Preek - Matteüs 5b - VOLMAAKT

Inleiding

Ik ben niet perfect.

Als je me kent, dan wist je dat al.

Zo schokkend is dat ook niet: ik ken niemand die perfect is.

Maar ik zou wel graag perfect willen zijn – ik ben een perfectionist.

Ik herken me wel in de slogan van Mercedes-Benz: Das Beste oder nichts.

En dat is een handicap!

 

Ik ben niet snel tevreden: voor een zesje doe ik het niet, geef mij maar een acht!

Gelukkig ligt de tijd van toetsen achter me

en krijg ik voor mijn preken geen cijfers:

dat zou alleen maar verlammend werken.

Maar ja, dan haal ik het in mijn hoofd

om me, naast mijn werk in de kerk, te ontwikkelen tot programmeur…

En dat betekent: tóch weer examens.

Een dikke maand geleden was het zover:

op een grauw en uitgestorven campusterrein in Diemen

mocht ik gaan bewijzen dat ik een certificaat verdiende.

Ik had me tot in de puntjes voorbereid,

de theorie keer op keer gerepeteerd, 5 oefenexamens gemaakt,

niets aan het toeval overgelaten.

En ik ben geslaagd – maar ruim was het niet…

Ik merk dat ik begin te leren accepteren dat ik niet perfect ben.

Ergens knaagde het nog wel aan me,

maar ik was toch vooral blij dat ik dit examen in de eerste poging gehaald had.

Ik hoef niet perfect te zijn!

 

Tja, en dan lees ik wat Jezus zegt Matteüs 5…

Vers 48: ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’

Moet ik dan wél perfect zijn?!

Is voor God alleen een 10 goed genoeg?!

Wat móet je hiermee?

Wat wil Jezus tegen jou zeggen?

Vandaag wil ik met je op zoek naar antwoorden op die vragen.

 

1.   Volmaakt, ik?!

Jezus spreekt die woorden uit in het 2e blok van zijn eerste grote hoorcollege,

die ook bekend staat als de bergrede.

In heel Israël is Jezus het gesprek van de dag,

en velen zijn naar het anders zo verguisde Galilea gegaan

om daar een glimp van deze bijzondere rabbi op te vangen.

Inmiddels vragen ze zich af waar ze toch aan begonnen zijn.

Ze snakten naar ruimte, vrijheid, en gewoon een beetje geluk,

en hoopten dat bij Jezus te vinden.

Was dat nou te veel gevraagd?

Het lijkt van wel, want Jezus gaat er met de zweep overheen.

De mensen vonden al die regels van de Farizeeën al zo moeilijk,

maar Jezus legt de lat helemaal torenhoog!

 

‘Dacht je dat je er was als je geen moord pleegt?

Welnee, dat is maar een begin!

Nee hoor, ik zeg je, alleen al als je denkt “ik kan die vent wel schieten”,

dan ben je net zo schuldig.’

By the way: dit is  heel brutaal van Jezus.

Als profeten iets namens God zeggen, dan zeggen ze: ‘zo spreekt de Heer.’

Maar bij Jezus is het ‘ík zeg jullie’ –

waarmee hij zichzelf als dé wetsautoriteit neerzet.

‘O, en denk niet,’ vervolgt Jezus, ‘dat het wel meevalt:

het brengt je in het vuur van de Gehenna.

Oef… klinkt alsof we allemaal bezig zijn met een enkeltje hel!

 

Is er misschien iemand die kan ingrijpen,

voor dit helemaal uit de hand loopt?

Maar iedereen luistert ademloos, en Jezus gaat verder:

‘Dacht je dat je er was als je geen overspel pleegt?

Houd toch op!

Als je alleen al kijkt naar andere vrouwen, of mannen,

wegdroomt, en fantaseert hoe het zou zijn een relatie met diegene te hebben,

dan ben jij net zo goed een overspelige!

Nee, merk je dat je oog je in verleiding brengt, amputeer het dan!’

Ik zou zeggen: don’t try this at home.

Het zou een bloedbad worden!

 

Jezus gaat maar door:

‘Wees altijd eerlijk.

Verzet je niet tegen wie kwaad doet.

Keer de andere wang toe.

Heb niet alleen vriendelijke mensen lief, maar ook je vijand.’

Het zijn allemaal goede regels, daar niet van.

De wereld zou er een fantastische plek van worden.

Maar het klinkt zo onhaalbaar…

Alsof je perfect moet zijn.

Alsof je volmaakt moet zijn…

O, wacht, dat is dus precies wat Jezus zegt.

‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’

Het doet denken aan Leviticus 19:2:

‘Wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig.’

Hoe onmogelijk wil je het hebben?

 

Zoals gezegd: ik ben juist aan het leren dat ik niet perfect hoef te zijn.

Want perfectionisme is geen goede eigenschap…

Wat een ellende, als het nooit goed genoeg is wat je doet.

Nooit kun je tevreden zijn, want het kan altijd beter.

Het enige wat je nog kunt is doen alsof…

Je beter voordoen dan je bent, en zorgvuldig je imperfecties verstoppen.

 

Vorige week zei ik nog: durf zwak te zijn!

Maar wekt deze oproep van Jezus niet het tegenovergestelde in de hand?

Op die oproep, ‘wees volmaakt’, kun je op 2 manieren reageren.

Je kúnt buiten je schoenen gaan lopen,

als je denkt dat jij inmiddels toch wel volmaakt bent.

En wee degene die kritiek op jou durft te hebben, want jij bent volmaakt!

Maar bij de meeste mensen zal toch de moed hen in de schoenen zakken:

‘Volmaakt? Ik?! Dat gaat hem niet worden…’

 

2.   Volmaakt zijn

Ik geloof niet dat het Jezus’ bedoeling is je wanhopig te maken.

Maar wat dan wel?

Ik heb 4 dingen gevonden die mij helpen Jezus beter te begrijpen,

en die geef ik graag aan je door.

Het laatste wat ik daarmee wil is de woorden van Jezus onschadelijk maken.

In de loop van de tijd zijn er heel wat pogingen gedaan

om onder deze woorden van Jezus uit te komen.

Het lijkt me beter

te accepteren dat Jezus dingen zegt die niet in mijn straatje passen.

Vanuit die houding wil ik je 4 dingen meegeven.

 

Eén: met regels ben je er niet.

In vers 20 doet Jezus een stevige uitspraak over de beroepsgelovigen van toen:

‘als jullie gerechtigheid niet groter is

dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën,

zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.’

De mensen daar op de berg hebben juist bewondering voor hen:

als er dan toch mensen perfect zijn,

dan komen de schriftgeleerden en Farizeeën er het dichtst bij.

Maar Jezus’ oordeel is vernietigend:

‘Ze zijn goed in regels maken en zich er daarna aan houden, maar meer is het niet.

Het ziet er misschien indrukwekkend uit,

maar ze zijn drukker met de regels dan met God.’

En dan komt Jezus met zíjn uitleg van Gods geboden,

en wordt duidelijk dat zelfs de Farizeeën daar niets van bakken.

Je moet de woorden van Jezus dan ook niet zien als nog weer extra regels,

die je dan weer kunt afvinken als je maar goed je best doen.

Dan ben je niets verder gekomen dan de Farizeeën.

Volmaakt worden gaat niet om je aan de regels houden!

 

Wat dan wel?

Dat is twee: de Vader is volmaakt.

Volmaakt zijn is geen kwestie van je netjes aan de regels houden,

maar van lijken op je Vader in de hemel!

Híj is volmaakt en het is de bedoeling dat jij op hem lijkt,

‘want dan’, zegt Jezus, ‘zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.’

Dat was altijd al de bedoeling – zelfs toen we nog niet eens bestonden.

Het staat in Genesis 1, vlak voordat God de eerste mensen maakt:

‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.’

Je bent niet gemaakt om je aan de regels te houden,

maar om op God zélf te lijken!

Dat is wat Jezus hier zegt: word als je Vader.

Mooi trouwens dat Jezus zonder enige reserve

van zijn Vader zegt dat hij ook onze Vader is!

 

Of het daar makkelijker van wordt, is een ander verhaal:

wie lijkt er nou op de Vader?

Dat is drie: Jezus lijkt op de Vader!

In vers 17 zegt Jezus: ‘ik ben niet gekomen om de Wet en de Profeten af te schaffen,

maar om ze tot vervulling te brengen.’

Een lastig woord: ‘vervulling,’ wat is dat?

Een wens kan ‘in vervulling gaan.’

We wensen corona de wereld uit, en hopelijk wordt die wens dit jaar vervuld!

Als iets in vervulling gaat, dan gebeurt het dus.

Zo is het met Jezus ook als hij de wet vervult.

Dat betekent, heel simpel, dat Jezus de wet houdt!

En dan niet op de manier van de Farizeeën, die zich aan de regels hielden,

nee: Jezus houdt zich aan de werkelijke betekenis van de wet:

Jezus lijkt op zijn Vader!

Ja, Jezus legt de lat in dit stukje bergrede heel hoog,

maar daarmee beschrijft hij allereerst zichzelf:

als je wilt weten hoe zo’n leven eruit ziet, kijk dan naar Jezus!

Want nog meer dan over hoe jij moet leven, gaat dit over hoe Jezus leefde.

 

Tegelijk gaat het wel degelijk over jou.

En daarover gaat 4: de opdracht is een belofte.

In oudere bijbelvertalingen stond iets als ‘jullie zullen volmaakt zijn’.

Wij maken daar een opdracht van: ‘wees volmaakt’.

Maar als ik tegen jou zeg: ‘jij zult rijk worden’,

dan is dat geen opdracht, maar dan beloof ik iets

(wat ik misschien beter niet kan beloven).

‘Jullie zullen volmaakt zijn’ is het allebei:

een opdracht, waar je naar moet streven,

maar ook een belofte: je hoeft het niet zelf te doen.

Jezus geeft jou zijn Geest,

zodat je steeds meer op Jezus en de Vader gaat lijken.

In 2 Korintiërs 3 zegt Paulus:

‘Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen,

zullen meer en meer door de Geest van de Heer

naar de luister van dat beeld worden veranderd.’

Gód is het die je volmaakt maakt –

en verwonder je er maar over als je daarvan dingen bij jezelf ziet!

 

3.   Wees volmaakt

Tegelijk blijft helemaal overeind staan: ‘wees volmaakt’.

Een lastige uitspraak, voor perfectionisten en andere mensen…

En tóch houdt Jezus het ons voor!

Wat moet je daarmee?

 

Ik denk 2 dingen.

Eén is: doe niet makkelijk over wat niet goed is.

Jezus houdt je hier een zero tolerance beleid voor –

niet om op anderen toe te passen, maar op jezelf:

Jezus zegt nergens dat je het oog van de ander moet uitrukken…

Dus geen smoesjes meer als: ‘ach ja, ik ben natuurlijk ook niet perfect,’

om daarmee goed te praten wat fout is.

Er zijn geen excuses om niet te leven zoals Jezus zegt –

ik vrees dat we daar veel te makkelijk over denken,

omdat God toch wel van ons houdt.

En het is zo, God houdt van je!, maar gebruik het niet als smoes:

hij wil dat jij volmaakt bent – daar doet hij alles voor!

Want volmaakt ben jij op je mooist.

 

Twee is: groei in liefde voor Jezus.

Het helpt niet om de zweep er nog maar eens over te halen –

daarmee ga je nog niet meer op Jezus lijken.

Wilskracht is niet genoeg om te veranderen.

Kijk maar naar de coronamaatregelen:

keiharde regels veranderen nog geen mensen.

Zo gaat het je ook niet lukken zelf volmaakt te worden.

De enige manier om daarin te groeien, is door te groeien in liefde voor Jezus.

Dus wil jij volmaakt zijn – lééf dan met Jezus,

niet als iemand die je erbij haalt als je hem even nodig hebt,

maar als iemand die altijd dichtbij is en van wie je houdt.

En dat betekent in ieder geval: neem tijd voor hem – want zo werkt liefde!

 

Jezus wil je leven – niet minder.

En hij gáf zijn leven – niet minder.

Hij gaf zijn leven om jou volmaakt te maken!

Amen.

Matteüs 5b - VOLMAAKT

Inleiding

Ik ben niet perfect.

Als je me kent, dan wist je dat al.

Zo schokkend is dat ook niet: ik ken niemand die perfect is.

Maar ik zou wel graag perfect willen zijn – ik ben een perfectionist.

Ik herken me wel in de slogan van Mercedes-Benz: Das Beste oder nichts.

En dat is een handicap!

 

Ik ben niet snel tevreden: voor een zesje doe ik het niet, geef mij maar een acht!

Gelukkig ligt de tijd van toetsen achter me

en krijg ik voor mijn preken geen cijfers:

dat zou alleen maar verlammend werken.

Maar ja, dan haal ik het in mijn hoofd

om me, naast mijn werk in de kerk, te ontwikkelen tot programmeur…

En dat betekent: tóch weer examens.

Een dikke maand geleden was het zover:

op een grauw en uitgestorven campusterrein in Diemen

mocht ik gaan bewijzen dat ik een certificaat verdiende.

Ik had me tot in de puntjes voorbereid,

de theorie keer op keer gerepeteerd, 5 oefenexamens gemaakt,

niets aan het toeval overgelaten.

En ik ben geslaagd – maar ruim was het niet…

Ik merk dat ik begin te leren accepteren dat ik niet perfect ben.

Ergens knaagde het nog wel aan me,

maar ik was toch vooral blij dat ik dit examen in de eerste poging gehaald had.

Ik hoef niet perfect te zijn!

 

Tja, en dan lees ik wat Jezus zegt Matteüs 5…

Vers 48: ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’

Moet ik dan wél perfect zijn?!

Is voor God alleen een 10 goed genoeg?!

Wat móet je hiermee?

Wat wil Jezus tegen jou zeggen?

Vandaag wil ik met je op zoek naar antwoorden op die vragen.

 

1.   Volmaakt, ik?!

Jezus spreekt die woorden uit in het 2e blok van zijn eerste grote hoorcollege,

die ook bekend staat als de bergrede.

In heel Israël is Jezus het gesprek van de dag,

en velen zijn naar het anders zo verguisde Galilea gegaan

om daar een glimp van deze bijzondere rabbi op te vangen.

Inmiddels vragen ze zich af waar ze toch aan begonnen zijn.

Ze snakten naar ruimte, vrijheid, en gewoon een beetje geluk,

en hoopten dat bij Jezus te vinden.

Was dat nou te veel gevraagd?

Het lijkt van wel, want Jezus gaat er met de zweep overheen.

De mensen vonden al die regels van de Farizeeën al zo moeilijk,

maar Jezus legt de lat helemaal torenhoog!

 

‘Dacht je dat je er was als je geen moord pleegt?

Welnee, dat is maar een begin!

Nee hoor, ik zeg je, alleen al als je denkt “ik kan die vent wel schieten”,

dan ben je net zo schuldig.’

By the way: dit is  heel brutaal van Jezus.

Als profeten iets namens God zeggen, dan zeggen ze: ‘zo spreekt de Heer.’

Maar bij Jezus is het ‘ík zeg jullie’ –

waarmee hij zichzelf als dé wetsautoriteit neerzet.

‘O, en denk niet,’ vervolgt Jezus, ‘dat het wel meevalt:

het brengt je in het vuur van de Gehenna.

Oef… klinkt alsof we allemaal bezig zijn met een enkeltje hel!

 

Is er misschien iemand die kan ingrijpen,

voor dit helemaal uit de hand loopt?

Maar iedereen luistert ademloos, en Jezus gaat verder:

‘Dacht je dat je er was als je geen overspel pleegt?

Houd toch op!

Als je alleen al kijkt naar andere vrouwen, of mannen,

wegdroomt, en fantaseert hoe het zou zijn een relatie met diegene te hebben,

dan ben jij net zo goed een overspelige!

Nee, merk je dat je oog je in verleiding brengt, amputeer het dan!’

Ik zou zeggen: don’t try this at home.

Het zou een bloedbad worden!

 

Jezus gaat maar door:

‘Wees altijd eerlijk.

Verzet je niet tegen wie kwaad doet.

Keer de andere wang toe.

Heb niet alleen vriendelijke mensen lief, maar ook je vijand.’

Het zijn allemaal goede regels, daar niet van.

De wereld zou er een fantastische plek van worden.

Maar het klinkt zo onhaalbaar…

Alsof je perfect moet zijn.

Alsof je volmaakt moet zijn…

O, wacht, dat is dus precies wat Jezus zegt.

‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’

Het doet denken aan Leviticus 19:2:

‘Wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig.’

Hoe onmogelijk wil je het hebben?

 

Zoals gezegd: ik ben juist aan het leren dat ik niet perfect hoef te zijn.

Want perfectionisme is geen goede eigenschap…

Wat een ellende, als het nooit goed genoeg is wat je doet.

Nooit kun je tevreden zijn, want het kan altijd beter.

Het enige wat je nog kunt is doen alsof…

Je beter voordoen dan je bent, en zorgvuldig je imperfecties verstoppen.

 

Vorige week zei ik nog: durf zwak te zijn!

Maar wekt deze oproep van Jezus niet het tegenovergestelde in de hand?

Op die oproep, ‘wees volmaakt’, kun je op 2 manieren reageren.

Je kúnt buiten je schoenen gaan lopen,

als je denkt dat jij inmiddels toch wel volmaakt bent.

En wee degene die kritiek op jou durft te hebben, want jij bent volmaakt!

Maar bij de meeste mensen zal toch de moed hen in de schoenen zakken:

‘Volmaakt? Ik?! Dat gaat hem niet worden…’

 

2.   Volmaakt zijn

Ik geloof niet dat het Jezus’ bedoeling is je wanhopig te maken.

Maar wat dan wel?

Ik heb 4 dingen gevonden die mij helpen Jezus beter te begrijpen,

en die geef ik graag aan je door.

Het laatste wat ik daarmee wil is de woorden van Jezus onschadelijk maken.

In de loop van de tijd zijn er heel wat pogingen gedaan

om onder deze woorden van Jezus uit te komen.

Het lijkt me beter

te accepteren dat Jezus dingen zegt die niet in mijn straatje passen.

Vanuit die houding wil ik je 4 dingen meegeven.

 

Eén: met regels ben je er niet.

In vers 20 doet Jezus een stevige uitspraak over de beroepsgelovigen van toen:

‘als jullie gerechtigheid niet groter is

dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën,

zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.’

De mensen daar op de berg hebben juist bewondering voor hen:

als er dan toch mensen perfect zijn,

dan komen de schriftgeleerden en Farizeeën er het dichtst bij.

Maar Jezus’ oordeel is vernietigend:

‘Ze zijn goed in regels maken en zich er daarna aan houden, maar meer is het niet.

Het ziet er misschien indrukwekkend uit,

maar ze zijn drukker met de regels dan met God.’

En dan komt Jezus met zíjn uitleg van Gods geboden,

en wordt duidelijk dat zelfs de Farizeeën daar niets van bakken.

Je moet de woorden van Jezus dan ook niet zien als nog weer extra regels,

die je dan weer kunt afvinken als je maar goed je best doen.

Dan ben je niets verder gekomen dan de Farizeeën.

Volmaakt worden gaat niet om je aan de regels houden!

 

Wat dan wel?

Dat is twee: de Vader is volmaakt.

Volmaakt zijn is geen kwestie van je netjes aan de regels houden,

maar van lijken op je Vader in de hemel!

Híj is volmaakt en het is de bedoeling dat jij op hem lijkt,

‘want dan’, zegt Jezus, ‘zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.’

Dat was altijd al de bedoeling – zelfs toen we nog niet eens bestonden.

Het staat in Genesis 1, vlak voordat God de eerste mensen maakt:

‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.’

Je bent niet gemaakt om je aan de regels te houden,

maar om op God zélf te lijken!

Dat is wat Jezus hier zegt: word als je Vader.

Mooi trouwens dat Jezus zonder enige reserve

van zijn Vader zegt dat hij ook onze Vader is!

 

Of het daar makkelijker van wordt, is een ander verhaal:

wie lijkt er nou op de Vader?

Dat is drie: Jezus lijkt op de Vader!

In vers 17 zegt Jezus: ‘ik ben niet gekomen om de Wet en de Profeten af te schaffen,

maar om ze tot vervulling te brengen.’

Een lastig woord: ‘vervulling,’ wat is dat?

Een wens kan ‘in vervulling gaan.’

We wensen corona de wereld uit, en hopelijk wordt die wens dit jaar vervuld!

Als iets in vervulling gaat, dan gebeurt het dus.

Zo is het met Jezus ook als hij de wet vervult.

Dat betekent, heel simpel, dat Jezus de wet houdt!

En dan niet op de manier van de Farizeeën, die zich aan de regels hielden,

nee: Jezus houdt zich aan de werkelijke betekenis van de wet:

Jezus lijkt op zijn Vader!

Ja, Jezus legt de lat in dit stukje bergrede heel hoog,

maar daarmee beschrijft hij allereerst zichzelf:

als je wilt weten hoe zo’n leven eruit ziet, kijk dan naar Jezus!

Want nog meer dan over hoe jij moet leven, gaat dit over hoe Jezus leefde.

 

Tegelijk gaat het wel degelijk over jou.

En daarover gaat 4: de opdracht is een belofte.

In oudere bijbelvertalingen stond iets als ‘jullie zullen volmaakt zijn’.

Wij maken daar een opdracht van: ‘wees volmaakt’.

Maar als ik tegen jou zeg: ‘jij zult rijk worden’,

dan is dat geen opdracht, maar dan beloof ik iets

(wat ik misschien beter niet kan beloven).

‘Jullie zullen volmaakt zijn’ is het allebei:

een opdracht, waar je naar moet streven,

maar ook een belofte: je hoeft het niet zelf te doen.

Jezus geeft jou zijn Geest,

zodat je steeds meer op Jezus en de Vader gaat lijken.

In 2 Korintiërs 3 zegt Paulus:

‘Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen,

zullen meer en meer door de Geest van de Heer

naar de luister van dat beeld worden veranderd.’

Gód is het die je volmaakt maakt –

en verwonder je er maar over als je daarvan dingen bij jezelf ziet!

 

3.   Wees volmaakt

Tegelijk blijft helemaal overeind staan: ‘wees volmaakt’.

Een lastige uitspraak, voor perfectionisten en andere mensen…

En tóch houdt Jezus het ons voor!

Wat moet je daarmee?

 

Ik denk 2 dingen.

Eén is: doe niet makkelijk over wat niet goed is.

Jezus houdt je hier een zero tolerance beleid voor –

niet om op anderen toe te passen, maar op jezelf:

Jezus zegt nergens dat je het oog van de ander moet uitrukken…

Dus geen smoesjes meer als: ‘ach ja, ik ben natuurlijk ook niet perfect,’

om daarmee goed te praten wat fout is.

Er zijn geen excuses om niet te leven zoals Jezus zegt –

ik vrees dat we daar veel te makkelijk over denken,

omdat God toch wel van ons houdt.

En het is zo, God houdt van je!, maar gebruik het niet als smoes:

hij wil dat jij volmaakt bent – daar doet hij alles voor!

Want volmaakt ben jij op je mooist.

 

Twee is: groei in liefde voor Jezus.

Het helpt niet om de zweep er nog maar eens over te halen –

daarmee ga je nog niet meer op Jezus lijken.

Wilskracht is niet genoeg om te veranderen.

Kijk maar naar de coronamaatregelen:

keiharde regels veranderen nog geen mensen.

Zo gaat het je ook niet lukken zelf volmaakt te worden.

De enige manier om daarin te groeien, is door te groeien in liefde voor Jezus.

Dus wil jij volmaakt zijn – lééf dan met Jezus,

niet als iemand die je erbij haalt als je hem even nodig hebt,

maar als iemand die altijd dichtbij is en van wie je houdt.

En dat betekent in ieder geval: neem tijd voor hem – want zo werkt liefde!

 

Jezus wil je leven – niet minder.

En hij gáf zijn leven – niet minder.

Hij gaf zijn leven om jou volmaakt te maken!

Amen.