jezus  weer uit het water omhoog komt,

komt de heilige Geest uit de hemel naar Jezus toe,

en klinkt de stem van God zelf:

‘jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

De Vader identificeert zich met Jezus.

Als Jezus aan onze kant komt staan, zegt de Vader:

‘en dat is nu míjn Zoon, ik ben trots op hem,

ik sta volledig achter hem, ik sta aan zijn kant!’

 

Dat is nog veel beter dan de grootste entree die je je kunt bedenken.

Dit overtreft alle rode lopers, limousines en juichende menigtes.

Als Jezus zich in alles aan de mensen gelijk heeft gemaakt,

erkent de Vader Jezus als zijn Zoon,

en iedereen mag het weten!

 

dia 13 – wat voor Jezus geldt, geldt voor jou

Jezus komt aan jouw kant, en de Vader aan Jezus’ kant:

dat verandert alles!

Het betekent namelijk dat wat voor Jezus geldt, ook voor jou geldt!

Jezus identificeert zich met jou,

zodat jij je met Jezus mag identificeren!

Dat is wat de christelijke doop ook betekent.

Die doop van Johannes was een doop van bekering, van opnieuw beginnen.

De doop van Jezus is nog veel meer:

het is sterven en opstaan met Christus, in hem zijn.

De doop identificeert je met Jezus.

En elke keer als we Jezus’ maaltijd vieren, zoals vandaag,

dan vieren we dat:

Jezus ging kopje onder om jou mee te nemen omhoog.

 

Wat voor Jezus geldt, geldt voor jou.

Wat de Vader tegen Jezus zegt, geldt door Jezus ook voor jou.

‘Jij’, en vul je naam maar in, ‘jij bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde.’

En daar wordt je een radicaal ander mens van.

Want dan komt die duif, de heilige Geest, ook naar jou toe

om je te helpen te leven zoals Jezus dat deed.

 

3.    Nieuwe identiteit

dia 14 – nieuwe identiteit

Het is nogal een entree die Jezus maakt.

Jezus blijft niet, zoals de groten der aarde, op een gepaste afstand,

maar komt juist zo dichtbij als het maar kan.

Hij maakt niet alleen zijn entree in de wereld,

maar komt direct jouw leven binnenwandelen

en zegt: ‘ik geef je een nieuwe identiteit.’

 

dia 15 – wees de verandering

Als je dat omarmt, als je zegt:

‘ja, Jezus, geef me dat nieuwe leven’,

dan wil hij je ook laten leven zoals God het altijd al bedoeld heeft.

Het kan niet dat je zegt dat je christen bent,

maar dat daar in je leven niets van te zien is.

Jakobus, een broer van Jezus, schrijft later in een brief:

‘zo is het met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.’

Dankbaar zijn dat Jezus je redt,

dat wat voor Jezus geldt, ook voor jou geldt,

dat je Gods geliefde kind mag zijn,

dat laat je niet alleen met woorden merken, maar juist ook in wat je doet.

 

dia 16 – rode kruis

Ik denk dat die radicale uitspraken van Johannes ons dan verder kunnen helpen!

Johannes maakt het superconcreet:

‘heeft iemand 2 jassen? geef er dan 1 weg, je hebt maar 1 nodig.’

En: ‘wees tevreden met wat je krijgt, doe niet alsof je recht hebt op meer.’

Ja, ik weet dat de wereld verschrikkelijk ingewikkeld in elkaar zit.

Was het maar zo simpel als jassen uitdelen…

Maar toch: als iedereen die regel van Johannes ter harte zou nemen,

dan zou de rijkdom in de wereld heel wat eerlijker verdeeld zijn.

En ook: als niemand die regel van Johannes ter harte neemt,

wees dan in ieder geval zelf de verandering die met Jezus begonnen is.

Kijk eens eerlijk naar alles wat je hebt,

en bedenk waar je een ander mee kunt dienen.

Misschien is het een warme jas, voor vluchtelingen in tentenkampen,

misschien het uitlenen van je auto,

misschien je keuze voor fairtrade kleding en voedsel,

of heel simpel een ander uitnodigen bij je te eten.

 

dia 17 – want Jezus staat naast je

En weet: Jezus wacht niet tot jij de boel op orde hebt.

Hij komt naast je staan.

Gaat kopje onder in jouw vuil

en zegt: ‘als jij een ander mens wilt worden, dan geef ik jou mijn Geest.

En hoe vaak je ook weer onderuit gaat, ik ben met je aan het werk.

Want je bent mijn geliefde broer, mijn geliefde zus.’

Amen.

Lucas 3:1-22 - DE ENTREE

Inleiding

dia 1 - zwart

Belangrijke mensen zorgen voor een groots entree.

Zodat iedereen weet:

hier komt iemand aan die belangrijk is,

iemand met wie je rekening moet houden!

 

dia 2 intocht Sint

Sinterklaas bijvoorbeeld…

Vanuit heel Nederland waren mensen uitgerukt naar de Zaanse Schans

om onze cadeautjesheilige een groots onthaal te geven.

Aangezien dat een kwartier lopen is van ons huis

waren ook wij zo gek om aan de route te gaan staan.

Natuurlijk was het veel te druk,

dus we konden genoegen nemen met een tweederangs plekje.

Daar hebben we bijna een uur staan blauwbekken,

tot Sinterklaas met zijn gevolg er eindelijk was.

En in een flits was het ook weer voorbij…

Want Sinterklaas is natuurlijk veel te belangrijk

om uitgerekend bij ons even stil te staan

en een gesprekje aan te knopen…

Hoe belangrijk Sinterklaas is

werd nog eens onderstreept door alle politie die op de been was.

Ik werd zelfs gefouilleerd

voordat ik überhaupt aan de route mocht staan bibberen…

 

dia 3 - ontvangst

Staatshoofden kunnen er ook wat van.

Als koningen of presidenten ons land bezoeken,

maken zij een grootse entree.

Ze komen aan in een luxe regeringsvliegtuig,

stappen over in een imponerende limousine met geblindeerde ramen,

en maken van de eerste handdruk een hele vertoning.

Mensen staan te zwaaien met vlaggetjes,

de pers is uitgerukt voor die ene perfecte foto,

en overal staan beveiligers quasinonchalant om zich heen te kijken.

 

dia 4 – de entree / Lucas 3

Ook Jezus is zo’n VIP, zo’n belangrijk persoon.

Ik bedoel, dat we het 2000 jaar na zijn komst nog altijd over hem hebben,

dat zegt al genoeg!

Dus je zou verwachten dat als Jezus zijn entree maakt,

hij direct duidelijk maakt hoe belangrijk hij is.

Je voelt hem waarschijnlijk al aankomen: zo ging het dus niet.

Als Jezus voor het eerst in de openbaarheid treedt,

zijn er wel mensen, maar ze kwamen niet eens voor hem.

Er zijn geen camera’s en geen beveiligers.

In eerste instantie hebben de mensen niet eens door dat Jezus er is.

Dat is hoe Jezus zijn entree maakt, hoe Jezus ons leven binnenloopt.

Thema vandaag is ‘de entree’, en we lezen Lucas 3:1-22.

 

1.    Radicaal anders…

dia 5 – Johannes: ‘maak je klaar!’

Zoals gezegd: er waren wel mensen, maar ze waren niet voor Jezus gekomen.

Ze kwamen voor zijn neef, Johannes, ook wel ‘de Doper’ genoemd.

Johannes is een profeet met een radicale boodschap:

‘bekeer je, voor het te laat is!’

 

dia 6 - energietransitie

Dat klinkt niet als een aantrekkelijke boodschap…

Wie hoort er nou graag dat je je leven moet omgooien?

Kijk maar hoeveel tegenstand de boodschap oproept

dat we van het gas af moeten.

We weten misschien wel dat het zo is,

dat we verslaafd zijn aan gas en andere fossiele brandstoffen,

en dat dat dramatische gevolgen heeft voor de wereld,

maar we willen er niet aan.

De overheid doet haar uiterste best die boodschap te laten landen,

maar we willen het niet horen, want veranderen doet pijn.

Je zou dus denken dat Johannes ook alle zeilen bij moet zetten

om zijn boodschap van radicale verandering binnen te laten komen.

Maar nee: de mensen komen in grote getale op Johannes af.

Johannes gaat niet naar de mensen toe – ze komen naar Johannes.

Dat Johannes nogal afgelegen woont, schrikt hen niet af.

Iedereen wil horen wat Johannes te melden heeft!

 

dia 7 – Jordaan

Dat kun je alleen begrijpen als je iets weet van de situatie in Israël,

precies waar Lucas mee begint:

een hele rij namen van mensen die het in Israël voor het zeggen hebben.

Keizer Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, Annas en Kajafas.

Achter die namen gaat een uitzichtloos verhaal schuil.

Israël is speelbal van de grote wereldmachten,

en hun eigen leiders heulen met de vijand en verrijken zichzelf.

In die situatie lijkt voorlopig geen verandering te komen,

dus moet de gewone burger het er maar mee doen en er het beste van maken.

Maar Johannes heeft een boodschap van verandering: ‘God is onderweg!

Binnenkort maakt God zijn entree in deze wereld.’

Daarom noemt Lucas de boodschap van Johannes ook goed nieuws.

Johannes geeft de mensen hoop dat er eindelijk iets verandert,

zodat ze iets van hun leven kunnen maken.

 

Maar als God onderweg is, dan moet je je ook klaarmaken.

En dan wordt Johannes fel.

Niet op de onrechtvaardige leiders die er een potje van maken,

maar op de mensen die zo hopen op verandering!

‘Slangen zijn jullie!

Hoe komen jullie erbij dat jullie aan Gods oordeel ontsnappen?!’

Wonderlijk genoeg slaat zijn boodschappen:

de mensen beseffen dat ze zelf een puinhoop van het leven maken.

Ze willen opnieuw beginnen, met een schone lei,

en dat onderstreept Johannes door ze te dopen:

een vernederend ritueel, eigenlijk bestemd voor heidenen,

waarmee je erkent hoe smerig je bent.

Daarbij geeft Johannes een radicale opdracht mee:

‘nu moet je ook echt veranderen:

als je 2 warme jassen hebt, geef er dan 1 weg.

Want de Rechter van de wereld komt eraan,

God is onderweg met zijn oordeel:

zorg dat je er klaar voor bent.’

 

dia 8 – nooit goed genoeg…

Eerlijk is eerlijk: ik schrik van dat optreden van Johannes.

Het is zo hard!

De mensen komen naar hem toe omdat ze hoop zoeken,

maar ze krijgen te horen dat ze het helemaal verkeerd doen,

dat ze hun leven radicaal moeten omgooien,

want anders zijn ze niet veilig.

Geef alles weg wat je meer hebt dan nodig -

daar kunnen ze het mee doen…

Ik wordt daar zenuwachtig van.

Misschien ook wel omdat ik veel heb wat ik niet nodig heb…

Mij bekruipt het gevoel: ik ben nooit goed genoeg.

 

Misschien is dat ook wel precies waar Johannes je hebben wil.

Dat je beseft:

‘niet alleen de wereld om mij heen is verziekt,

ik doe daar net zo goed aan mee.

En als God zich ermee gaat bemoeien,

als God mijn leven binnenwandelt,

dan heb ik een probleem!’

 

2.    Jezus identificeert zich – met jou!

dia 9 – Jezus identificeert zich – met jou!

Maar als Jezus dan zijn entree maakt,

krijgt het verhaal een radicale wending!

Je denkt: ‘nu gaat het gebeuren, nu vallen we door de mand.’

Maar Jezus doet iets héél anders:

hij gaat aan de kant van de mensen staan,

hij identificeert zich – met jou!

 

dia 10 – Elon Musk

Dat moet ik even uitleggen.

Als je je met iemand identificeert,

dan bewonder je iemand en herken je jezelf in die persoon.

Je kunt je bijvoorbeeld identificeren met Elon Musk, de topman van Tesla.

Je leest alles wat over die man te lezen valt,

je bezoekt alle Tesla-showrooms en kijkt alle voorbijrijdende Tesla’s na.

Boven je bed hangt een grote poster van Elon Musk himself,

en je droomt van een meet en greet met jouw grote held.

Kortom: je hebt een enorme bewondering voor hem.

Maar dat is niet alles: je herkent je ook in hem.

Niet omdat jij ook aan de top wilt komen,

maar omdat je zijn idealen deelt,

en geniet van hoe hij de gevestigde orde een hak zet.

Zo ongeveer werkt identificatie.

Het wonderlijke is: als Jezus zijn entree maakt,

als Jezus voor het eerst in de openbaarheid treedt,

dan identificeert hij zich met jou!

Hij bewondert je, jouw poster hangt boven zijn bed,

en hij ziet dingen van zichzelf in jou terug.

 

dia 11 – Jezus aan jouw kant

Wát een entree is dat!

Niks geen rode loper, dure limousine, beveiligers en persfotografen.

Nee, als Jezus aankomt bij de Jordaan, waar Johannes zijn donderpreken houdt,

gaat Jezus ongemerkt in de massa op.

Jezus wordt één van hen, één van ons.

Hij staat daar gewoon te luisteren naar zijn neef

en knikt vriendelijk naar de mensen om hem heen.

Geen mens heeft door dat hij de messias is

voor wie ze zich klaar moesten  maken.

 

Maar Jezus maakt het nog bonter.

Als Johannes de mensen uitnodigt een nieuw begin met hun leven te maken

door kopje onder te gaan in de Jordaan,

sluit Jezus zich in de rij aan!

Een voor een belijden de mensen voor hem hun zonden

om ze achter te laten in de rivier.

En dan is Jezus aan de beurt…

 

De Jordaan stond al niet bekend als een hygiënisch wonder,

maar vandaag drijft er meer in de rivier dan modder.

De zonden van ieder die Jezus is voorgegaan,

de rotzooi van onze levens,

het drijft allemaal in het water.

En Jezus stapt ons vuil in, en gaat kopje onder!

Dát is Jezus’ entree.

Het is een ongekend statement: ‘ik sta aan jouw kant’.

God komt redden, niet door met een grote megafoon van boven te roepen

hoe wij radicaal anders moeten worden,

maar door in alles aan ons gelijk te worden.

Jezus is God die aan onze kant komt staan.

 

dia 12 – de Vader aan Jezus’ kant (doop Jezus)

Maar er gebeurt meer.

Jezus entree gaat niet onopgemerkt voorbij.

Want als Jezus  weer uit het water omhoog komt,

komt de heilige Geest uit de hemel naar Jezus toe,

en klinkt de stem van God zelf:

‘jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

De Vader identificeert zich met Jezus.

Als Jezus aan onze kant komt staan, zegt de Vader:

‘en dat is nu míjn Zoon, ik ben trots op hem,

ik sta volledig achter hem, ik sta aan zijn kant!’

 

Dat is nog veel beter dan de grootste entree die je je kunt bedenken.

Dit overtreft alle rode lopers, limousines en juichende menigtes.

Als Jezus zich in alles aan de mensen gelijk heeft gemaakt,

erkent de Vader Jezus als zijn Zoon,

en iedereen mag het weten!

 

dia 13 – wat voor Jezus geldt, geldt voor jou

Jezus komt aan jouw kant, en de Vader aan Jezus’ kant:

dat verandert alles!

Het betekent namelijk dat wat voor Jezus geldt, ook voor jou geldt!

Jezus identificeert zich met jou,

zodat jij je met Jezus mag identificeren!

Dat is wat de christelijke doop ook betekent.

Die doop van Johannes was een doop van bekering, van opnieuw beginnen.

De doop van Jezus is nog veel meer:

het is sterven en opstaan met Christus, in hem zijn.

De doop identificeert je met Jezus.

En elke keer als we Jezus’ maaltijd vieren, zoals vandaag,

dan vieren we dat:

Jezus ging kopje onder om jou mee te nemen omhoog.

 

Wat voor Jezus geldt, geldt voor jou.

Wat de Vader tegen Jezus zegt, geldt door Jezus ook voor jou.

‘Jij’, en vul je naam maar in, ‘jij bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde.’

En daar wordt je een radicaal ander mens van.

Want dan komt die duif, de heilige Geest, ook naar jou toe

om je te helpen te leven zoals Jezus dat deed.

 

3.    Nieuwe identiteit

dia 14 – nieuwe identiteit

Het is nogal een entree die Jezus maakt.

Jezus blijft niet, zoals de groten der aarde, op een gepaste afstand,

maar komt juist zo dichtbij als het maar kan.

Hij maakt niet alleen zijn entree in de wereld,

maar komt direct jouw leven binnenwandelen

en zegt: ‘ik geef je een nieuwe identiteit.’

 

dia 15 – wees de verandering

Als je dat omarmt, als je zegt:

‘ja, Jezus, geef me dat nieuwe leven’,

dan wil hij je ook laten leven zoals God het altijd al bedoeld heeft.

Het kan niet dat je zegt dat je christen bent,

maar dat daar in je leven niets van te zien is.

Jakobus, een broer van Jezus, schrijft later in een brief:

‘zo is het met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.’

Dankbaar zijn dat Jezus je redt,

dat wat voor Jezus geldt, ook voor jou geldt,

dat je Gods geliefde kind mag zijn,

dat laat je niet alleen met woorden merken, maar juist ook in wat je doet.

 

dia 16 – rode kruis

Ik denk dat die radicale uitspraken van Johannes ons dan verder kunnen helpen!

Johannes maakt het superconcreet:

‘heeft iemand 2 jassen? geef er dan 1 weg, je hebt maar 1 nodig.’

En: ‘wees tevreden met wat je krijgt, doe niet alsof je recht hebt op meer.’

Ja, ik weet dat de wereld verschrikkelijk ingewikkeld in elkaar zit.

Was het maar zo simpel als jassen uitdelen…

Maar toch: als iedereen die regel van Johannes ter harte zou nemen,

dan zou de rijkdom in de wereld heel wat eerlijker verdeeld zijn.

En ook: als niemand die regel van Johannes ter harte neemt,

wees dan in ieder geval zelf de verandering die met Jezus begonnen is.

Kijk eens eerlijk naar alles wat je hebt,

en bedenk waar je een ander mee kunt dienen.

Misschien is het een warme jas, voor vluchtelingen in tentenkampen,

misschien het uitlenen van je auto,

misschien je keuze voor fairtrade kleding en voedsel,

of heel simpel een ander uitnodigen bij je te eten.

 

dia 17 – want Jezus staat naast je

En weet: Jezus wacht niet tot jij de boel op orde hebt.

Hij komt naast je staan.

Gaat kopje onder in jouw vuil

en zegt: ‘als jij een ander mens wilt worden, dan geef ik jou mijn Geest.

En hoe vaak je ook weer onderuit gaat, ik ben met je aan het werk.

Want je bent mijn geliefde broer, mijn geliefde zus.’

Amen.