Preek - Marcus 8:27-9:1 - LIJDEN MOET

Inleiding

dia 1 - leuk

Het moet wel leuk blijven – toch?

Je wilt best overwerken, je bent de beroerdste niet,

maar het moet wel leuk blijven!

Je wilt best milieuvriendelijker leven, je bent de beroerdste niet,

maar het moet wel leuk blijven!

Je wilt best eens de klaagzang van een vriend uitluisteren,

je bent de beroerdste niet, maar het moet wel leuk blijven!

 

Wij hebben iets met ‘leuk’.

Sommige dingen zijn niet leuk, die moeten nu eenmaal,

je belastingaangifte in orde maken bijvoorbeeld,

dus als je daarmee klaar bent,

ga je snel iets leuks doen – dat heb je dan wel verdiend.

 

Maar hoe zit dat met geloven in Jezus?

Er is niemand die je daartoe dwingt,

je moet niet nu eenmaal geloven,

dus kan het maar beter leuk zijn!

Ook in de kerk moet het wel leuk blijven:

je wilt straks met een goed gevoel weer naar huis.

 

dia 2 – lijden moet / Marcus 8-9

Ik ben bang dat ik dan vandaag de spelbederver ben…

Of eigenlijk niet ik, maar Jezus.

Want we gaan luisteren naar woorden van Jezus

over dat volgeling van Jezus zijn echt niet altijd leuk is.

Wie Jezus volgt, moet zichzelf aan de kant zetten.

Dat is niet perse leuk…

Toch zit er wel degelijk goed nieuws in,

en ik hoop dat je dat vandaag ook gaat ontdekken.

Laten we luisteren naar de woorden van Jezus

uit Marcus 8:27-9:1 – vanuit het thema ‘lijden moet.’

 

1.    Het keerpunt

dia 3 – tussenconclusie: Jezus, de messias

Het bijbelboek Marcus heeft 16 hoofdstukken.

Dat betekent dat het gedeelte dat we net lazen precies halverwege Marcus is.

Dat is niet zomaar een leuk (heb je hem weer) wetenswaardig feitje,

maar is in dit geval echt van betekenis:

dit gedeelte is het keerpunt van het bijbelboek.

Je hebt vóór en ná dit gedeelte – en dat maakt een groot verschil.

Net als een boek of film die lekker voortkabbelt, maar dan een wending krijgt.

Dát moment is het slot van Marcus 8 en het begin van Marcus 9.

 

Tot nog toe vertelt Marcus over de opmars van Jezus.

Als Marcus begint, in Marcus 1, heeft nog niemand van Jezus gehoord.

Nou ja, zijn ouders, en natuurlijk zijn er meer mensen die Jezus kennen,

maar voor hen is hij gewoon de timmerman – niets bijzonders.

Tot Marcus 1 leeft Jezus in de anonimiteit, maar dát verandert.

Jezus wordt gedoopt en verzamelt een groep volgers om zich heen.

Samen trekken ze rond in het noorden van Israël,

en daar blijkt Jezus veel meer dan een timmerman te zijn.

Jezus geneest, Jezus drijft demonen uit, hij wekt zelfs een dood meisje op.

Jezus geeft de mensen te eten, op Jezus’ bevel gaat een storm liggen,

en als Jezus vertelt wil  niemand daar iets van missen.

 

Dat gaat nu al 8 hoofdstukken zo door,

dus inmiddels wordt het tijd de conclusie te trekken: wie is Jezus eigenlijk?

Jezus zelf begint erover:

‘jongens, jullie lopen nu een behoorlijke tijd met mij mee,

jullie volgen mij overal en hebben alles gezien wat ik heb gedaan.

Ik weet dat de mensen over mij praten, zich afvragen wie ik ben,

maar wat denken jullie? Wie ben ik?’

 

dia 4 - checklist

Daar hoeven Jezus’ leerlingen niet lang over na te denken.

Namens de groep antwoordt Petrus: ‘u bent de messias.’

Na alles wat ze Jezus hebben zien doen, is het glashelder:

Jezus is niet de zoveelste profeet –wat de meeste mensen nog wel denken-

Jezus is degene die door de profeten is aangekondigd.

Als je Marcus 1-8 doorleest, is het bijna een checklist:

de messias laat blinden zien – check,

de messias laat verlamden lopen – check,

de messias heeft de geest van God – check,

en ga zo maar door.

Petrus trekt de conclusie –de tussenconclusie van het  boek Marcus-:

Jezus is de messias.

 

dia 5 – op naar de overwinning?

Dan is direct de vraag: hoe zal het verder gaan?

Daar hebben de leerlingen best hun ideeën over:

de opmars van Jezus zal verder gaan.

Tot nog toe zijn ze in het noorden van Israël gebleven,

maar het wordt tijd om naar Jeruzalem te gaan,

om ook daar campagne te voeren voor Jezus.

Het wordt een overwinningstocht – dat kan niet missen.

De profeten hebben de overwinning al voorspeld,

en nu mogen zij, Jezus’ vrienden van het eerste uur,

meedoen in de overwinningsbeweging van Jezus.

Zeg maar dag Herodes, zeg maar dag Romeinen,

zeg maar dag Sanhedrin en schriftgeleerden:

jullie kunnen inpakken - Jezus komt eraan!

 

dia 6 - uitbreiden

Dat klinkt best leuk – om het maar weer zo te zeggen.

Wie wil er nu geen deel uitmaken van een overwinningsbeweging?

Je werkt toch ook liever voor een bedrijf dat steeds verder uitbreidt

en langzaam maar zeker de hele wereld verovert,

dan voor een bedrijf dat zich voortsukkelt van ontslagronde naar ontslagronde?

Ik snap die leerlingen van Jezus helemaal:

nu is het tijd om door te pakken – op naar de overwinning!

 

2.    Lijden moet

dia 7 – Jezus moet lijden

Veel tijd om in die overwinningsroes te blijven hangen geeft Jezus niet.

Nu zijn vrienden de –terechte!- conclusie hebben getrokken dát hij de messias is,

wordt het tijd om duidelijk te maken hóe Jezus messias is.

‘Hij begon hun te leren’, zegt Marcus,

‘dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden,

verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden.’

 

Het is moeilijk om de impact van deze woorden op Jezus’ vrienden te overdrijven.

Ze hadden verwacht dat ze nu met Jezus plannen zouden gaan maken

over hoe ze Jeruzalem en de rest van de wereld zouden veroveren.

De leerlingen hebben al hun kaarten op Jezus gezet.

En nu zegt Jezus dat hij zal sterven?! Dat kán niet!

Ze zijn in totale shock, en horen niet eens meer dat Jezus zegt dat hij zal opstaan.

‘Jezus zal sterven, Jezus zal sterven’ –

dat is het enige wat blijft nadreunen in hun hoofd.

 

dia 8 - stekker

Voor christenen is het verhaal superbekend:

Jezus is inderdaad gestorven – en weer opgestaan.

Maar in de tijd van Jezus was er niemand die daar rekening mee hield.

Het is alsof Google,

dat bedrijf dat alles van ons weet en waar we niet meer zonder kunnen,

zegt: ‘het is mooi geweest.

Vanaf volgende week trekken we de stekkers uit al onze computers.’

Dat wordt een totale catastrofe!

 

dia 9 – (afbeelding weg)

Het is dus niet zo gek dat Petrus ingrijpt:

‘no way, Jezus, ben je helemaal gek geworden?

Jij bent de messias!

Jij bent het die alles moet rechtzetten,

jij bent onze laatste hoop.

Jij mag hier niet aan onderdoor gaan, Jezus, je moet sterk blijven!

Doe niet zo somber, geef niet op:

nog even en de wereld ligt aan je voeten!’

 

Klinkt als een goede peptalk van Petrus,

maar Jezus reageert vernietigend: ‘ga terug, Satan!’

Want Jezus vind het ook niet leuk om te moeten sterven –

als hij er onderuit zou kunnen komen, dan zou hij dat doen.

Maar de enige manier om er onderuit te komen,

is zijn missie opgeven, is Gods reddingsplan opgeven,

is Satan zijn zin geven - daarom deze felle uithaal.

 

Jezus is ook niet maar wat aan het somberen.

Het is niet dat hij twijfelt of het hem wel zal lukken.

Het is ook niet dat Jezus in de toekomst kijkt,

en ziet dat zijn overwinningstocht gedwarsboomd wordt.

Nee, Jezus is volstrekt duidelijk: hij móet lijden.

Jezus’ lijden en sterven is geen domme pech

het is geen lelijke kink in de kabel:

dit is  vanaf het allereerste begin het plan geweest!

Juist door te lijden en te sterven

is Jezus de werkelijke messias van Israël,

de werkelijke verlosser van de hele wereld.

Zijn kruis wordt zijn troon.

 

Als je christen bent, dan volg je deze Jezus.

Niet de Jezus van de snelle overwinning,

maar een gekruisigde Jezus.

Geen held, maar een mislukkeling.

Niet iemand die voor zichzelf opkomt,

maar iemand die zich geweldloos overgeeft.

Juist het kruis maakt Jezus wie hij is.

 

dia 10 – jij in Jezus’ spoor

Alsof dat nog niet genoeg is, gaat Jezus vrolijk verder:

‘als jullie mij willen blijven volgen,

besef dan wel dat ik niet de enige ben die moet lijden.

Dan is niet alleen mijn weg een kruisweg,

maar moet ook jij in mijn spoor jouw kruis dragen.

Als je mij volgt, dan moet ook jij je leven verliezen.’

Wie graag wil dat het allemaal leuk blijft, die haakt hier af.

Jezus is hier heel radicaal, geen lieve feel good Jezus.

Nee: als je Jezus wilt volgen, moet je jezelf aan de kant zetten.

 

Even een misverstand rechtzetten:

als Jezus zegt dat wie hem wil volgen, zijn kruis op zich moet nemen,

dan bedoelt Jezus daar niet iets mee als: ‘elk huisje heeft zijn kruisje’.

Dat is prachtige tegeltjeswijsheid,

maar heeft helemaal niets met deze uitspraak van Jezus te maken.

Het gaat hier namelijk niet om lijden dat je overkomt:

het gaat hier om een kruis dat je kunt oppakken – of laten liggen.

 

dia 11 - bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer, een Duitse theoloog die zich in WOII tegen Hitler verzette,

en dat verzet met de dood moest bekopen,

schrijft in zijn boek ‘Navolging’ dat kruisdragen dát lijden is

dat volgt uit de gebondenheid aan Christus alleen:

het is lijden óm het christen zijn.

Voor Bonhoeffer was dat niet alleen maar mooie theorie.

Bonhoeffer moest niets van Hitler en het nazisme hebben,

en had de hele oorlog kunnen ontvluchten.

In 1939 gaf hij les aan universiteiten in Amerika,

en daar had hij kunnen blijven – dat was ook het plan.

Maar Bonhoeffer kwam in gewetensnood: hij moest in Duitsland zijn.

Hij werd actief in het verzet, en werd op 9 april 1945 opgehangen wegens hoogverraad.

 

dia 12 - corona

Dát is je kruis opnemen, jezelf verloochenen.

Je geeft je veilige plek op om Jezus te volgen.

Nog een voorbeeld: stel, het corona-virus gaat echt serieus om zich heen slaan.

Wie gaan er dan voor de patiënten zorgen?

Je kunt denken: ‘mij niet gezien, veel te gevaarlijk.’

Maar je kunt het ook zien als een kruis dat je mag opnemen:

patiënten hebben liefde en verzorging nodig –

die laat je toch niet in de steek?

 

Ja, daar zitten risico’s aan vast.

Maar dat is ook het hele idee als Jezus het heeft over ‘je leven verliezen’.

Hij zegt er ook iets bij:

‘wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.’

Je kruis opnemen is een manier van leven

waar je niet gefocust bent op de vraag:

‘hoe wordt mijn leven zo mooi mogelijk.’

En juist dan, zegt Jezus, zul je het leven vinden.

 

dia 13 – (afbeelding weg)

Dat klinkt gek: wie níet zoekt, zal vinden.

Maar dat gaat voor wel meer dingen op.

Als je heel hard probeert een goede indruk op iemand achter te laten,

dan is dat gedoemd te mislukken.

Ben je daar niet mee bezig, dan kom je veel zekerder over.

Zo is het met leven ook:

als je het krampachtig probeert vast te houden, dan raak je het kwijt,

maar als je je kruis opneemt, dan vind je het.

Dat is het goede nieuws van dit bijbelgedeelte!

Nee, ‘leuk’ is het niet,

maar je krijgt ook nergens de indruk dat Jezus diepongelukkig was:

hij had iets dat veel beter was dan ‘leuk’.

 

Je zou nog kunnen denken:

‘ja, maar inmiddels is Jezus opgestaan.

De tijd van overwinning is toch aangebroken?’

En ja: Jezus zegt zelf dat sommigen die daar om Jezus heen staan,

niet zullen sterven voor ze de komst van het koninkrijk hebben meegemaakt.

Hoogstwaarschijnlijk doelt Jezus daarmee

op dat na Pinksteren het evangelie razendsnel de wereld over gaat.

Maar: de weg naar die overwinning gaat altijd langs het kruis.

Van een kerk waar we het allemaal zo leuk mogelijk houden, gaat niets uit.

Maar een kerk die het durft om kruis te dragen,

om met buitengewone liefde naar buiten te gaan, die trekt mensen naar Jezus!

 

3.    Jouw kruis

dia 14 – de rustplek

Daarom wil ik jullie een vraag meegeven,

om deze week eens over na te denken.

De vraag is deze: welk kruis mag jij van Jezus opnemen?

Ik realiseer me dat dat geen makkelijke vraag is,

voor mijzelf heb ik het antwoord erop ook nog niet gevonden,

maar denk er deze week eens over na: welk kruis mag jij opnemen?

 

Ter inspiratie nog 1 verhaal:

Ik las in de krant over een initiatief, De Rustplek, in Amersfoort

om daklozen voor een korte tijd op te vangen.

Mensen belanden om allerlei redenen op straat

en hebben vervolgens met lange wachtlijsten te maken.

De Rustplek regelt gastgezinnen,

waar daklozen tijdelijk onderdak kunnen krijgen,

tot er een duurzame oplossing gevonden is.

In het artikel vertelt een stel met jonge kinderen

dat ze binnenkort al hun 18e gast via De Rustplek in huis krijgen.

‘Gastvrijheid stond bij ons altijd hoog in het vaandel,

dat heb ik van huis uit meegekregen.

Het hoort bij mijn geloof.’

 

Dat kan zo’n kruis zijn om op te nemen.

Hoe jij dat kunt doen – daar mag je zelf over nadenken.

Maar sluit je niet op in jouw veilige wereldje –

zoek naar waar jij liefde kunt brengen.

En vind zo het leven!

Amen.

Marcus 8:27-9:1 - LIJDEN MOET

Inleiding

dia 1 - leuk

Het moet wel leuk blijven – toch?

Je wilt best overwerken, je bent de beroerdste niet,

maar het moet wel leuk blijven!

Je wilt best milieuvriendelijker leven, je bent de beroerdste niet,

maar het moet wel leuk blijven!

Je wilt best eens de klaagzang van een vriend uitluisteren,

je bent de beroerdste niet, maar het moet wel leuk blijven!

 

Wij hebben iets met ‘leuk’.

Sommige dingen zijn niet leuk, die moeten nu eenmaal,

je belastingaangifte in orde maken bijvoorbeeld,

dus als je daarmee klaar bent,

ga je snel iets leuks doen – dat heb je dan wel verdiend.

 

Maar hoe zit dat met geloven in Jezus?

Er is niemand die je daartoe dwingt,

je moet niet nu eenmaal geloven,

dus kan het maar beter leuk zijn!

Ook in de kerk moet het wel leuk blijven:

je wilt straks met een goed gevoel weer naar huis.

 

dia 2 – lijden moet / Marcus 8-9

Ik ben bang dat ik dan vandaag de spelbederver ben…

Of eigenlijk niet ik, maar Jezus.

Want we gaan luisteren naar woorden van Jezus

over dat volgeling van Jezus zijn echt niet altijd leuk is.

Wie Jezus volgt, moet zichzelf aan de kant zetten.

Dat is niet perse leuk…

Toch zit er wel degelijk goed nieuws in,

en ik hoop dat je dat vandaag ook gaat ontdekken.

Laten we luisteren naar de woorden van Jezus

uit Marcus 8:27-9:1 – vanuit het thema ‘lijden moet.’

 

1.    Het keerpunt

dia 3 – tussenconclusie: Jezus, de messias

Het bijbelboek Marcus heeft 16 hoofdstukken.

Dat betekent dat het gedeelte dat we net lazen precies halverwege Marcus is.

Dat is niet zomaar een leuk (heb je hem weer) wetenswaardig feitje,

maar is in dit geval echt van betekenis:

dit gedeelte is het keerpunt van het bijbelboek.

Je hebt vóór en ná dit gedeelte – en dat maakt een groot verschil.

Net als een boek of film die lekker voortkabbelt, maar dan een wending krijgt.

Dát moment is het slot van Marcus 8 en het begin van Marcus 9.

 

Tot nog toe vertelt Marcus over de opmars van Jezus.

Als Marcus begint, in Marcus 1, heeft nog niemand van Jezus gehoord.

Nou ja, zijn ouders, en natuurlijk zijn er meer mensen die Jezus kennen,

maar voor hen is hij gewoon de timmerman – niets bijzonders.

Tot Marcus 1 leeft Jezus in de anonimiteit, maar dát verandert.

Jezus wordt gedoopt en verzamelt een groep volgers om zich heen.

Samen trekken ze rond in het noorden van Israël,

en daar blijkt Jezus veel meer dan een timmerman te zijn.

Jezus geneest, Jezus drijft demonen uit, hij wekt zelfs een dood meisje op.

Jezus geeft de mensen te eten, op Jezus’ bevel gaat een storm liggen,

en als Jezus vertelt wil  niemand daar iets van missen.

 

Dat gaat nu al 8 hoofdstukken zo door,

dus inmiddels wordt het tijd de conclusie te trekken: wie is Jezus eigenlijk?

Jezus zelf begint erover:

‘jongens, jullie lopen nu een behoorlijke tijd met mij mee,

jullie volgen mij overal en hebben alles gezien wat ik heb gedaan.

Ik weet dat de mensen over mij praten, zich afvragen wie ik ben,

maar wat denken jullie? Wie ben ik?’

 

dia 4 - checklist

Daar hoeven Jezus’ leerlingen niet lang over na te denken.

Namens de groep antwoordt Petrus: ‘u bent de messias.’

Na alles wat ze Jezus hebben zien doen, is het glashelder:

Jezus is niet de zoveelste profeet –wat de meeste mensen nog wel denken-

Jezus is degene die door de profeten is aangekondigd.

Als je Marcus 1-8 doorleest, is het bijna een checklist:

de messias laat blinden zien – check,

de messias laat verlamden lopen – check,

de messias heeft de geest van God – check,

en ga zo maar door.

Petrus trekt de conclusie –de tussenconclusie van het  boek Marcus-:

Jezus is de messias.

 

dia 5 – op naar de overwinning?

Dan is direct de vraag: hoe zal het verder gaan?

Daar hebben de leerlingen best hun ideeën over:

de opmars van Jezus zal verder gaan.

Tot nog toe zijn ze in het noorden van Israël gebleven,

maar het wordt tijd om naar Jeruzalem te gaan,

om ook daar campagne te voeren voor Jezus.

Het wordt een overwinningstocht – dat kan niet missen.

De profeten hebben de overwinning al voorspeld,

en nu mogen zij, Jezus’ vrienden van het eerste uur,

meedoen in de overwinningsbeweging van Jezus.

Zeg maar dag Herodes, zeg maar dag Romeinen,

zeg maar dag Sanhedrin en schriftgeleerden:

jullie kunnen inpakken - Jezus komt eraan!

 

dia 6 - uitbreiden

Dat klinkt best leuk – om het maar weer zo te zeggen.

Wie wil er nu geen deel uitmaken van een overwinningsbeweging?

Je werkt toch ook liever voor een bedrijf dat steeds verder uitbreidt

en langzaam maar zeker de hele wereld verovert,

dan voor een bedrijf dat zich voortsukkelt van ontslagronde naar ontslagronde?

Ik snap die leerlingen van Jezus helemaal:

nu is het tijd om door te pakken – op naar de overwinning!

 

2.    Lijden moet

dia 7 – Jezus moet lijden

Veel tijd om in die overwinningsroes te blijven hangen geeft Jezus niet.

Nu zijn vrienden de –terechte!- conclusie hebben getrokken dát hij de messias is,

wordt het tijd om duidelijk te maken hóe Jezus messias is.

‘Hij begon hun te leren’, zegt Marcus,

‘dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden,

verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden.’

 

Het is moeilijk om de impact van deze woorden op Jezus’ vrienden te overdrijven.

Ze hadden verwacht dat ze nu met Jezus plannen zouden gaan maken

over hoe ze Jeruzalem en de rest van de wereld zouden veroveren.

De leerlingen hebben al hun kaarten op Jezus gezet.

En nu zegt Jezus dat hij zal sterven?! Dat kán niet!

Ze zijn in totale shock, en horen niet eens meer dat Jezus zegt dat hij zal opstaan.

‘Jezus zal sterven, Jezus zal sterven’ –

dat is het enige wat blijft nadreunen in hun hoofd.

 

dia 8 - stekker

Voor christenen is het verhaal superbekend:

Jezus is inderdaad gestorven – en weer opgestaan.

Maar in de tijd van Jezus was er niemand die daar rekening mee hield.

Het is alsof Google,

dat bedrijf dat alles van ons weet en waar we niet meer zonder kunnen,

zegt: ‘het is mooi geweest.

Vanaf volgende week trekken we de stekkers uit al onze computers.’

Dat wordt een totale catastrofe!

 

dia 9 – (afbeelding weg)

Het is dus niet zo gek dat Petrus ingrijpt:

‘no way, Jezus, ben je helemaal gek geworden?

Jij bent de messias!

Jij bent het die alles moet rechtzetten,

jij bent onze laatste hoop.

Jij mag hier niet aan onderdoor gaan, Jezus, je moet sterk blijven!

Doe niet zo somber, geef niet op:

nog even en de wereld ligt aan je voeten!’

 

Klinkt als een goede peptalk van Petrus,

maar Jezus reageert vernietigend: ‘ga terug, Satan!’

Want Jezus vind het ook niet leuk om te moeten sterven –

als hij er onderuit zou kunnen komen, dan zou hij dat doen.

Maar de enige manier om er onderuit te komen,

is zijn missie opgeven, is Gods reddingsplan opgeven,

is Satan zijn zin geven - daarom deze felle uithaal.

 

Jezus is ook niet maar wat aan het somberen.

Het is niet dat hij twijfelt of het hem wel zal lukken.

Het is ook niet dat Jezus in de toekomst kijkt,

en ziet dat zijn overwinningstocht gedwarsboomd wordt.

Nee, Jezus is volstrekt duidelijk: hij móet lijden.

Jezus’ lijden en sterven is geen domme pech

het is geen lelijke kink in de kabel:

dit is  vanaf het allereerste begin het plan geweest!

Juist door te lijden en te sterven

is Jezus de werkelijke messias van Israël,

de werkelijke verlosser van de hele wereld.

Zijn kruis wordt zijn troon.

 

Als je christen bent, dan volg je deze Jezus.

Niet de Jezus van de snelle overwinning,

maar een gekruisigde Jezus.

Geen held, maar een mislukkeling.

Niet iemand die voor zichzelf opkomt,

maar iemand die zich geweldloos overgeeft.

Juist het kruis maakt Jezus wie hij is.

 

dia 10 – jij in Jezus’ spoor

Alsof dat nog niet genoeg is, gaat Jezus vrolijk verder:

‘als jullie mij willen blijven volgen,

besef dan wel dat ik niet de enige ben die moet lijden.

Dan is niet alleen mijn weg een kruisweg,

maar moet ook jij in mijn spoor jouw kruis dragen.

Als je mij volgt, dan moet ook jij je leven verliezen.’

Wie graag wil dat het allemaal leuk blijft, die haakt hier af.

Jezus is hier heel radicaal, geen lieve feel good Jezus.

Nee: als je Jezus wilt volgen, moet je jezelf aan de kant zetten.

 

Even een misverstand rechtzetten:

als Jezus zegt dat wie hem wil volgen, zijn kruis op zich moet nemen,

dan bedoelt Jezus daar niet iets mee als: ‘elk huisje heeft zijn kruisje’.

Dat is prachtige tegeltjeswijsheid,

maar heeft helemaal niets met deze uitspraak van Jezus te maken.

Het gaat hier namelijk niet om lijden dat je overkomt:

het gaat hier om een kruis dat je kunt oppakken – of laten liggen.

 

dia 11 - bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer, een Duitse theoloog die zich in WOII tegen Hitler verzette,

en dat verzet met de dood moest bekopen,

schrijft in zijn boek ‘Navolging’ dat kruisdragen dát lijden is

dat volgt uit de gebondenheid aan Christus alleen:

het is lijden óm het christen zijn.

Voor Bonhoeffer was dat niet alleen maar mooie theorie.

Bonhoeffer moest niets van Hitler en het nazisme hebben,

en had de hele oorlog kunnen ontvluchten.

In 1939 gaf hij les aan universiteiten in Amerika,

en daar had hij kunnen blijven – dat was ook het plan.

Maar Bonhoeffer kwam in gewetensnood: hij moest in Duitsland zijn.

Hij werd actief in het verzet, en werd op 9 april 1945 opgehangen wegens hoogverraad.

 

dia 12 - corona

Dát is je kruis opnemen, jezelf verloochenen.

Je geeft je veilige plek op om Jezus te volgen.

Nog een voorbeeld: stel, het corona-virus gaat echt serieus om zich heen slaan.

Wie gaan er dan voor de patiënten zorgen?

Je kunt denken: ‘mij niet gezien, veel te gevaarlijk.’

Maar je kunt het ook zien als een kruis dat je mag opnemen:

patiënten hebben liefde en verzorging nodig –

die laat je toch niet in de steek?

 

Ja, daar zitten risico’s aan vast.

Maar dat is ook het hele idee als Jezus het heeft over ‘je leven verliezen’.

Hij zegt er ook iets bij:

‘wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.’

Je kruis opnemen is een manier van leven

waar je niet gefocust bent op de vraag:

‘hoe wordt mijn leven zo mooi mogelijk.’

En juist dan, zegt Jezus, zul je het leven vinden.

 

dia 13 – (afbeelding weg)

Dat klinkt gek: wie níet zoekt, zal vinden.

Maar dat gaat voor wel meer dingen op.

Als je heel hard probeert een goede indruk op iemand achter te laten,

dan is dat gedoemd te mislukken.

Ben je daar niet mee bezig, dan kom je veel zekerder over.

Zo is het met leven ook:

als je het krampachtig probeert vast te houden, dan raak je het kwijt,

maar als je je kruis opneemt, dan vind je het.

Dat is het goede nieuws van dit bijbelgedeelte!

Nee, ‘leuk’ is het niet,

maar je krijgt ook nergens de indruk dat Jezus diepongelukkig was:

hij had iets dat veel beter was dan ‘leuk’.

 

Je zou nog kunnen denken:

‘ja, maar inmiddels is Jezus opgestaan.

De tijd van overwinning is toch aangebroken?’

En ja: Jezus zegt zelf dat sommigen die daar om Jezus heen staan,

niet zullen sterven voor ze de komst van het koninkrijk hebben meegemaakt.

Hoogstwaarschijnlijk doelt Jezus daarmee

op dat na Pinksteren het evangelie razendsnel de wereld over gaat.

Maar: de weg naar die overwinning gaat altijd langs het kruis.

Van een kerk waar we het allemaal zo leuk mogelijk houden, gaat niets uit.

Maar een kerk die het durft om kruis te dragen,

om met buitengewone liefde naar buiten te gaan, die trekt mensen naar Jezus!

 

3.    Jouw kruis

dia 14 – de rustplek

Daarom wil ik jullie een vraag meegeven,

om deze week eens over na te denken.

De vraag is deze: welk kruis mag jij van Jezus opnemen?

Ik realiseer me dat dat geen makkelijke vraag is,

voor mijzelf heb ik het antwoord erop ook nog niet gevonden,

maar denk er deze week eens over na: welk kruis mag jij opnemen?

 

Ter inspiratie nog 1 verhaal:

Ik las in de krant over een initiatief, De Rustplek, in Amersfoort

om daklozen voor een korte tijd op te vangen.

Mensen belanden om allerlei redenen op straat

en hebben vervolgens met lange wachtlijsten te maken.

De Rustplek regelt gastgezinnen,

waar daklozen tijdelijk onderdak kunnen krijgen,

tot er een duurzame oplossing gevonden is.

In het artikel vertelt een stel met jonge kinderen

dat ze binnenkort al hun 18e gast via De Rustplek in huis krijgen.

‘Gastvrijheid stond bij ons altijd hoog in het vaandel,

dat heb ik van huis uit meegekregen.

Het hoort bij mijn geloof.’

 

Dat kan zo’n kruis zijn om op te nemen.

Hoe jij dat kunt doen – daar mag je zelf over nadenken.

Maar sluit je niet op in jouw veilige wereldje –

zoek naar waar jij liefde kunt brengen.

En vind zo het leven!

Amen.