Preek - Lucas 4:31-44 - HET GEZAG

Inleiding

dia 1 - filmpje

Vandaag wil ik het met jullie hebben over ‘gezag’.

Sommige mensen hebben moeite met gezag –

daarover gaat het volgende filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=oJ7m8Ud3WKM

 

dia 2 - ME

Over het algemeen vind ik de Britten een heel aangenaam en beschaafd volkje,

en ik snap werkelijk niet waarom ze Europa de rug willen toekeren,

maar als de Brexit betekent dat dit soort relschoppers ons land niet meer binnenkomt,

dan heeft dat onzalige plan toch zijn voordelen!

 

Nou ja, de ME moet natuurlijk wel vaker ingrijpen,

niet alleen tegen Britse hooligans.

De ME vertegenwoordigt het wettelijk gezag

en is bevoegd daarbij geweld te gebruiken.

Als het helemaal uit de hand loopt

mag de ME met geweld de orde herstellen.

 

Maar stel je nou eens voor hè…

Een van de ME’ers doet zijn helm af en legt zijn schild en wapenstok neer.

Hij loopt naar voren, in de armen van de relschoppers.

Iedereen houdt zijn adem in: dit is vragen om problemen.

Maar de hooligans stoppen met hun verwoestende bezigheden,

ze leggen hun stenen en vuurwerk op de grond,

en die uitzinnige menigte wordt stil.

De ME’er spreekt hen toe:

‘jongens, kappen nu! helpen jullie nog even met opruimen?’

En dat alle opgekropte agressie dan als sneeuw voor de zon verdwijnt,

de testosteronbommen veranderen in makke schapen -

en in mum van tijd is Amsterdam weer spik en span.

Alle rommel wordt afgevoerd,

ingegooide ramen worden vervangen,

en om het af te maken krabben ze ook nog even alle kauwgom van de stoep.

Zo mooi is Amsterdam nog nooit geweest!

 

dia 3 – het gezag / Lucas 4

Helaas, zo gaat het niet.

Zo’n ME’er zou een uitzonderlijk groot gezag hebben!

Jezus heeft wel zo’n gezag.

Hij hoeft het maar te zeggen, en alle kwade machten verdwijnen!

Vandaag denken we na over dat gezag:

wat betekent dat, en waar is dat gezag vandaag gebleven?

Maar eerst lezen we Lucas 4:31-44.

 

1.    Gezag?

dia 4 – gezag?

Vorige week waren we met Jezus in Nazareth,

het dorp waar Jezus is opgegroeid,

en waar hij vertelde waarvoor hij gekomen is.

Kort gezegd: Jezus is gekomen om mensen vrij te maken.

Maar in Nazareth willen de mensen Jezus niet.

Vandaag treffen we Jezus in Kafarnaüm, een stad verderop in de provincie,

die voortaan Jezus’ thuisbasis zal zijn.

 

Net als in Nazareth vinden we Jezus in Kafarnaüm in de synagoge.

De mensen hangen aan Jezus’ lippen.

We lazen het net:

‘ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht,

want hij sprak met gezag.’

Daarmee hebben we ook direct de kern van dit bijbelgedeelte te pakken:

Jezus spreekt met gezag.

 

Hetzelfde verhaal wordt ook verteld in het bijbelboek Marcus,

en die verduidelijkt het nog iets meer:

‘hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.’

Geen wonder dat de mensen zo onder de indruk zijn: dit zijn ze niet gewend.

Dit is van zo’n andere orde dan het onderwijs van de schriftgeleerden!

 

dia 5 – preken lossen geen problemen op (orde)

Maar wat is er dan zo anders aan Jezus?

Wat betekent het dat de schriftgeleerden geen gezag hebben?

Dat klinkt niet zo best!

Alsof het stoffige studeerkamergeleerden zijn waar niemand naar luistert,

omdat hun boodschap totaal over de hoofden van de mensen heen gaat.

Alsof in de synagoge iedereen door elkaar heen kakelt

en de jongens papieren vliegtuigjes naar de meisjes gooien,

en de schriftgeleerde met zijn handen in zijn haar staat

omdat hij ook niet meer weet hoe hij iedereen weer stil kan krijgen…

Of alsof iedereen weet dat je niet te zwaar moet tillen

aan de woorden van schriftgeleerden:

ze weten het allemaal mooi te zeggen, maar ondertussen…

In de synagoge de mond vol van genade,

maar in het dagelijks leven een en al oordeel.

 

dia 6 – (afbeelding weg)

Maar dat is het allemaal niet!

Ik denk dat veel christenen een te negatief beeld hebben van schriftgeleerden.

Het waren vrome Joden die oprecht zochten naar Gods wil.

De Joodse traditie een beetje kennende,

zullen ze ongetwijfeld fantastische vertellers zijn geweest.

Jezus is niet de enige Jood die overal een mooi verhaal bij weet:

dat zit diep in de Joodse cultuur.

Reken maar dat de schriftgeleerden aanzien hadden.

 

Maar dus géén gezag.

Dat gaat over wat hun woorden kunnen doen.

Ik heb het al wel vaker gezegd:

het leven van een Jood in de eerste eeuw was geen pretje.

Israël was bezet door de Romeinen,

de akeligste ziekten gingen rond, en de armoede was groot.

Hoe inspirerend schriftgeleerden ook spreken,

aan die omstandigheden veranderen hun woorden helemaal niets.

De woorden van de schriftgeleerden kunnen helpen om met de situatie om te gaan,

ze kunnen bemoedigen en inspireren,

maar preken lossen de échte problemen niet op.

 

dia 7 – doen Jezus’ woorden meer? (bevrijding)

En dan is de vraag: hoe zit dat met Jezus?

Is Jezus ook zo iemand die de mensen weer hoop geeft,

die het leven een beetje kleur geeft,

maar die net zo machteloos is als ieder ander?

In Nazareth had Jezus een behoorlijk hoogdravende preek gehouden.

Vorige week sprak Janine daarover.

Jezus leest uit het bijbelboek Jesaja over de bevrijding die komt,

en zegt dan: ‘vandaag horen jullie deze profetie in vervulling gaan.’

 

Jezus is gekomen,

om armen goed nieuws te brengen,

om gevangenen hun vrijlating bekend te maken,

om blinden hun gezichtsvermogen terug te geven,

om onderdrukten te bevrijden.

Maar zijn dat woorden om je – tegen beter weten in – aan vast te klampen,

of maakt Jezus die woorden waar?

Vertelt Jezus mooie verhalen die mensen graag willen geloven,

of is er meer aan de hand?

 

2.    Bij Jezus gebeurt iets

dia 8 – Jezus’ woorden hebben groot effect

Er is dus meer aan de hand.

Want Jezus spreekt met gezag.

Bij Jezus gebeurt iets!

 

Het is niet de eerste keer dat Jezus in Kafarnaüm preekt.

Het ‘Jezus-effect’ is al merkbaar:

als Jezus preekt, zit de synagoge voller.

En elke keer weer zijn de mensen diep onder de indruk.

Zodra Jezus begint te vertellen, wordt het muisstil!

Want er is iets met Jezus.

Als Jezus vertelt over het koninkrijk van God,

over genade, en bevrijding en liefde,

dan zijn dat meer dan gewoon woorden.

Bij Jezus worden die woorden tastbaar,

de mensen voelen dat Gods koninkrijk in hun midden is.

Wat zou ik graag eens zo’n preek van Jezus meemaken!

 

Maar niet iedereen is van Jezus gediend.

Jezus is nog altijd aan het woord als iemand opstaat.

Hij is bezeten door een boze geest.

Die geest probeert alle aanwezigen tegen Jezus op te hitsen.

‘Wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth?’

Oftewel: ‘rot op naar je eigen dorp Jezus,

en val ons hier in Kafarnaüm niet lastig.’

De boze geest doet heel slim alsof Jezus gekomen is om Kafarnaüm te vernietigen.

Hij wil de mensen aan het twijfelen brengen over Jezus.

 

Tja, wat doe je met een boze geest…

In die tijd wisten mensen dat wel: die probeer je uit te drijven.

Met lange spreuken, met heilige voorwerpen,

met krachtige kruiden, magische rituelen en opzwepende dans.

Het zat allemaal in de gereedschapskoffer van de exorcist, de uitdrijver.

Zoals die ME’ers met hun wapenstok en schild,

helm, pepperspray en eventueel een waterkanon.

Maar Jezus pakt het totaal anders aan:

‘zwijg en ga uit hem weg.’

En het gebeurt!

Jezus het maar te zeggen, of de boze geest kiest eieren voor zijn geld!

 

Na de koffie in de synagoge gaat Jezus mee met Simon,

later beter bekend als Petrus.

Zijn schoonmoeder is ziek, ze heeft hevige koorts.

Vandaag zouden we er op z’n minst de huisarts even bij halen,

want dit is geen kwestie van even uitzieken.

Ook in die tijd waren er allerlei dokters die je erbij kon halen.

Overigens moest je maar afwachten of zij je konden genezen:

soms werd het van een bezoekje aan de dokter alleen maar erger…

De geneeskunde stond nog niet op zo’n hoog peil als tegenwoordig.

 

Weer gebruikt Jezus een andere geneeswijze.

Hij spreekt de koorts aan: ‘wegwezen, ik wil je hier niet meer zien.’

En ja hoor: de koorts pakt zijn koffers en vertrekt!

Dát is dus gezag.

In no time is heel Kafarnaüm op de hoogte

en loopt de hele stad uit met alle bezetenen en zieken die ze kennen.

Jezus geneest hen en bevrijdt hen.

Het is alsof het kwaad voor Jezus terugdeinst.

Bij Jezus gebeurt iets!

 

dia 9 – waarom Jezus beperkt wonderen doet

Toch blijft het, vanuit het grote plaatje bezien, gerommel in de marge.

Ik vraag me af waarom Jezus het niet grootser aanpakt.

Als Jezus gekomen is om te bevrijden van het kwaad,

waarom zie je dat dan niet overal gebeuren?

Als Jezus zieken kan genezen en geesten kan uitdrijven,

alleen maar door het te zeggen,

waarom organiseert Jezus dan niet overal genezingsdiensten in een grote tent?

De mensen zullen met Jezus weglopen,

zoals hij in Kafarnaüm al razend populair is.

 

dia 10 - taart

Maar daar zit het probleem.

Mijn favoriete verjaardagsliedje maakt dat duidelijk:

‘o wat zijn we blij, o wat zijn we blij,

niet omdat ‘ie jarig is, maar…’ (om de vreterij)

Zoiets is in Kafarnaüm aan de hand.

Wat zijn de mensen blij met Jezus.

Niet om wie hij is, maar om zijn wonderen.

Daar kun je je best iets bij voorstellen:

Jezus’ wonderen maken hem een interessante verschijning.

 

dia 11 – (afbeelding weg)

Maar Jezus wil liefde.

Hij wil niet dat je hem aanbidt omdat hij zulke geweldige trucs doet.

Hij kan jouw bewondering afdwingen, dat is voor hem geen probleem,

maar dat is precies de verleiding die Jezus in de woestijn kreeg.

Zo wil Jezus het niet.

Hij wil je hart.

Daar is meer voor nodig dan wonderen.

 

dia 12 - rolstoel

Je kunt je afvragen waarom Jezus überhaupt zulke wonderen doet.

Als die wonderen zo afleiden van waar het echt om gaat,

waarom doet Jezus ze dan?

Omdat ze er ook helemaal bij horen!

Als Jezus het heeft over Gods koninkrijk en over bevrijding,

dan is dat niet iets zweverigs voor in een of ander parallel universum.

Het is juist zo tastbaar als het maar kan!

Jezus bevrijdt je niet alleen van zonde,

maar ook van armoede, ziekte, onrecht, enzovoort:

hij stuurt alle kwade machten van deze aarde af.

In zijn wonderen wordt die toekomst al een beetje werkelijkheid.

 

3.    In Jezus’ naam

dia 13 –wij mogen verder met Jezus’ gezag

Wat een gezag!

Jezus heeft de macht alles te veranderen,

alleen maar door het te zeggen!

Maar waar is dat gezag vandaag gebleven?

Dat is het laatste waar ik nog iets over wil zeggen.

 

Jezus geeft zijn gezag namelijk door aan zijn volgelingen!

Dat kom je op allerlei plaatsen in de bijbel tegen.

Bijvoorbeeld Marcus 16, waar het gaat over wonderen,

over tekenen van Gods koninkrijk.

Jezus zegt daar dat zijn volgelingen zulke tekenen in zijn naam zullen doen!

In Johannes 14, 15 en 16 komt het steeds terug:

‘wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.’

Jezus heeft zijn gezag dus aan ons doorgegeven!

Daar vind ik het echt spannend worden!

Wij mogen het goede nieuws van Gods koninkrijk verder brengen,

in de naam, met het gezag, van Jezus.

 

In Jezus’ naam zegenen.

In Jezus’ naam vergeven.

In Jezus’ naam bevrijden.

In Jezus’ naam recht doen.

In Jezus’ naam bidden.

Als we dat doen, dan gebeurt er ook echt wat!

Daarbij is het wel belangrijk bescheiden te blijven,

anders gebeuren er ongelukken.

Dan span je Jezus’ naam voor je eigen karretje…

Besef dat Jezus’ wil en jouw wil niet altijd overeenkomen.

 

dia 14 – Gods koninkrijk wordt werkelijkheid (licht)

Als we op een goede manier met dat gezag van Jezus omgaan,

dan zie je de toekomst, de hemel, vandaag op aarde al doorbreken.

Ik geloof dat als wij hier samen zijn in Jezus’ naam,

dat hier veel meer kan gebeuren dan in de synagogen van de schriftgeleerden:

het kan zomaar gebeuren dat Jezus je aanraakt

en dat hij het kwaad uit je leven verdrijft,

door de woorden die we hier spreken.

Ik geloof dat we elkaar heel wat te vertellen hebben

over wat God in jouw leven doet,

over hoe Jezus jouw Redder is.

Ik  geloof dat als we naar buiten gaan met het goede nieuws van het koninkrijk,

dat we het dan ook werkelijkheid zien worden, gewoon, hier, in Zaandam!

Want waar 2 of 3 samen zijn in Jezus’ naam,

daar is hij in ons midden.

Amen.

Lucas 4:31-44 - HET GEZAG

Inleiding

dia 1 - filmpje

Vandaag wil ik het met jullie hebben over ‘gezag’.

Sommige mensen hebben moeite met gezag –

daarover gaat het volgende filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=oJ7m8Ud3WKM

 

dia 2 - ME

Over het algemeen vind ik de Britten een heel aangenaam en beschaafd volkje,

en ik snap werkelijk niet waarom ze Europa de rug willen toekeren,

maar als de Brexit betekent dat dit soort relschoppers ons land niet meer binnenkomt,

dan heeft dat onzalige plan toch zijn voordelen!

 

Nou ja, de ME moet natuurlijk wel vaker ingrijpen,

niet alleen tegen Britse hooligans.

De ME vertegenwoordigt het wettelijk gezag

en is bevoegd daarbij geweld te gebruiken.

Als het helemaal uit de hand loopt

mag de ME met geweld de orde herstellen.

 

Maar stel je nou eens voor hè…

Een van de ME’ers doet zijn helm af en legt zijn schild en wapenstok neer.

Hij loopt naar voren, in de armen van de relschoppers.

Iedereen houdt zijn adem in: dit is vragen om problemen.

Maar de hooligans stoppen met hun verwoestende bezigheden,

ze leggen hun stenen en vuurwerk op de grond,

en die uitzinnige menigte wordt stil.

De ME’er spreekt hen toe:

‘jongens, kappen nu! helpen jullie nog even met opruimen?’

En dat alle opgekropte agressie dan als sneeuw voor de zon verdwijnt,

de testosteronbommen veranderen in makke schapen -

en in mum van tijd is Amsterdam weer spik en span.

Alle rommel wordt afgevoerd,

ingegooide ramen worden vervangen,

en om het af te maken krabben ze ook nog even alle kauwgom van de stoep.

Zo mooi is Amsterdam nog nooit geweest!

 

dia 3 – het gezag / Lucas 4

Helaas, zo gaat het niet.

Zo’n ME’er zou een uitzonderlijk groot gezag hebben!

Jezus heeft wel zo’n gezag.

Hij hoeft het maar te zeggen, en alle kwade machten verdwijnen!

Vandaag denken we na over dat gezag:

wat betekent dat, en waar is dat gezag vandaag gebleven?

Maar eerst lezen we Lucas 4:31-44.

 

1.    Gezag?

dia 4 – gezag?

Vorige week waren we met Jezus in Nazareth,

het dorp waar Jezus is opgegroeid,

en waar hij vertelde waarvoor hij gekomen is.

Kort gezegd: Jezus is gekomen om mensen vrij te maken.

Maar in Nazareth willen de mensen Jezus niet.

Vandaag treffen we Jezus in Kafarnaüm, een stad verderop in de provincie,

die voortaan Jezus’ thuisbasis zal zijn.

 

Net als in Nazareth vinden we Jezus in Kafarnaüm in de synagoge.

De mensen hangen aan Jezus’ lippen.

We lazen het net:

‘ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht,

want hij sprak met gezag.’

Daarmee hebben we ook direct de kern van dit bijbelgedeelte te pakken:

Jezus spreekt met gezag.

 

Hetzelfde verhaal wordt ook verteld in het bijbelboek Marcus,

en die verduidelijkt het nog iets meer:

‘hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.’

Geen wonder dat de mensen zo onder de indruk zijn: dit zijn ze niet gewend.

Dit is van zo’n andere orde dan het onderwijs van de schriftgeleerden!

 

dia 5 – preken lossen geen problemen op (orde)

Maar wat is er dan zo anders aan Jezus?

Wat betekent het dat de schriftgeleerden geen gezag hebben?

Dat klinkt niet zo best!

Alsof het stoffige studeerkamergeleerden zijn waar niemand naar luistert,

omdat hun boodschap totaal over de hoofden van de mensen heen gaat.

Alsof in de synagoge iedereen door elkaar heen kakelt

en de jongens papieren vliegtuigjes naar de meisjes gooien,

en de schriftgeleerde met zijn handen in zijn haar staat

omdat hij ook niet meer weet hoe hij iedereen weer stil kan krijgen…

Of alsof iedereen weet dat je niet te zwaar moet tillen

aan de woorden van schriftgeleerden:

ze weten het allemaal mooi te zeggen, maar ondertussen…

In de synagoge de mond vol van genade,

maar in het dagelijks leven een en al oordeel.

 

dia 6 – (afbeelding weg)

Maar dat is het allemaal niet!

Ik denk dat veel christenen een te negatief beeld hebben van schriftgeleerden.

Het waren vrome Joden die oprecht zochten naar Gods wil.

De Joodse traditie een beetje kennende,

zullen ze ongetwijfeld fantastische vertellers zijn geweest.

Jezus is niet de enige Jood die overal een mooi verhaal bij weet:

dat zit diep in de Joodse cultuur.

Reken maar dat de schriftgeleerden aanzien hadden.

 

Maar dus géén gezag.

Dat gaat over wat hun woorden kunnen doen.

Ik heb het al wel vaker gezegd:

het leven van een Jood in de eerste eeuw was geen pretje.

Israël was bezet door de Romeinen,

de akeligste ziekten gingen rond, en de armoede was groot.

Hoe inspirerend schriftgeleerden ook spreken,

aan die omstandigheden veranderen hun woorden helemaal niets.

De woorden van de schriftgeleerden kunnen helpen om met de situatie om te gaan,

ze kunnen bemoedigen en inspireren,

maar preken lossen de échte problemen niet op.

 

dia 7 – doen Jezus’ woorden meer? (bevrijding)

En dan is de vraag: hoe zit dat met Jezus?

Is Jezus ook zo iemand die de mensen weer hoop geeft,

die het leven een beetje kleur geeft,

maar die net zo machteloos is als ieder ander?

In Nazareth had Jezus een behoorlijk hoogdravende preek gehouden.

Vorige week sprak Janine daarover.

Jezus leest uit het bijbelboek Jesaja over de bevrijding die komt,

en zegt dan: ‘vandaag horen jullie deze profetie in vervulling gaan.’

 

Jezus is gekomen,

om armen goed nieuws te brengen,

om gevangenen hun vrijlating bekend te maken,

om blinden hun gezichtsvermogen terug te geven,

om onderdrukten te bevrijden.

Maar zijn dat woorden om je – tegen beter weten in – aan vast te klampen,

of maakt Jezus die woorden waar?

Vertelt Jezus mooie verhalen die mensen graag willen geloven,

of is er meer aan de hand?

 

2.    Bij Jezus gebeurt iets

dia 8 – Jezus’ woorden hebben groot effect

Er is dus meer aan de hand.

Want Jezus spreekt met gezag.

Bij Jezus gebeurt iets!

 

Het is niet de eerste keer dat Jezus in Kafarnaüm preekt.

Het ‘Jezus-effect’ is al merkbaar:

als Jezus preekt, zit de synagoge voller.

En elke keer weer zijn de mensen diep onder de indruk.

Zodra Jezus begint te vertellen, wordt het muisstil!

Want er is iets met Jezus.

Als Jezus vertelt over het koninkrijk van God,

over genade, en bevrijding en liefde,

dan zijn dat meer dan gewoon woorden.

Bij Jezus worden die woorden tastbaar,

de mensen voelen dat Gods koninkrijk in hun midden is.

Wat zou ik graag eens zo’n preek van Jezus meemaken!

 

Maar niet iedereen is van Jezus gediend.

Jezus is nog altijd aan het woord als iemand opstaat.

Hij is bezeten door een boze geest.

Die geest probeert alle aanwezigen tegen Jezus op te hitsen.

‘Wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth?’

Oftewel: ‘rot op naar je eigen dorp Jezus,

en val ons hier in Kafarnaüm niet lastig.’

De boze geest doet heel slim alsof Jezus gekomen is om Kafarnaüm te vernietigen.

Hij wil de mensen aan het twijfelen brengen over Jezus.

 

Tja, wat doe je met een boze geest…

In die tijd wisten mensen dat wel: die probeer je uit te drijven.

Met lange spreuken, met heilige voorwerpen,

met krachtige kruiden, magische rituelen en opzwepende dans.

Het zat allemaal in de gereedschapskoffer van de exorcist, de uitdrijver.

Zoals die ME’ers met hun wapenstok en schild,

helm, pepperspray en eventueel een waterkanon.

Maar Jezus pakt het totaal anders aan:

‘zwijg en ga uit hem weg.’

En het gebeurt!

Jezus het maar te zeggen, of de boze geest kiest eieren voor zijn geld!

 

Na de koffie in de synagoge gaat Jezus mee met Simon,

later beter bekend als Petrus.

Zijn schoonmoeder is ziek, ze heeft hevige koorts.

Vandaag zouden we er op z’n minst de huisarts even bij halen,

want dit is geen kwestie van even uitzieken.

Ook in die tijd waren er allerlei dokters die je erbij kon halen.

Overigens moest je maar afwachten of zij je konden genezen:

soms werd het van een bezoekje aan de dokter alleen maar erger…

De geneeskunde stond nog niet op zo’n hoog peil als tegenwoordig.

 

Weer gebruikt Jezus een andere geneeswijze.

Hij spreekt de koorts aan: ‘wegwezen, ik wil je hier niet meer zien.’

En ja hoor: de koorts pakt zijn koffers en vertrekt!

Dát is dus gezag.

In no time is heel Kafarnaüm op de hoogte

en loopt de hele stad uit met alle bezetenen en zieken die ze kennen.

Jezus geneest hen en bevrijdt hen.

Het is alsof het kwaad voor Jezus terugdeinst.

Bij Jezus gebeurt iets!

 

dia 9 – waarom Jezus beperkt wonderen doet

Toch blijft het, vanuit het grote plaatje bezien, gerommel in de marge.

Ik vraag me af waarom Jezus het niet grootser aanpakt.

Als Jezus gekomen is om te bevrijden van het kwaad,

waarom zie je dat dan niet overal gebeuren?

Als Jezus zieken kan genezen en geesten kan uitdrijven,

alleen maar door het te zeggen,

waarom organiseert Jezus dan niet overal genezingsdiensten in een grote tent?

De mensen zullen met Jezus weglopen,

zoals hij in Kafarnaüm al razend populair is.

 

dia 10 - taart

Maar daar zit het probleem.

Mijn favoriete verjaardagsliedje maakt dat duidelijk:

‘o wat zijn we blij, o wat zijn we blij,

niet omdat ‘ie jarig is, maar…’ (om de vreterij)

Zoiets is in Kafarnaüm aan de hand.

Wat zijn de mensen blij met Jezus.

Niet om wie hij is, maar om zijn wonderen.

Daar kun je je best iets bij voorstellen:

Jezus’ wonderen maken hem een interessante verschijning.

 

dia 11 – (afbeelding weg)

Maar Jezus wil liefde.

Hij wil niet dat je hem aanbidt omdat hij zulke geweldige trucs doet.

Hij kan jouw bewondering afdwingen, dat is voor hem geen probleem,

maar dat is precies de verleiding die Jezus in de woestijn kreeg.

Zo wil Jezus het niet.

Hij wil je hart.

Daar is meer voor nodig dan wonderen.

 

dia 12 - rolstoel

Je kunt je afvragen waarom Jezus überhaupt zulke wonderen doet.

Als die wonderen zo afleiden van waar het echt om gaat,

waarom doet Jezus ze dan?

Omdat ze er ook helemaal bij horen!

Als Jezus het heeft over Gods koninkrijk en over bevrijding,

dan is dat niet iets zweverigs voor in een of ander parallel universum.

Het is juist zo tastbaar als het maar kan!

Jezus bevrijdt je niet alleen van zonde,

maar ook van armoede, ziekte, onrecht, enzovoort:

hij stuurt alle kwade machten van deze aarde af.

In zijn wonderen wordt die toekomst al een beetje werkelijkheid.

 

3.    In Jezus’ naam

dia 13 –wij mogen verder met Jezus’ gezag

Wat een gezag!

Jezus heeft de macht alles te veranderen,

alleen maar door het te zeggen!

Maar waar is dat gezag vandaag gebleven?

Dat is het laatste waar ik nog iets over wil zeggen.

 

Jezus geeft zijn gezag namelijk door aan zijn volgelingen!

Dat kom je op allerlei plaatsen in de bijbel tegen.

Bijvoorbeeld Marcus 16, waar het gaat over wonderen,

over tekenen van Gods koninkrijk.

Jezus zegt daar dat zijn volgelingen zulke tekenen in zijn naam zullen doen!

In Johannes 14, 15 en 16 komt het steeds terug:

‘wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.’

Jezus heeft zijn gezag dus aan ons doorgegeven!

Daar vind ik het echt spannend worden!

Wij mogen het goede nieuws van Gods koninkrijk verder brengen,

in de naam, met het gezag, van Jezus.

 

In Jezus’ naam zegenen.

In Jezus’ naam vergeven.

In Jezus’ naam bevrijden.

In Jezus’ naam recht doen.

In Jezus’ naam bidden.

Als we dat doen, dan gebeurt er ook echt wat!

Daarbij is het wel belangrijk bescheiden te blijven,

anders gebeuren er ongelukken.

Dan span je Jezus’ naam voor je eigen karretje…

Besef dat Jezus’ wil en jouw wil niet altijd overeenkomen.

 

dia 14 – Gods koninkrijk wordt werkelijkheid (licht)

Als we op een goede manier met dat gezag van Jezus omgaan,

dan zie je de toekomst, de hemel, vandaag op aarde al doorbreken.

Ik geloof dat als wij hier samen zijn in Jezus’ naam,

dat hier veel meer kan gebeuren dan in de synagogen van de schriftgeleerden:

het kan zomaar gebeuren dat Jezus je aanraakt

en dat hij het kwaad uit je leven verdrijft,

door de woorden die we hier spreken.

Ik geloof dat we elkaar heel wat te vertellen hebben

over wat God in jouw leven doet,

over hoe Jezus jouw Redder is.

Ik  geloof dat als we naar buiten gaan met het goede nieuws van het koninkrijk,

dat we het dan ook werkelijkheid zien worden, gewoon, hier, in Zaandam!

Want waar 2 of 3 samen zijn in Jezus’ naam,

daar is hij in ons midden.

Amen.