Preek - Lucas 4:1-13 - HET EXAMEN

Inleiding

dia 1 - diploma

Wil je in Nederland iets met je leven doen,

dan  is het erg handig om diploma’s te hebben.

Daar schieten we met z’n allen wel eens wat te ver in door,

alsof je pas iets kunt als je de goede papieren hebt,

maar op zich zijn diploma’s best een goed idee:

eerst maar eens bewijzen dat je iets kunt,

voordat je zelfstandig aan de slag mag.

 

dia 2 - chirurg

Want stel je voor, je moet een complexe operatie ondergaan.

Door wie laat je je dan liever opereren?

Door die vriendelijke jongen die halverwege zijn studie geneeskunde is afgehaakt

omdat hij niet genoeg studiepunten haalde en alle organen door elkaar haalde,

en nu wat bijklust als chirurg?

Of door die afstandelijke vrouw

die haar studie geneeskunde met vlag en wimpel gehaald heeft?

Zeg het maar!

 

dia 3 - belasting

Of je bent zelfstandig ondernemer

en het wordt weer tijd voor je belastingaangifte.

Door wie laat je je liever helpen?

Door dat enthousiaste meisje dat maar wat doet

omdat ze al die financiële examens maar ingewikkeld vond,

maar jouw aangifte wel voor een schijntje doet?

Of door die dure belastingadviseur die al zijn diploma’s op zak heeft?

Ik wist het wel!

 

dia 4 - elektricien

Of je laat zonnepanelen op je dak leggen

en de boel moet in de meterkast worden aangesloten –

zoals bij ons vorige week.

Wie laat je dan in de meterkast rommelen?

Je buurman, die zegt dat dat nooit zo moeilijk kan zijn,

gewoon een kwestie van alle losse draadjes aan elkaar knopen,

maar die het verschil tussen wisselstroom en gelijkstroom nog niet eens weet?

Of de elektricien die alle certificaten kan laten zien

en regelmatig wordt bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen?

Als je geen kortsluiting wilt, zou ik je die laatste adviseren!

 

dia 5 – het examen / Lucas 4

Examens zijn dus niet bedoeld om scholieren en studenten te pesten!

Zonder de juiste diploma’s allerlei dingen doen, dat is ronduit gevaarlijk!

Daarom doet ook Jezus een soort examen.

Om aan te tonen dat hij een goede messias, een goede redder is.

Als Jezus voor het examen zakt,

dan moeten we ons nog maar goed achter de oren krabben

of we ons wel door hem willen laten redden.

Maar als hij slaagt, dan is er alle reden hem je leven toe te vertrouwen.

We gaan lezen over het examen: Lucas 4:1-13.

 

1.    De verleiding

dia 6 – examen in de woestijn (woestijn)

Is Jezus geschikt als messias?

Om die vraag draait dit hele examen,

die drie verleidingen van de duivel.

 

Het examen wordt afgenomen,

niet in een examenlokaal waar de tafels in keurige rijen staan

zodat je niet kunt afkijken,

maar in de verlaten woestijn van Judea.

Direct nadat Jezus door zijn neef Johannes was gedoopt,

gaat hij, geleid door de Geest, de woestijn in.

Nu Jezus eindelijk uit de anonimiteit is getreden,

nu iedereen in de wijde omgeving het heeft over Jezus,

en over de stem uit de hemel die zei:

‘dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde’,

juist nu trekt Jezus zich terug in de woestijn.

 

dia 7 - slang

40 Dagen zwerft Jezus er rond.

In de eenzaamheid van de woestijn leer je op God te vertrouwen,

en dat vertrouwen op zijn Vader zal Jezus nodig hebben!

Maar Jezus is niet alleen met zijn Vader:

de aartsvijand, de slang uit het paradijs, de duivel is er ook.

Of hij daar fysiek aanwezig is,

zoals die keer dat hij als slang Adam en Eva verleidde,

of dat hij Jezus verleidelijke gedachten influistert,

zoals hij dat zo vaak doet,

dat weten we niet – het doet er ook niet zoveel toe.

Hij is er en neemt Jezus een examen af.

 

dia 8 - thee

Niemand is erbij geweest.

Dat betekent dat Jezus zelf ons een kijkje geeft in zijn diepste aanvechtingen.

De duisterste gedachten die in Jezus’ hart leven, die deelt hij met ons!

Laat dat even op je inwerken – dat is superintiem!

Misschien ken je die vragen op Pickwick-theezakjes wel:

gezellige vragen om tijdens de thee een gespreksonderwerp te hebben.

‘Wat was je mooiste vakantie ooit?’, ‘Waar droom je van?’

en meer van dat soort vragen.

Stel je eens voor dat je nietsvermoedend aan je thee begint,

en dan opeens de vraag krijgt:

‘wat zijn de duisterste gedachten die leven in jouw hart?’

Dat wil ik zelf al niet eens weten, laat staan dat ik het ga vertellen!

Jezus doet dat dus wel.

Denk ook niet dat het voor Jezus een spelletje was,

dat bij voorbaat bekend was dat hij voor dit examen zou slagen.

Jezus voert hier een zwaar gevecht

dat allesbepalend is voor de rest van zijn leven – en van jouw leven.

 

dia 9 – de vraag: gewoon mens of superheld?

Het examen bestaat uit drie vragen,

maar eigenlijk komen alle drie de vragen op hetzelfde neer:

een eenvoudige meerkeuzevraag met 2 keuzemogelijkheden –

‘Jezus, wil jij een gewoon mens zijn of een superheld?’

Want als mens die tegelijk Zoon van God is,

kan Jezus als mens zijn goddelijke macht inzetten.

De vraag is: wordt Jezus zo’n superheld?

 

dia 10 - brood

Dat is voor Jezus in ieder geval heel aantrekkelijk!

Jezus is uitgehongerd: 40 dagen heeft hij niets gegeten.

Als ik een keer de lunch oversla, voel ik me al slap…

Bij de honger van Jezus kan ik me dus helemaal niets voorstellen,

…behalve dat ik zelfs zuurkool zou eten om van mijn honger af te komen.

Precies dan komt de duivel met examenvraag 1:

‘zou je die stenen niet gewoon in brood veranderen?’

Gewone mensen kunnen dat niet, maar een superheld wel!

Dus wat zal Jezus kiezen?

 

dia 11 – (afbeelding weg)

Vraag 2 gaat over macht.

De duivel doet Jezus een aanbod: aanbid mij, en ik geef je alle macht.

Klinkt nog niet zo verleidelijk, waarom zou je de duivel aanbidden,

maar je kunt hem ook iets anders opvatten.

De duivel aanbidden, dat is een voorbeeld aan de duivel nemen,

het op de manier van de duivel doen.

Dat is voor Jezus heel aantrekkelijk!

Hij weet dat zijn weg naar de macht een lijdensweg wordt.

Waarom zou Jezus niet gewoon de macht opeisen?

Laat dat lijden maar zitten: met Jezus valt niet te spotten!

Wat zal Jezus kiezen?

De lijdensweg naar de macht, of de binnenbocht van de superheld?

 

dia 12 - superman

Vraag 3 gaat over reputatie.

Hoe kijken de mensen tegen Jezus aan?

Jezus weet dat veel mensen er niet aan willen dat hij de beloofde messias is.

Dat kan Jezus accepteren,

maar met wat manipulatie kan Jezus er ook voor zorgen dat niemand nog aan hem twijfelt.

Als Jezus van het dak van de tempel zou springen,

de drukste plek van heel Israël,

en hij zou opeens vliegen als Superman,

wie zou er dan níet van Jezus houden?

 

dia 13 – superheld zou handig zijn!

Gewoon mens of superheld – dat is de vraag.

Zou het nou echt zo’n probleem zijn

als Jezus ervoor had gekozen een superheld te zijn?

Ik weet het niet hoor… het klinkt wel handig eigenlijk!

Ik geloof dat met Jezus aan de macht alles beter wordt.

Hoe Jezus die macht dan krijgt, dat doet er toch niet toe?

Was het niet beter geweest als Jezus zo’n superheld was?

Dan zou er  tenminste echt wat veranderen in de wereld.

Wat heb je nou aan een God die zijn superkrachten niet inzet?

Als Jezus niet zo moeilijk had gedaan,

waren al onze problemen al lang opgelost – 2000 jaar geleden al.

Dus het is niet alleen een vraag aan Jezus:

‘wil je gewoon mens zijn of een superheld?’

Het is ook een vraag aan jou: ‘hoe zou jij Jezus willen?’

 

2.    Jezus slaagt

dia 14 – Jezus kiest: gewoon mens

Als ik het examen had moeten maken,

was ik keihard onderuit gegaan.

Ik had niet lang hoeven nadenken, en ‘superheld’ omcirkeld…

Ik ben dan ook geen goede messias.

Jezus wel: hij slaagt voor dit examen van zijn leven – cum laude:

‘ik kies ervoor gewoon mens te zijn, écht mens.’

Dát antwoord maakt Jezus een messias aan wie je je leven kunt geven.

 

Jezus zegt ‘nee’ tegen de duivel.

‘Nee’ tegen de makkelijke weg.

‘Nee’ tegen de binnenbocht.

‘Nee’ tegen manipulatie en machtsspelletjes.

‘Nee’ tegen hoe de duivel het zou aanpakken.

Met een simpel beroep op wat God zegt,

kiest Jezus voor afhankelijkheid en kwetsbaarheid,

voor lijden en voor liefde.

 

dia 15 – wat op het spel staat: durft Jezus prijs van liefde te betalen?

Maar waarom?

Wat staat in dit examen nu eigenlijk op het spel?

Ik denk dat ik niet te veel zeg als ik zeg dat alles op het spel spaat!

De vraag is namelijk of Jezus de prijs die aan liefde hangt durft te betalen.

Als liefde moeilijk wordt, als het leven offers vraagt,

loopt Jezus dan weg of blijft hij?

 

Als Jezus was ingegaan op de verleidingen van de duivel,

dan had hij zijn macht gebruikt om het zichzelf makkelijker te maken.

Jezus zou slechts mens zijn geweest voor zover het hem goed uitkwam.

Daarin zou Jezus precies Adam en Eva zijn.

Ik noemde ze al, want dit examen van Jezus is de herkansing

van het examen waar Adam en Eva voor gezakt waren.

 

dia 16 - paradijs

In het paradijs stelde de slang Adam en Eva precies dezelfde vraag.

Het staat in Genesis 3:

‘God weet dat jullie de ogen zullen opgegaan zodra je van de verboden boom eet,

dat jullie dan als goden zullen zijn.’

Oftewel: ‘zou je niet liever God zijn in plaats van gewoon mens?’

Dezelfde vraag als aan Jezus wordt gesteld.

Adam en Eva lijkt het wel wat!

Ze nemen de verboden vrucht, en de rest is geschiedenis.

De oerzonde van ons, mensen, is dat wij als God willen zijn.

Alle haat, verraad, onrecht en zelfverrijking begint dáármee.

Zou Jezus nu ingaan op het aanbod van diezelfde slang,

dan was hij net zo hard onderuitgegaan als Adam en Eva

en had hij nooit een nieuw begin voor de mensheid kunnen zijn.

Maar Jezus, die God ís, kiest ervoor volledig mens te zijn

en slaagt zo voor ons herexamen.

 

dia 17 - chirurg

En natuurlijk: dit examen is nog maar een oefening.

Zoals elk examen is dit nog een beetje droogzwemmen.

Maar vergist je niet: als Jezus was gezakt,

was het hoofdstuk Jezus hier alweer afgesloten!

Dan hadden jij en ik nooit van hem gehoord.

Denk maar even terug aan die chirurg:

als hij zijn studie geneeskunde al niet afrondt

omdat hij alle organen op een hoop gooit,

dan vertrouw je hem het echte werk al helemaal niet toe.

 

dia 18 - kruis

Met Jezus is dat net zo:

zou Jezus in deze examensetting onderuit gaan,

dan al helemaal als het er echt op aan komt.

Zou Jezus nu kiezen voor de weg van de minste weerstand,

dan zou hij weglopen zodra liefde een prijs krijgt.

Maar Jezus loopt niet weg, zelfs niet van het kruis.

Daar werd Jezus  uitgedaagd:

‘als jij werkelijk de messias bent, laat het dan zien en stap van je kruis af!’

Was Jezus voor dit examen gezakt, dan had hij dat ongetwijfeld gedaan.

Maar nu hij zijn diploma op zak heeft, weet hij:

‘ik kan dit, al kost het me mijn leven.’

 

dia 19 – God neemt risico

Daarmee neemt God nogal een risico.

Door zijn keuze gewoon mens te zijn, geen superheld,

geeft Jezus je ook alle vrijheid hem af te wijzen!

Jezus is God die over zich heen laat lopen.

Je kunt hem gerust negeren!

Jezus is geen dictator die jouw ontzag en gehoorzaamheid afdwingt.

Hij laat je vrij.

Want liefde en aanbidding kun je niet dwingen.

Jezus wil je hart, en dat kan alleen als jij vrij bent voor of tegen hem te kiezen.

Jezus mag zijn goddelijke gewicht niet in de strijd gooien,

zodat jij kunt zeggen: ‘die Jezus, dat is een goede kerel,’

zodat jouw liefde en bewondering kunnen groeien.

 

3.    De leermeester

dia 20 – de leermeester

De vlag kan uit, want Jezus is geslaagd!

Maar dat is Jezus niet alleen voor zichzelf.

Ik zei al kort dat Jezus zo een nieuw begin voor de mensheid is:

waar Adam en Eva onderuit gingen, bleef Jezus staan –

zodat ook jij kunt blijven staan!

Want die vraag blijft: ‘zou je niet liever God zijn?’

Nu Jezus geslaagd is voor zijn examen ‘gewoon mens zijn’,

is hij de beste leermeester om ook jou mens te laten zijn zoals het God het heeft bedoeld.

 

dia 21 – duivel fluistert: ‘doe toch niet zo moeilijk’ (stemmen)

De duivel fluistert het nog altijd: ‘doe toch niet zo moeilijk!

Wat kan het jou allemaal schelen?

Ga toch voor de makkelijke weg!

Wil je snel rijk worden?

Neem het niet te nauw met de regeltjes en wees niet te vrijgevig.

Heb jij dringend behoefte aan seks?

Wacht niet langer: leve het internet!

Wil je dat je kinderen ontzag voor je hebben?

Geef ze gewoon een flinke mep – dat zal ze leren!

Wil jij graag een mooie order binnenhalen?

Speel je concurrenten tegen elkaar uit met wat leugentjes om bestwil!

Wil jij graag je diploma halen?

Een spiekbriefje doet wonderen – trouwens: dat doet iedereen!

Wil je dat iedereen naar jou luistert?

Zorg dat de mensen bang voor je zijn!

Wil je iemand zijn?

Vecht er voor, en laat anderen je niet voor de voeten lopen.

Waar gevochten wordt, vallen nu eenmaal gewonden – so what?

Als jij het maar niet bent…

Doe toch niet zo moeilijk!’

 

dia 22 – Jezus opent nieuwe weg: vrijheid (vrijheid)

Maar Jezus heeft een nieuwe weg geopend.

Jezus wil je leren nee te zeggen tegen dat stemmetje dat zo overtuigend kan fluisteren.

Het klinkt heel aantrekkelijk wat die stem zegt, maar het is zo bedrieglijk.

Het is heel gek, en de duivel verzwijgt het ook angstvallig,

maar als wij als God willen zijn, dan gaat dat ten koste van de liefde.

Als je je weer eens door de duivel laat ompraten,

dan kies je voor jezelf – precies wat God niet doet!

Nee, de weg van Jezus is niet makkelijk.

Het kost je je leven.

Maar daar krijg je ook wat voor terug: echte liefde, werkelijke vrijheid.

Op de weg van Jezus wordt je pas echt mens!

 

Durf je het aan: geen god te zijn?

Durf je het aan: het risico dat anderen over je heen lopen?

Durf je het aan: niet te manipuleren en te chanteren?

Durf je het aan: te lijden omwille van de liefde?

Dat zijn trouwens ook vragen aan de kerk:

maar al te vaak heeft de kerk de wapens van de vijand opgepakt.

In de kerk zijn mensen bang gemaakt.

In de kerk zijn mensen gemanipuleerd.

In de kerk zijn smerige machtspelletjes gespeeld.

Laten we alsjeblieft niet vechten met de wapens van de duivel:

laten we mensen vrij laten, en niets anders dan liefde laten regeren!

 

Want dat is hoe Jezus streed.

Hij werd gedreven door liefde voor jou,

jouw vrijheid was hem zijn leven waard!

Wát een leermeester!

Amen.

Lucas 4:1-13 - HET EXAMEN

Inleiding

dia 1 - diploma

Wil je in Nederland iets met je leven doen,

dan  is het erg handig om diploma’s te hebben.

Daar schieten we met z’n allen wel eens wat te ver in door,

alsof je pas iets kunt als je de goede papieren hebt,

maar op zich zijn diploma’s best een goed idee:

eerst maar eens bewijzen dat je iets kunt,

voordat je zelfstandig aan de slag mag.

 

dia 2 - chirurg

Want stel je voor, je moet een complexe operatie ondergaan.

Door wie laat je je dan liever opereren?

Door die vriendelijke jongen die halverwege zijn studie geneeskunde is afgehaakt

omdat hij niet genoeg studiepunten haalde en alle organen door elkaar haalde,

en nu wat bijklust als chirurg?

Of door die afstandelijke vrouw

die haar studie geneeskunde met vlag en wimpel gehaald heeft?

Zeg het maar!

 

dia 3 - belasting

Of je bent zelfstandig ondernemer

en het wordt weer tijd voor je belastingaangifte.

Door wie laat je je liever helpen?

Door dat enthousiaste meisje dat maar wat doet

omdat ze al die financiële examens maar ingewikkeld vond,

maar jouw aangifte wel voor een schijntje doet?

Of door die dure belastingadviseur die al zijn diploma’s op zak heeft?

Ik wist het wel!

 

dia 4 - elektricien

Of je laat zonnepanelen op je dak leggen

en de boel moet in de meterkast worden aangesloten –

zoals bij ons vorige week.

Wie laat je dan in de meterkast rommelen?

Je buurman, die zegt dat dat nooit zo moeilijk kan zijn,

gewoon een kwestie van alle losse draadjes aan elkaar knopen,

maar die het verschil tussen wisselstroom en gelijkstroom nog niet eens weet?

Of de elektricien die alle certificaten kan laten zien

en regelmatig wordt bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen?

Als je geen kortsluiting wilt, zou ik je die laatste adviseren!

 

dia 5 – het examen / Lucas 4

Examens zijn dus niet bedoeld om scholieren en studenten te pesten!

Zonder de juiste diploma’s allerlei dingen doen, dat is ronduit gevaarlijk!

Daarom doet ook Jezus een soort examen.

Om aan te tonen dat hij een goede messias, een goede redder is.

Als Jezus voor het examen zakt,

dan moeten we ons nog maar goed achter de oren krabben

of we ons wel door hem willen laten redden.

Maar als hij slaagt, dan is er alle reden hem je leven toe te vertrouwen.

We gaan lezen over het examen: Lucas 4:1-13.

 

1.    De verleiding

dia 6 – examen in de woestijn (woestijn)

Is Jezus geschikt als messias?

Om die vraag draait dit hele examen,

die drie verleidingen van de duivel.

 

Het examen wordt afgenomen,

niet in een examenlokaal waar de tafels in keurige rijen staan

zodat je niet kunt afkijken,

maar in de verlaten woestijn van Judea.

Direct nadat Jezus door zijn neef Johannes was gedoopt,

gaat hij, geleid door de Geest, de woestijn in.

Nu Jezus eindelijk uit de anonimiteit is getreden,

nu iedereen in de wijde omgeving het heeft over Jezus,

en over de stem uit de hemel die zei:

‘dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde’,

juist nu trekt Jezus zich terug in de woestijn.

 

dia 7 - slang

40 Dagen zwerft Jezus er rond.

In de eenzaamheid van de woestijn leer je op God te vertrouwen,

en dat vertrouwen op zijn Vader zal Jezus nodig hebben!

Maar Jezus is niet alleen met zijn Vader:

de aartsvijand, de slang uit het paradijs, de duivel is er ook.

Of hij daar fysiek aanwezig is,

zoals die keer dat hij als slang Adam en Eva verleidde,

of dat hij Jezus verleidelijke gedachten influistert,

zoals hij dat zo vaak doet,

dat weten we niet – het doet er ook niet zoveel toe.

Hij is er en neemt Jezus een examen af.

 

dia 8 - thee

Niemand is erbij geweest.

Dat betekent dat Jezus zelf ons een kijkje geeft in zijn diepste aanvechtingen.

De duisterste gedachten die in Jezus’ hart leven, die deelt hij met ons!

Laat dat even op je inwerken – dat is superintiem!

Misschien ken je die vragen op Pickwick-theezakjes wel:

gezellige vragen om tijdens de thee een gespreksonderwerp te hebben.

‘Wat was je mooiste vakantie ooit?’, ‘Waar droom je van?’

en meer van dat soort vragen.

Stel je eens voor dat je nietsvermoedend aan je thee begint,

en dan opeens de vraag krijgt:

‘wat zijn de duisterste gedachten die leven in jouw hart?’

Dat wil ik zelf al niet eens weten, laat staan dat ik het ga vertellen!

Jezus doet dat dus wel.

Denk ook niet dat het voor Jezus een spelletje was,

dat bij voorbaat bekend was dat hij voor dit examen zou slagen.

Jezus voert hier een zwaar gevecht

dat allesbepalend is voor de rest van zijn leven – en van jouw leven.

 

dia 9 – de vraag: gewoon mens of superheld?

Het examen bestaat uit drie vragen,

maar eigenlijk komen alle drie de vragen op hetzelfde neer:

een eenvoudige meerkeuzevraag met 2 keuzemogelijkheden –

‘Jezus, wil jij een gewoon mens zijn of een superheld?’

Want als mens die tegelijk Zoon van God is,

kan Jezus als mens zijn goddelijke macht inzetten.

De vraag is: wordt Jezus zo’n superheld?

 

dia 10 - brood

Dat is voor Jezus in ieder geval heel aantrekkelijk!

Jezus is uitgehongerd: 40 dagen heeft hij niets gegeten.

Als ik een keer de lunch oversla, voel ik me al slap…

Bij de honger van Jezus kan ik me dus helemaal niets voorstellen,

…behalve dat ik zelfs zuurkool zou eten om van mijn honger af te komen.

Precies dan komt de duivel met examenvraag 1:

‘zou je die stenen niet gewoon in brood veranderen?’

Gewone mensen kunnen dat niet, maar een superheld wel!

Dus wat zal Jezus kiezen?

 

dia 11 – (afbeelding weg)

Vraag 2 gaat over macht.

De duivel doet Jezus een aanbod: aanbid mij, en ik geef je alle macht.

Klinkt nog niet zo verleidelijk, waarom zou je de duivel aanbidden,

maar je kunt hem ook iets anders opvatten.

De duivel aanbidden, dat is een voorbeeld aan de duivel nemen,

het op de manier van de duivel doen.

Dat is voor Jezus heel aantrekkelijk!

Hij weet dat zijn weg naar de macht een lijdensweg wordt.

Waarom zou Jezus niet gewoon de macht opeisen?

Laat dat lijden maar zitten: met Jezus valt niet te spotten!

Wat zal Jezus kiezen?

De lijdensweg naar de macht, of de binnenbocht van de superheld?

 

dia 12 - superman

Vraag 3 gaat over reputatie.

Hoe kijken de mensen tegen Jezus aan?

Jezus weet dat veel mensen er niet aan willen dat hij de beloofde messias is.

Dat kan Jezus accepteren,

maar met wat manipulatie kan Jezus er ook voor zorgen dat niemand nog aan hem twijfelt.

Als Jezus van het dak van de tempel zou springen,

de drukste plek van heel Israël,

en hij zou opeens vliegen als Superman,

wie zou er dan níet van Jezus houden?

 

dia 13 – superheld zou handig zijn!

Gewoon mens of superheld – dat is de vraag.

Zou het nou echt zo’n probleem zijn

als Jezus ervoor had gekozen een superheld te zijn?

Ik weet het niet hoor… het klinkt wel handig eigenlijk!

Ik geloof dat met Jezus aan de macht alles beter wordt.

Hoe Jezus die macht dan krijgt, dat doet er toch niet toe?

Was het niet beter geweest als Jezus zo’n superheld was?

Dan zou er  tenminste echt wat veranderen in de wereld.

Wat heb je nou aan een God die zijn superkrachten niet inzet?

Als Jezus niet zo moeilijk had gedaan,

waren al onze problemen al lang opgelost – 2000 jaar geleden al.

Dus het is niet alleen een vraag aan Jezus:

‘wil je gewoon mens zijn of een superheld?’

Het is ook een vraag aan jou: ‘hoe zou jij Jezus willen?’

 

2.    Jezus slaagt

dia 14 – Jezus kiest: gewoon mens

Als ik het examen had moeten maken,

was ik keihard onderuit gegaan.

Ik had niet lang hoeven nadenken, en ‘superheld’ omcirkeld…

Ik ben dan ook geen goede messias.

Jezus wel: hij slaagt voor dit examen van zijn leven – cum laude:

‘ik kies ervoor gewoon mens te zijn, écht mens.’

Dát antwoord maakt Jezus een messias aan wie je je leven kunt geven.

 

Jezus zegt ‘nee’ tegen de duivel.

‘Nee’ tegen de makkelijke weg.

‘Nee’ tegen de binnenbocht.

‘Nee’ tegen manipulatie en machtsspelletjes.

‘Nee’ tegen hoe de duivel het zou aanpakken.

Met een simpel beroep op wat God zegt,

kiest Jezus voor afhankelijkheid en kwetsbaarheid,

voor lijden en voor liefde.

 

dia 15 – wat op het spel staat: durft Jezus prijs van liefde te betalen?

Maar waarom?

Wat staat in dit examen nu eigenlijk op het spel?

Ik denk dat ik niet te veel zeg als ik zeg dat alles op het spel spaat!

De vraag is namelijk of Jezus de prijs die aan liefde hangt durft te betalen.

Als liefde moeilijk wordt, als het leven offers vraagt,

loopt Jezus dan weg of blijft hij?

 

Als Jezus was ingegaan op de verleidingen van de duivel,

dan had hij zijn macht gebruikt om het zichzelf makkelijker te maken.

Jezus zou slechts mens zijn geweest voor zover het hem goed uitkwam.

Daarin zou Jezus precies Adam en Eva zijn.

Ik noemde ze al, want dit examen van Jezus is de herkansing

van het examen waar Adam en Eva voor gezakt waren.

 

dia 16 - paradijs

In het paradijs stelde de slang Adam en Eva precies dezelfde vraag.

Het staat in Genesis 3:

‘God weet dat jullie de ogen zullen opgegaan zodra je van de verboden boom eet,

dat jullie dan als goden zullen zijn.’

Oftewel: ‘zou je niet liever God zijn in plaats van gewoon mens?’

Dezelfde vraag als aan Jezus wordt gesteld.

Adam en Eva lijkt het wel wat!

Ze nemen de verboden vrucht, en de rest is geschiedenis.

De oerzonde van ons, mensen, is dat wij als God willen zijn.

Alle haat, verraad, onrecht en zelfverrijking begint dáármee.

Zou Jezus nu ingaan op het aanbod van diezelfde slang,

dan was hij net zo hard onderuitgegaan als Adam en Eva

en had hij nooit een nieuw begin voor de mensheid kunnen zijn.

Maar Jezus, die God ís, kiest ervoor volledig mens te zijn

en slaagt zo voor ons herexamen.

 

dia 17 - chirurg

En natuurlijk: dit examen is nog maar een oefening.

Zoals elk examen is dit nog een beetje droogzwemmen.

Maar vergist je niet: als Jezus was gezakt,

was het hoofdstuk Jezus hier alweer afgesloten!

Dan hadden jij en ik nooit van hem gehoord.

Denk maar even terug aan die chirurg:

als hij zijn studie geneeskunde al niet afrondt

omdat hij alle organen op een hoop gooit,

dan vertrouw je hem het echte werk al helemaal niet toe.

 

dia 18 - kruis

Met Jezus is dat net zo:

zou Jezus in deze examensetting onderuit gaan,

dan al helemaal als het er echt op aan komt.

Zou Jezus nu kiezen voor de weg van de minste weerstand,

dan zou hij weglopen zodra liefde een prijs krijgt.

Maar Jezus loopt niet weg, zelfs niet van het kruis.

Daar werd Jezus  uitgedaagd:

‘als jij werkelijk de messias bent, laat het dan zien en stap van je kruis af!’

Was Jezus voor dit examen gezakt, dan had hij dat ongetwijfeld gedaan.

Maar nu hij zijn diploma op zak heeft, weet hij:

‘ik kan dit, al kost het me mijn leven.’

 

dia 19 – God neemt risico

Daarmee neemt God nogal een risico.

Door zijn keuze gewoon mens te zijn, geen superheld,

geeft Jezus je ook alle vrijheid hem af te wijzen!

Jezus is God die over zich heen laat lopen.

Je kunt hem gerust negeren!

Jezus is geen dictator die jouw ontzag en gehoorzaamheid afdwingt.

Hij laat je vrij.

Want liefde en aanbidding kun je niet dwingen.

Jezus wil je hart, en dat kan alleen als jij vrij bent voor of tegen hem te kiezen.

Jezus mag zijn goddelijke gewicht niet in de strijd gooien,

zodat jij kunt zeggen: ‘die Jezus, dat is een goede kerel,’

zodat jouw liefde en bewondering kunnen groeien.

 

3.    De leermeester

dia 20 – de leermeester

De vlag kan uit, want Jezus is geslaagd!

Maar dat is Jezus niet alleen voor zichzelf.

Ik zei al kort dat Jezus zo een nieuw begin voor de mensheid is:

waar Adam en Eva onderuit gingen, bleef Jezus staan –

zodat ook jij kunt blijven staan!

Want die vraag blijft: ‘zou je niet liever God zijn?’

Nu Jezus geslaagd is voor zijn examen ‘gewoon mens zijn’,

is hij de beste leermeester om ook jou mens te laten zijn zoals het God het heeft bedoeld.

 

dia 21 – duivel fluistert: ‘doe toch niet zo moeilijk’ (stemmen)

De duivel fluistert het nog altijd: ‘doe toch niet zo moeilijk!

Wat kan het jou allemaal schelen?

Ga toch voor de makkelijke weg!

Wil je snel rijk worden?

Neem het niet te nauw met de regeltjes en wees niet te vrijgevig.

Heb jij dringend behoefte aan seks?

Wacht niet langer: leve het internet!

Wil je dat je kinderen ontzag voor je hebben?

Geef ze gewoon een flinke mep – dat zal ze leren!

Wil jij graag een mooie order binnenhalen?

Speel je concurrenten tegen elkaar uit met wat leugentjes om bestwil!

Wil jij graag je diploma halen?

Een spiekbriefje doet wonderen – trouwens: dat doet iedereen!

Wil je dat iedereen naar jou luistert?

Zorg dat de mensen bang voor je zijn!

Wil je iemand zijn?

Vecht er voor, en laat anderen je niet voor de voeten lopen.

Waar gevochten wordt, vallen nu eenmaal gewonden – so what?

Als jij het maar niet bent…

Doe toch niet zo moeilijk!’

 

dia 22 – Jezus opent nieuwe weg: vrijheid (vrijheid)

Maar Jezus heeft een nieuwe weg geopend.

Jezus wil je leren nee te zeggen tegen dat stemmetje dat zo overtuigend kan fluisteren.

Het klinkt heel aantrekkelijk wat die stem zegt, maar het is zo bedrieglijk.

Het is heel gek, en de duivel verzwijgt het ook angstvallig,

maar als wij als God willen zijn, dan gaat dat ten koste van de liefde.

Als je je weer eens door de duivel laat ompraten,

dan kies je voor jezelf – precies wat God niet doet!

Nee, de weg van Jezus is niet makkelijk.

Het kost je je leven.

Maar daar krijg je ook wat voor terug: echte liefde, werkelijke vrijheid.

Op de weg van Jezus wordt je pas echt mens!

 

Durf je het aan: geen god te zijn?

Durf je het aan: het risico dat anderen over je heen lopen?

Durf je het aan: niet te manipuleren en te chanteren?

Durf je het aan: te lijden omwille van de liefde?

Dat zijn trouwens ook vragen aan de kerk:

maar al te vaak heeft de kerk de wapens van de vijand opgepakt.

In de kerk zijn mensen bang gemaakt.

In de kerk zijn mensen gemanipuleerd.

In de kerk zijn smerige machtspelletjes gespeeld.

Laten we alsjeblieft niet vechten met de wapens van de duivel:

laten we mensen vrij laten, en niets anders dan liefde laten regeren!

 

Want dat is hoe Jezus streed.

Hij werd gedreven door liefde voor jou,

jouw vrijheid was hem zijn leven waard!

Wát een leermeester!

Amen.